chemie
Chemie

“Chemie is niet alleen rook uit de schoorsteen”

21.03.2022
door Heleen Driesen

Een job in de chemie is meer dan wetenschap alleen. De taken en verantwoordelijkheden zijn divers, de thema’s belangwekkend. Met het accent op technologische innovatie, circulariteit en groeikansen schoont de sector zijn eigen imago op.

chemieRogier Duijndam
Managing Consultant, Ocean Recruitment

Hoe zal de chemische industrie erin slagen om meer jong talent aan te trekken?

“De sector moet vooral duidelijk blijven maken dat chemie niet alleen rook uit de schoorsteen is. Ik spreek regelmatig in scholen en stel vast dat jongeren niet altijd beseffen hoe essentieel chemie is in ons dagelijks leven: van het water dat ’s ochtends verwarmd uit de douche stroomt, tot de inhoud van een flesje shampoo. Er is nog veel onwetendheid over alle innovaties die de sector biedt, onder meer op vlak van product development met het oog op schonere chemie. Het is een boeiende markt die blijvend voor werkgelegenheid zal zorgen. Weliswaar volstaat het niet meer om te adverteren op een standaard vacaturebank. Je moet als bedrijf ook aanwezig zijn op de (social)mediakanalen waar jongeren vertoeven.”

Wat kan het imago van de sector en van een job in de chemie verbeteren?

“Er wordt best hard aan dat imago gewerkt. Veel chemiebedrijven organiseren bijvoorbeeld open dagen om inkijk te geven in hun organisatie. Ik denk dat de sector vooral op een open manier moet blijven communiceren. Onder meer over de positieve weerslag van chemische innovaties op ons leven en de wereld rondom ons: als chemische bedrijven nieuwe veevoeders ontwikkelen zodat koeien minder methaan uitstoten, dan is dat iets wat ons allemaal aanbelangt. Daarnaast kan en mag de chemische industrie zich profileren als een heel brede werkgever. Een job in de chemie is niet alleen weggelegd voor wie chemie gestudeerd heeft. Ook voor logistieke, financiële of salesprofielen zijn er mooie opportuniteiten.”

Wat kunnen werkgevers doen om optimale leerkansen te bieden?

“Projectfinanciering, diverse samenwerkingen met hogescholen en universiteiten, mogelijkheden voor interne traineeships: heel veel chemische bedrijven zijn al met dit soort initiatieven bezig. Wie chemie studeert, hoor je echt niet klagen over de kansen om ervaring op te doen. Ook op de eigen werkvloer verhogen bedrijven de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers. De chemie blijft natuurlijk een vrij conservatieve industrie in die zin dat er enorme investeringen op de lange termijn mee gemoeid zijn. Maar je ziet wel dat de sector steeds meer openstaat voor nieuwe manieren van werken, alternatieve leermethodes en het algemene welbevinden van zijn werknemers.”

talentKatrien De Seranno
Manager HR & Talent, Campine

Hoe zal de chemische industrie erin slagen om meer jong talent aan te trekken?

“De sector zet toch wel sterk in op het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze kernbusiness bij Campine bestaat uit de recyclage van autobatterijen en industriële afvalstromen. Bij sollicitaties merken we dat die circulaire visie veel interesse wekt bij jonge ingenieurs of technici. Het duurzame gegeven leeft sterk bij de jongere generatie. Voor bedrijven zal het groene verhaal wellicht steeds essentiëler worden om nieuwe werkkrachten aan te trekken. Zelf hebben we enkele jaren geleden een rebranding doorgevoerd, waarbij we nu heel hard inzetten op: wat dragen onze producten bij aan de samenleving, welke meerwaarde hebben we, hoe maken we de wereld beter met wat we doen?”

Wat kan het imago van de sector en van een job in de chemie verbeteren?

“Eerlijk, het verwondert me altijd een beetje als ik hoor dat er iets mis is met het imago van onze industrie. Zelf profileren we ons als een veilig en gezond bedrijf om voor te werken, en doen we ook de grootste inspanningen om dat waar te maken. We gebruiken gesofisticeerde persoonlijke beschermingsmiddelen, waardoor blootstelling aan bepaalde chemische producten ver onder de wettelijke norm blijft. De impact op het milieu werd in het laatste decennium fors verminderd door investeringen in extra filter- en zuiveringscapaciteiten. Onze mensen hebben mooie opleidings- en doorgroeimogelijkheden en goede loonvoorwaarden. Dat soort troeven kun je als werkgever alleen maar proberen uit te dragen.”

Wat kunnen werkgevers doen om optimale leerkansen te bieden?

“Als ik voor onze eigen organisatie spreek, dan geven we medewerkers toch wel heel wat leertools in handen. Naast enkele verplichte opleidingen bieden we onze mensen verschillende mogelijkheden aan om zich verder te ontwikkelen. In een bedrijf als het onze is er heel veel training on the job. We werken met competentiefiches en volgen de leercurves nauwgezet op. Medewerkers worden betrokken bij het opzetten van verbeteringen en nieuwe processen. Stilstaan is achteruitgaan in onze sector: de laatste jaren is hier ontzettend geïnvesteerd in productiecapaciteit en innovatieve methodieken. Groei, verandering en evolutie creëren ook weer een aantrekkelijkere werkomgeving en nieuwe jobkansen, zelfs voor de anciens.”

chemieVeerle Van Nieuwenhuysen
Adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt, essenscia

Hoe zal de chemische industrie erin slagen om meer jong talent aan te trekken?

“De laatste jaren zetten we samen met onze ondernemingen heel sterk in op ambassadeurs uit de eigen sector om jongeren te inspireren. Onze STEMfluencers, een project in samenwerking met Vlajo, zijn jonge werknemers die in scholen aan 12- tot 15-jarigen komen vertellen over hun job. Dat maken ze heel tastbaar door de link te leggen met thema’s waar ook jongeren van wakker liggen, zoals klimaat en gezondheid. In de hogere graad van het middelbaar tonen onze duale lesgevers vanuit hun ervaring in de praktijk waarom leerlingen fysica of chemie zouden studeren. Ook tijdens het jobevent We Are Chemistry van POM Antwerpen, dit jaar op 23 maart, zetten we de deuren naar de sector wijd open.”

Wat kan het imago van de sector en van een job in de chemie verbeteren?

“Die imagokwestie is inderdaad een prioriteit. Al blijkt het niet evident om aan de wereld duidelijk te maken dat de sector enorm geëvolueerd is en heel sterk inzet op alle grote vraagstukken die onze samenleving vandaag bezighouden. De chemische industrie doet al veel inspanningen rond groene energie, CO2-captatie, waterbesparing, hernieuwbare producten en grondstoffen, of beter recycleerbare materialen. In 2009 waren we de eerste federatie in Europa met een sectorspecifiek duurzaamheidsrapport. We staan voor grote uitdagingen, maar tegelijk zijn we ook een belangrijke sleutel tot de oplossing. Dat duidelijk maken aan het brede publiek is een permanente opdracht.”

Wat kunnen werkgevers doen om optimale leerkansen te bieden?

“We zijn een hoogtechnologische sector waar het concept van levenslang leren al sterk is ingebed. Groene vaardigheden, nieuwe technologieën, de digitale transitie: het vraagt allemaal veel upskilling en reskilling. Daar moeten onze bedrijven zich naar organiseren met sterke opleidingen en slimme leertrajecten. Ons sectoraal opleidingsfonds levert daarin een bijdrage, net zoals onze sectorale opleidingscentra. Daarnaast werken we hecht samen met het onderwijs. De laatste jaren komen er veel meer samenwerkingsverbanden met hogescholen en universiteiten om hun opleidingen zo toegankelijk mogelijk te maken voor werknemers. Bijvoorbeeld door ze modulair op te bouwen of door leervormen te combineren.”

Vorig artikel
Volgend artikel