duaal
Chemie

Meer O2 voor onze jongeren

18.03.2020
door Marleen Walravens

Meer Overheid, meer Ondernemers: een nieuwe zuurstofinjectie om chemie aantrekkelijker te maken bij de jeugd is in de maak. Het nut voor de arbeidsmarkt van technische en wetenschappelijke vakken wordt nog sterker in de verf gezet.

‘Duaal lesgeven’ is het nieuwe proefproject dat eind vorig jaar werd aangekondigd door Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams Minister van Werk Hilde Crevits. Door experts uit de chemische bedrijven deeltijds voor de klas te zetten, zou het tekort aan vakleerkrachten in de scholen kleiner worden. Langs de andere kant krijgen leerlingen de kans om de theorie uit de boeken te koppelen aan praktijkvoorbeelden. Maar wat is dan het verschil met ‘duaal leren’?

Realistisch beeld

In 2016 is het duaal traject opgestart voor de TSO-opleiding ‘Chemische Procestechnieken’. Terwijl in de klassieke vorm de leerlingen hun studie afwerken op school, aangevuld met een stage, brengen de leerlingen in het duale systeem meer tijd door in een bedrijf om de link tussen theorie en praktijk nog verder uit te diepen. Na drie jaar proefdraaien is het tijd voor een eerste evaluatie die de weegschaal sterk naar de positieve kant doet doorbuigen. “De directe beleving en het feit dat ze echt deel uitmaken van een bedrijfsteam geven de leerling een realistisch beeld van de job”, stelt Dirk Vlaeminck. Hij is stagecoördinator voor de richting Chemische Procestechnieken in de Don Bosco school in Haacht. “De meeste van onze studenten hebben al een werkcontract op zak voor het einde van het schooljaar. Maar de afspraak is wel dat ze eerst hun diploma halen.”

“De meeste van onze studenten hebben al een werkcontract op zak voor het einde van het schooljaar.”
— Dirk Vlaeminck, Don Bosco, Haacht

En niet alleen de leerlingen, maar ook de scholen zelf hebben baat bij dit systeem, vervolgt Vlaeminck. “De interactie met de bedrijfswereld is sterker geworden. Daardoor ontstaat een directer inzicht in de noden van de sector. Bovendien behouden we voeling met de nieuwste technologieën en de moderne infrastructuren van onze chemische bedrijven.”

Juiste profielen

De bedrijven in de chemiesector zijn grote voorstander van deze praktijkgerichte onderwijsvorm. “Het duaal leertraject is een perfect kanaal voor de instroom van de juiste profielen”, zegt Sandy Vandewalle. Zij is HR Manager bij Agfa-Gevaert NV. “Een langere tijd op de werkvloer is ideaal om de competenties van potentiële werknemers in te schatten. Niet alleen de technische kennis. Maar ook de motivatie en de maturiteit van de leerling zijn heel belangrijk tijdens de werkopleiding.” Dat het duaal traject niet alleen is weggelegd voor jongeren die schoolmoe zijn, beaamt ook Dirk Vlaeminck. “De leerling moet absoluut getuigen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.”

Optimaal opleiden

Agfa zet dan ook heel sterk in op het mentorschap van duale leerlingen, vervolgt Vandewalle. “Medewerkers die zich geroepen voelen hun expertise door te geven, nemen deel aan de tweedaagse opleiding die verplicht is voor de mentorkandidaten. Zowel de inhoudelijke als de didactische vaardigheden worden meegegeven om de student zo optimaal mogelijk op te leiden en aan te sturen.”

“De motivatie en de maturiteit van de leerling zijn heel belangrijk tijdens de werkopleiding.”
— Sandy Vandewalle, Agfa Gevaert

Stimuleren en overtuigen

Genderevenwicht in de chemische industrie is een ander belangrijk aandachtspunt. “Meisjes krijgen langzaam maar zeker meer interesse voor STEM-richtingen. Maar in het TSO en BSO blijven ze ondervertegenwoordigd”, licht Vlaeminck toe. “We moeten niet alleen meisjes maar alle jongeren stimuleren en overtuigen van de maatschappelijke relevantie van wetenschap en technologie. Chemie kan immers innovatieve oplossingen bieden voor vraagstukken als klimaatverandering, duurzaamheid of de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.” De omschakeling naar een positieve framing en dito communicatie is belangrijk.

Blijven afstemmen

De meerwaarde van het duaal lesgeven is een verdere structurering van de wisselwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Alle partijen zullen in de komende maanden samenzitten en een regelluwe context creëren om vanaf volgend schooljaar ook van dit project een groot succes te maken. Het is immers van cruciaal belang dat onderwijsprogramma’s goed afgestemd blijven op de steeds veranderende behoeftes van de chemische sector.

Vorig artikel
Volgend artikel