farmaceutische
Chemie

De brug slaan tussen innovatie en beleid 
is een kwestie van levensbelang

29.03.2021
door Fokus Online

Dat innovatie in de farmaceutische industrie levens redt, was nooit duidelijker dan vandaag. Om dit mogelijk te maken moet innovatie echter op de juiste manier worden uitgerold in de samenleving. Farmaceutische innovatie moet met andere woorden gekoppeld worden aan passend beleid.

Passend beleid voor farmaceutische innovatie

De jongste maanden konden we vanop de eerste rij meemaken dat deze connectie allerminst vanzelfsprekend is. Om de verbinding te kunnen maken zijn farmaceutische bedrijven vandaag gelukkig niet louter op zichzelf aangewezen. Zo kunnen ze rekenen op bestaande confederaties of lobbyorganisaties. Die vervullen in dit speelveld een cruciale brugfunctie tussen alle belanghebbenden.

EUCOPE

Een van deze organisaties is EUCOPE, dat voornamelijk kleine en middelgrote farmaceutische bedrijven vertegenwoordigt en hen een stem probeert te geven in het politieke debat. “Die focus is een bewuste keuze, niet enkel omdat deze spelers niet bij machte zijn om individueel hun belangen op de verschillende fora te behartigen, maar vooral omdat men heel veel innovatie binnen deze sector in dit soort bedrijven realiseert”, vertelt Alexander Natz, de secretaris-generaal van EUCOPE. Sinds de oprichting in 2008 hebben al 130 leden zich bij hen aangesloten. Al deze innovatieve krachten samenbrengen levert niet enkel een praktisch voordeel op, maar zorgt ook voor een gevoelige versterking van hun positie.

Multistakeholderbenadering

“Het is zeer belangrijk om een constante dialoog met de beleidsmakers aan te gaan”, gaat Natz verder. Bovendien werkt EUCOPE ook steeds vanuit een zogenaamde multistakeholderbenadering, waardoor ook andere belanghebbenden vanuit verschillende hoeken worden samengebracht. Zo werkt EUCOPE bijvoorbeeld ook samen met patiëntenorganisatie en de academische wereld. Dat vormt in de hedendaagse context, zelfs in tijden waarin de erkenning voor de farmaceutische sector zichtbaar is toegenomen, een zeer grote meerwaarde.

Een multistakeholderbenadering is en blijft cruciaal. Enkel zo leer je het perspectief van anderen kennen en kun je discussies voeren waar iedereen bij wint.

Perspectief van patiënt

Centraal in dit alles is het feit dat EUCOPE altijd vertrekt vanuit het perspectief van de patiënt. Dit verklaart ook meteen waarom de organisatie niet enkel actief is op het Europese beleidsniveau, maar zich ook inzet op het niveau van de lidstaten. “Ons doel is uiteindelijk om ervoor te zorgen dat innovatieve farmaceutische producten hun weg naar de markt vinden en dat ze zoveel mogelijk terugbetaald worden door de gezondheidszorg. Dat blijft uiteraard een nationale aangelegenheid”, aldus Natz.

Die dubbele aanwezigheid is kenmerkend voor de farmaceutische sector. Want hoewel hier een duidelijke trend naar meer Europeanisering is, blijft er uiteraard een groot verschil tussen de verschillende lidstaten. Dit onderscheid is bovendien vaak wenselijk, omdat de situatie binnen een land erg verschillend kan zijn en een specifieke aanpak dus vereist blijft.

Meerwaarde van internationale aanpak

Tegelijkertijd staat het vast dat de huidige pandemie de meerwaarde van internationale aanpak duidelijk in de verf zet. “De pandemie heeft ons vooral aangetoond hoe belangrijk samenwerking en partnerschappen zijn. Niet enkel met beleidsmakers, maar even goed met spelers als patiëntenorganisaties en beroepsverengingen. Een multistakeholderbenadering is en blijft dus cruciaal, want enkel zo leer je het perspectief van anderen kennen en kun je discussies voeren waar iedereen bij wint”, besluit Natz.

Vorig artikel
Volgend artikel