opleiding
Chemie

Margo Carvers: Opleiding op maat om in de chemie

21.03.2022
door Fokus Online

We zien bij onze bedrijven veel vacatures en dus trekken we graag alle registers open om met vereende kracht mensen op te leiden tot procesoperator, het knelpuntberoep in onze sector.

Maar, een procesoperator… wat doet die? Als we de vele vacatures bekijken, staat er telkens dat ze het productieproces sturen en opvolgen. De bedoeling is dat ze een chemische installatie besturen vanuit een controlekamer, een hoogtechnologische omgeving. Hier werken onze bordoperatoren. Maar er moet ook buiten de installatie gewerkt worden. Onze buitenoperatoren doen rondgangen, controleren zaken en nemen stalen, maar voeren ook kleine werkzaamheden uit. 

Er zijn een aantal basiscompetenties die maken dat iemand een goede procesoperator kan worden. Dat is in de eerste plaats goesting om te leren: mensen mogen gerust schoolmoe zijn, maar niet leermoe. Ook moeten ze het belang inzien van veiligheid, dé topprioriteit binnen onze sector. Daarom zijn er veel procedures en richtlijnen en zoeken we dus mensen die graag binnen de lijntjes kleuren. Een goede procesoperator is ook een teamplayer, die bereid is te werken in een 24/7 shiftsysteem. 

We hebben binnen onze sector een heel divers opleidingsaanbod, waardoor er in feite voor ieder profiel een opleiding is. Zo werken we zeer nauw samen met het onderwijs, waar jongeren een bachelor chemie kunnen volgen of een zevende jaar chemische procestechnieken. Deze richting kan ook gevolgd worden in een duaal traject, wat maakt dat jongeren meer op de werkvloer aanwezig zijn dan in de schoolbanken, wat een win-win is voor jongeren én bedrijven.

We hebben binnen onze sector een heel divers opleidingsaanbod, waardoor er in feite voor ieder profiel een opleiding is.

- Margo Carvers, sectorconsulent voor de chemie en life sciences bij Talentenfabriek en coördinator van de SIRA-Opleiding

Ook hebben we specifieke jongerentrajecten in een systeem van leren en werken, een SIRA-opleiding en Project 1825. Daar krijgen jongeren een theoretische opleiding, afgewisseld met  betaalde stages. Ook voor wie ouder is dan 26 is er de mogelijkheid om zich bij te scholen. Dit kan in avondonderwijs via CVO Kisp of via een opleiding bij VDAB.

Gezien de grote krapte op de arbeidsmarkt wordt er nu ook een traject opgestart voor anderstaligen door Talentenfabriek, VDAB en ACTA. We verlagen dus de lat aan de start, maar verlengen de opleiding waardoor we finaal dezelfde kwaliteit kunnen aanleveren aan onze bedrijven. Taalvaardigheid gaat vaak gepaard met veiligheid, en daarop doen onze bedrijven geen toegiften.

Dankzij dit complementair opleidingslandschap kunnen we iedereen die het wil de kans geven om een opleiding te volgen tot procesoperator. En zo zorgen we er samen voor dat onze bedrijven goed opgeleid personeel kunnen aanwerven en zo de economie draaiende houden.

Wie goesting heeft om een opleiding tot procesoperator te volgen, kan terecht op talentenfabriek.be/opleidingen/procesoperator en sira-opleiding.be.

Vorig artikel
Volgend artikel