landbouwsector
Agri & Food

De evolutie van de landbouwsector

21.03.2022
door Victor Peeters

Het is duidelijk dat de industrie en daarbij ook de landbouwsector niet meer dezelfde is dan 10 jaar geleden. Bedrijven voelen zich verplicht milieubewuster te werk te gaan. Mede door een mentaliteitswijziging en een strengere milieuwetgeving.

Anorel, sinds 1997 producent en toeleverancier van meststoffen voor land- en tuinbouw, is steeds al bezig geweest met het onderzoeken en ontwikkelen van innovatieve en milieuvriendelijke producten in de landbouwsector. Vader en dochter Cafmeyer leggen uit hoe de mentaliteit in de landbouwsector wijzigde en hoe zij hiermee met Anorel op inspeelden. “Enkele jaren geleden reageerden bedrijven geïnteresseerd. Maar nog niet geactiveerd om hun teelten milieuvriendelijker te produceren. De tijd was toen nog niet rijp en dat is het verschil met de huidige situatie. Bedrijven voelen zich nu wel genoodzaakt om een verandering door te voeren”, zegt Steven Cafmeyer. Ook het gebruik van plantafval kan een positieve verandering scheppen.

Plantafval

Vandaag verwerkt en composteert men het meeste plantafval van verschillende planten samen. Het nadeel van deze methode is dat de beschikbare energie die nog aanwezig is in het afval hiermee wordt geneutraliseerd. Het Tombustion project van Anorel moet hier weerwerk tegen bieden. “10 jaar geleden is het idee ontstaan door mijn vader. Maar is het door de toenmalige tijdsgeest niet van start gegaan. Toen ik een jaar geleden in het bedrijf stapte, hebben we het idee uitgeschreven om het in te dienen als Vlaio-onderzoeksproject, in partnerschap met de Ugent. Aan de hand van komend onderzoek zullen we het ideale productieproces zoeken om uit bladafval de opgeslagen mineralen en energie te recupereren”, zegt Josephine Cafmeyer.  

Het merendeel van de kunstmeststoffen werd tot voor kort vanuit China en Rusland ingevoerd. Hier kwam door de huidige internationale instabiliteit verandering in. In China werden er nieuwe exportbeperkingen op kunstmeststof opgelegd uit vrees dat er zich een tekort zou voordoen op de eigen markt. De Russische export op zijn beurt staat door de oorlog in Oekraïne erg wankel. Dit slaat niet enkel op kunstmest maar kan doorgetrokken worden naar de hele landbouwindustrie. Door zelfvoorzienend te werk te gaan zijn bedrijven niet meer volledig afhankelijk van buitenlandse import wat zorgt voor een grotere stabiliteit.

Strengere wetgeving

Als we echt een grote verandering willen doorvoeren met het oog op milieuvriendelijke landbouwprocessen. Dan is een strenge milieuwetgeving essentieel. “Strengere wetten kunnen een grote impact hebben. Een goed voorbeeld hiervan is de stijging van de taks op afvalwater. Bedrijven die enkel synthetische grondstoffen gebruiken tijdens de productie zullen meer vervuiling aanrichten. Daardoor moeten ze een hogere taks betalen. Bedrijven die kiezen voor milieuvriendelijke varianten zal men op hun beurt belonen doordat ze een veel lagere taks moeten betalen. Via wetgeving kunnen bedrijven gestimuleerd worden om milieubewuster te gaan werken”, zegt Steven Cafmeyer.

Het verschil met 10 jaar geleden is dat we allemaal, en daarbij ook de bedrijven, harder worden gewezen op de mogelijke gevolgen wanneer we blijven vervuilen. Zelf geen actie ondernemen is geen optie meer. Milieubewust en circulair te werk gaan is het nieuwe normaal en alle initiatieven die deze richting uitwijzen dragen reeds positief bij in de creatie van dit ideaal.

Vorig artikel
Volgend artikel