duurzaam
Business

Wetgeving en innovatie als motor voor groener chemicaliëngebruik

18.03.2021
door Fokus Online

De weg naar een groene, duurzame industrie is reeds lang geleden ingeslagen. Maar we kunnen nóg beter. De Europese Unie zet alle zeilen bij om de ommezwaai naar een circulaire economie te versnellen. Europese regelgevingen vormen een drijvende kracht voor de innovatie die hiervoor broodnodig is.

Duurzaamheid

Tegenwoordig lijken heel wat bedrijven zelf voor de hoofdrol te gaan in het duurzaamheidsverhaal. “Ze willen verder gaan dan ‘gewoonweg voldoen’ aan de wetgeving”, schetsen managing directors bij Apeiron Elke Van Asbroeck en Hiram Moerman. “De industrie begrijpt dat we de kaart van de duurzaamheid moeten trekken als we als Europese gemeenschap vooruitgang willen boeken.”

Sinds de oprichting in 2009 heeft Apeiron de handen meer dan vol, maar recent voltrok zich een nooit eerder geziene versnelling. “Tien jaar geleden werden we gezien als de groene jongens die bedrijven hielpen om meer te doen dan wat wettelijk verplicht was. Vandaag nemen bedrijven zelf die proactieve houding aan.” 

Groene EU-beweging

Die groene EU-beweging wordt getriggerd door leiders als Ursula von der Leyen, door de Green Deal en door onze jeugd. “De klimaatmarsen zijn allesbehalve voor niets geweest. Het effect op de EU en de mindset van ouders die in de industrie werken is groot”, weet Van Asbroeck. “Gooi daar nog eens de coronacrisis bij, die duidelijk aantoont dat we als Europa in een afhankelijke positie verkeren inzake duurzaamheid, en een shift kan niet uitblijven. Europa is een eiland van consumenten, maar grondstoffen zijn schaars. We moeten resources hergebruiken in een circulaire stroom. Staal invoeren in Europa om een auto te maken en die na acht jaar van de hand doen buiten Europa, is niet langer houdbaar.”

Europa is een eiland van consumenten, maar grondstoffen zijn schaars. We moeten resources hergebruiken in een circulaire stroom.

Circulaire economie

De ommezwaai naar een circulaire economie is ingezet, maar de weg is nog lang. Voor Apeiron voelt het alvast fantastisch om pionierswerk te verrichten. “Onze honger blijft onstilbaar. We willen uiteraard verder groeien, zonder onze identiteit te verliezen”, merkt Moerman op. “Groei is geen doelstelling op zich, wel een middel om interessantere dingen te kunnen doen. We hebben ons bedrijf opgezet rond een ‘netwerkmodel’: gestructureerde samenwerkingen met andere bedrijven die over duurzame complementaire kennis beschikken.”

duurzaam
Copyright to Elfreda Dalby Photography

Passie

Apeiron zelf bestaat uit een verscheiden team van zo’n vijftien mensen, met ruimte voor diversifiëring en uitbreiding. “We werken met phd’ers uit de academische wereld, maar ook met creatievelingen of mensen die hun hele leven verschillende jobs hebben uitgeoefend in de industrie. Jong of oud: wat bindt is de passie om voorloper en duurzaam te zijn.” Zoals geweten, staan er in de chemiesector heel wat verschillende vacatures uitgeschreven. Voor Apeiron staat er eentje met stip op één.

“De jonge ingenieur met peper in zijn of haar gat (lacht) en het hart op de juiste plaats. Iemand die nieuwe dingen snel kan oppikken en er creatief mee aan de slag kan. Die jonge krachten zijn nodig. Zeker op technologisch gebied, waar alles zeer snel evolueert. Onze nieuwe rechterhand voor marketing rolt bijvoorbeeld een project uit rond virtual reality. Werknemers en klanten zullen via een bril kunnen vergaderen en brainstormen. Minder reizen, minder klimaatvervuiling. Het spreekt voor zich dat we onze duurzame bedrijfsethiek koppelen aan onze algemene missie. Duurzaamheid is het hoofddoel, altijd.

Vorig artikel
Volgend artikel