technologische vernieuwingen
Chemie

De reële vraagstukken die technologische vernieuwingen meebrengen

21.03.2022
door Fokus Online

De logistieke sector kreeg de afgelopen jaren met acute problemen af te rekenen. De meeste zijn inmiddels getackeld dankzij technologische vernieuwingen, en dus staan de volgende vraagstukken voor de deur. “Chemische supplychain is als een geboosterde patiënt: aan de betere hand, maar nog niet genezen.”

Peter Devos legt als algemeen manager van ECTA, de European Chemical Transport Association, als geen ander de vinger op de wonde: “Tijdens de coronacrisis was er weinig ruimte voor langetermijnplannen. Die achterstand moeten we nu inhalen.” Op de agenda prijken onder andere duurzaamheid en digitalisering. “Zo stuurt men steeds meer aan op een groen wagenpark, met elektrische trucks of vrachtwagens die op waterstof rijden.” Klinkt eenvoudig, maar dat is het niet.

“Dit vraagt om grote investeringen. Daarnaast speelt het veiligheidsaspect ook mee. Want is het wel verantwoord om met een waterstoftruck een chemische fabriek binnen te rijden?” denkt Devos hardop. “Bij iedere innovatie dient men een risicoanalyse uit te voeren.” Omdat logistiek een erg geconnecteerde wereld is, dient men voor grote vraagstukken af te stemmen. “Er moeten bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden. Een Belgisch bedrijf zal niet inzetten op proper transport wanneer zijn Poolse concurrent zonder extra kosten gewoon kan blijven rijden. Er moet een level playing field zijn.” 

Ook wat betreft digitalisering staat de chemische supplychain aan de vooravond van verandering. ECTA timmert namelijk al een tijd om de documentstandaarden om te zetten naar digitale standaarden. “Volgens de wetgeving moet een papieren vrachtbrief tegen 2025 volledig digitaal zijn. Dat stelt ons voor de grote uitdaging om abstracte en papieren flows en processen uit te drukken in een nieuwe, uniforme digitale taal.” Opnieuw beklemtoont Devos de nood aan samenwerking op hoog niveau en tussen alle actoren. “Innovaties die het delen van digitale data efficiënter maken, brengen op hun beurt weer nieuwe vraagstukken met zich mee, zoals risico’s rond cybersecurity.” 

Er wordt steeds meer aangestuurd op een groen wagenpark, maar dat vraagt investeringen en risicoanalyses.

— Peter Devos, algemeen manager European Chemical Transport Association

Digitale en duurzame samenwerking

Meer digitaal en duurzaam, dat vergt samenwerking. Maar hoe creëer je een eerlijk speelveld op een niveau dat landsgrenzen overschrijdt? Wetgeving is één ding, al strookt dat volgens Jan Fransoo, hoogleraar Operations en Logistiek Management aan de Tilburg School of Economics en Management, niet helemaal met de realiteit: “In Europa is het zo dat standaarden in de sector bottom-up ontstaan, en zelden initieel door regelgeving. Dat geldt voor digitalisering alsook op gebied van veiligheid.” Wat betreft duurzaamheid ziet de hoogleraar wél heil in wetgeving. “De Europese Green Deal is een direct overheidsingrijpen en zal tot gedragsverandering in de keten leiden.”

Daarbij plaatst Fransoo een kanttekening: “Chemiebedrijven zitten stroomopwaarts in de keten. Dat betekent dat ze een tragere reactiesnelheid hebben dan andere schakels. Toch merk je dat er ook hier steeds meer tegemoetgekomen wordt aan de roep van de consument om een milieuvriendelijkere manier van werken. Sommige grote chemische firma’s hebben vandaag doelstellingen bepaald op vlak van duurzaamheid. Dat doen ze vrijwillig.” 

Goedkopere technologie

Volgens de hoogleraar wordt het speelveld ook geëffend doordat technologie steeds goedkoper wordt. “De meerkost voor elektrische personenwagens daalt jaar na jaar en zal stilaan verdwijnen. Hetzelfde geldt voor vrachtwagens. Binnen vijf jaar zijn die investeringen minder groot. Technologie haalt op een bepaald moment de realiteit in.” Bovendien zal de grootste verandering plaatsvinden in het productieproces zelf, aldus Fransoo. “Met de overgang van een chemie gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een industrie op basis van biomaterialen zullen fundamenteel andere logistieke stromen ontstaan.” Innovatie in de productie leidt tot innovatie in de schakel, klinkt het. “De impact van technologische vernieuwingen in productie is vele malen groter dan die van vernieuwingen in transport zelf.” Ook Peter Devos focust op de positieve gevolgen van innovatie. “Nieuwe technologieën zullen oplossingen bieden aan andere problemen. Zo kan een beter geoptimaliseerde goederenstroom straks het tekort aan transportcapaciteit oplossen.”

Vorig artikel
Volgend artikel