circulair produceren
Chemie

Circulair produceren is vooral samenwerken

21.03.2022
door Fokus Online

In zo goed als alle takken van de samenleving valt er steeds een link met chemie te vinden. Deze chemie associeert men vaak met zware en vervuilende producten die belastend zijn voor de planeet. Toch focussen heel wat bedrijven tijdens het productieproces op circulariteit. 

“Om onze chemische producten zo zuiver mogelijk te maken beletten we in de eerste plaats dat onzuiverheden hun toegang tot het product kunnen vinden. Aan de hand van hoge kwaliteitseisen en bewuste materiaalkeuzes in de processen kunnen we voorkomen dat men bijvoorbeeld minuscule deeltjes ijzer, chroom of nikkel mee zouden verwerken. Door deze elementen te vrijwaren uit onze chemische producten gaan we milieuvriendelijk te werk”, zegt David Engelen, algemeen directeur van PVS Chemicals Belgium. De uitstoot op zijn beurt, neutraliseert men dankzij een ingenieus gaswassysteem zodat er geen vervuilende impact is op de naburige omgeving. 

“Bij de verbranding van zwavel vormt men zwaveldioxide die men op haar beurt in de reactor converteert tot zwaveltrioxide. Dit zwaveltrioxide wordt dan gebruikt om verschillende eindproducten te vervaardigen. Het niet omgezette zwaveldioxide wordt tijdens dit proces opgevangen om weer maximaal om te zetten in een ander eindproduct. Daarbovenop zet men de warmte die tijdens dit hele proces vrijkomt, om in stoom en onder andere gebruikt voor de verwarming van grondstoffen, luchtstromen en gebouwen”, verduidelijkt Engelen. We spreken hier van energie-integratie. De opgevangen warmte gebruikt men zowel intern als extern. “Door deze methode werken we bij PVS op CO2-negatieve manier. Men zet namelijk nergens fossiele brandstoffen in, wat het milieu enkel maar ten goede komt”, zegt Engelen.

Samen circulair

Circulair werken is ook vooral samenwerken. Zowel de producent als de afnemer kunnen zich inzetten in het bekomen van een circulaire industrie. “Een goed voorbeeld van een circulaire samenwerking is de wisselwerking tussen PVS en Proviron. PVS produceert zwavelzuur waar zwaveltrioxide in opgelost zit. Deze vloeibare materie wordt met een vrachtwagen geleverd tot bij Proviron, waar zij op hun beurt het zwaveltrioxide eruit onttrekken. Dan keert de vrachtwagen met de vloeistof terug waarmee vervolgens opnieuw geproduceerd wordt. Er gaat enerzijds niets verloren en zwaveltrioxide vervoeren in een vloeistof is veel minder gevaarlijk dan als gas”, aldus Engelen. 

Samenwerken is essentieel, en dat kan ook ondergronds. “Nu verdelen we de stoom die we tijdens de productie maken reeds aan een naburig gelegen bedrijf. Maar dit zou nog op een veel grotere schaal mogelijk zijn. Aan de hand van een gezamenlijk warmtenetwerk zouden bedrijven en zelfs woonwijken beroep kunnen doen op de warmte die door de aangesloten bedrijven wordt opgewekt. Met deze wisselwerking zou er niets verloren gaan en kan alle warmte zo efficiënt mogelijk ingezet worden”, zegt Engelen, die benadrukt dat er momenteel al met enkele partners een circulaire samenwerking bestaat. En dat die samenwerking zal enkel maar groeien. 

Vorig artikel
Volgend artikel