uitdagingen
Maatschappij

De drie grote uitdagingen van de moderne stad

27.10.2020
door Fokus Online

Moderne steden dagen ook de organisaties in de publieke sector uit om mee te innoveren. Ze worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en disruptieve veranderingen. 

Op de kar springen is een must, want een innovatieve stad functioneert pas optimaal als alle sectoren samen – via een gedeelde visie en gecoördineerd – inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Datagedreven beleid en bescherming

Wannes Verschueren is Director Public Sector bij KPMG. Samen met zijn team leveren ze een breed aanbod aan advisory-diensten, aan verscheidene organisaties op de verschillende overheidsniveaus in België. Verschueren stelt dat er drie grote uitdagingen op ons afkomen. “Allereerst moeten we een slim en datagedreven beleid voeren”, stelt hij. “Het verhaal van open en slimme data moeten we verder implementeren in onze steden. Het is cruciaal om dat slim databeleid te voeren in alle mogelijke beleidsdomeinen. Binnen mobiliteit bijvoorbeeld kan data ons informatie en inzichten bieden om onze wegen, de toestand van het verkeer of bepaalde knooppunten te optimaliseren. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het veiligheidsbeleid of energiebeheer binnen een stad. Verfijnde data-analyse zal ons leven sturen en makkelijker maken.” 

Maar deze focus op data brengt ook enkele extra uitdagingen met zich mee. Verschueren: “Er moet een duidelijk inzicht zijn in alle datastromen, en dus toegang tot (authentieke) gegevensbronnen. Daarnaast is er de GDPR-wetgeving, die haar waarde heeft, maar het leven van overheidsorganisaties er niet makkelijker op maakt. Daarbij moet je er ook voor zorgen dat je data beschermd en beveiligd is. Alle overheidsdiensten zijn zich daarvan bewust, maar cybercriminaliteit evolueert zo snel dat je echt de vinger aan de pols moet houden om je belangrijke en meest gevoelige gegevens te beschermen.”

Het verhaal van open en slimme data moet verder worden geïmplementeerd in onze steden. Het is cruciaal om dat slim databeleid te voeren in alle mogelijke beleidsdomeinen.

Samenwerking tussen iedere schakel

Een tweede pijler betreft de verhoogde wendbaarheid en integratie. “Iedereen binnen een keten moet zijn rol spelen”, weet Verschueren. “Dat hebben we tijdens de huidige coronacrisis duidelijk mogen ervaren: op alle niveaus moet elke schakel van de keten zijn rol spelen, op een geïntegreerde manier. Het belang van een goede samenwerking binnen dat traject valt niet te onderschatten. Dat geldt binnen de gezondheidszorg, maar evenzeer binnen andere thema’s als milieu of veiligheid van een stad. Je moet geïntegreerd durven werken. Er dient grondig bekeken te worden wat we waar moeten doen, wat we samen beter kunnen en wat we beter apart doen.”

De digitaal onderlegde burger

En ten slotte is er de klantgerichte, digitale aanpak. “De digitale revolutie verandert ons leven. Data van burgers moet hergebruikt worden waar het kan. Dat is ook wat de hedendaagse en digitaal onderlegde burger van diens overheid verwacht”, besluit Verschueren. “Je hoort vaak het woord mutualisering vallen. Eén keer je data opgeven (volgens het principe van Only Once) moet voldoende zijn. Hier valt de rol van beleidskeuzes niet te onderschatten.

Zo geloof ik bijvoorbeeld niet dat het een taak van de overheden is om zelf de nieuwste apps te ontwikkelen en aan te bieden. Overheden moeten vooral een goede basis bieden wat betreft de basis(infrastructuur), architectuur en standaarden. En daarnaast ook het blijven inzetten op het verkleinen van de digitale kloof, zodat de burgers voldoende technisch onderlegd zijn om de vruchten te plukken van de digitale stad. Op die manier kunnen steden écht connected worden.”

Vorig artikel
Volgend artikel