logistiek
Business

Behind the scenes van een vlotte logistiek

18.03.2021
door Fokus Online

De logistieke sector zorgt ervoor dat het transport van allerlei producten, bestanddelen en stoffen op een solide manier kan verlopen. Een goede organisatie, een duidelijke planning en een optimale taakverdeling staan hier centraal. 

Succesvol en veilig transport van chemicaliën

Door het ontvlambare en giftige karakter van sommige stoffen staat de logistiek wat chemie betreft nog voor een extra grote uitdaging. Wat komt er kijken bij een succesvol en veilig transport van chemicaliën? 

Een geschikte opslagplaats om de chemicaliën op een zo veilig mogelijke manier op te slaan, is een belangrijke eerste stap. “Wij hebben bijvoorbeeld twee grote locaties om zowel gevaarlijke als ongevaarlijke chemische producten op te slaan”, klinkt het bij Marc Ivens, CEO van Mexico Natie in Antwerpen. “Op rechteroever beschikken we over een oppervlakte van 32.000 m2 en op linkeroever zelfs over 80.000 m2. Van die laatste is driekwart in gebruik voor de opslag van gevarengoederen. Deze magazijnen voldoen aan alle wettelijke eisen voor de opslag ervan. Ze zijn voorzien van de nodige sprinklersystemen en gecontroleerde temperatuuronafhankelijke compartimenten.”

Omgeving

Voor dergelijke magazijnen zijn er naast een volledige technische installatie ook de nodige vergunningen vereist, die eveneens rekening houden met de omgeving. Binnen die gevaarlijke stoffen wordt er een verdere opdeling gemaakt tussen verschillende categorieën. “Je mag niet zomaar alle stoffen door elkaar opslaan, distribueren of klaarzetten voor een transport. Afstandsregels moeten tevens gerespecteerd worden. Mexico Natie nv heeft bijvoorbeeld een vergunning voor gassen, ontvlambare stoffen, vloeibare en vaste stoffen, oxiderende, giftige, bijtende en milieugevaarlijke stoffen. Alleen de radioactieve en explosieve stoffen zijn uitgesloten.”

logistiek

Nodige beschermingsmaterialen

Bij aanname van de goederen wordt per aanlevering nagegaan wat er mag, wat er kan en wat de precieze voorschriften zijn, om aan de grootste uitdaging te voldoen voor mens en omgeving. Dit met het doel om alles op een veilige manier tot een goed einde te brengen. “Binnen iedere tak moet elk product stuk per stuk opgevolgd worden. Natuurlijk moeten de nodige beschermingsmaterialen altijd voorhanden zijn. In het magazijn heb je werknemers die het voorbereidende werk doen en die daarvoor permanent opleidingen volgen. Producten waarvan er per week twee tanks passeren, daar hebben werknemers vanzelfsprekend al meer kennis en de nodige controle over. Wanneer er daarentegen nieuwe producten bijkomen, moet er telkens opnieuw grondig uitgezocht worden welk beveiligingsmateriaal en welke voorschriften nodig zijn.”

Containertransport

Voor Mexico Natie nv is de basis in de logistiek de opslag, het lossen en laden van goederen en het containertransport in de haven. Vooraleer de goederen vertrekken naar de eindklant ondergaan ze allerlei bijkomende bewerkingen, zoals herverpakken, hermerken, staalname, uitsorteren of orderpicking. Eveneens worden alle douanedocumenten en bijhorende formaliteiten in orde gemaakt. De verdere distributie wordt meestal uitgevoerd door gespecialiseerde distributiebedrijven. “We zijn gespecialiseerd binnen onze activiteiten, bijvoorbeeld in ADR-parkeerplaatsen en ISO-tankcontainers. We faciliteren de opslag van tankcontainers met de mogelijkheid om de inhoud hiervan te verwarmen. Dat is een service die we leveren als toegevoegde waarde”, aldus Ivens. 

Veiligheidsvoorschriften

Een specialisering kan zich uiten in de verwerking van sommige producten voor de distributie. Ook hiervoor zijn de veiligheidsvoorschriften extreem belangrijk. “Sommige producten en stoffen moeten opgewarmd worden voor je ze kunt herverpakken, blenden of mengen. Dit gebeurt vóór de distributie, en dus komen er nog andere aspecten bij het proces kijken. Die voorschriften en juiste veiligheidsmaatregelen zijn hier opnieuw van groot belang, omdat dit type verwerking vanzelfsprekend complexer is dan de pure opslag ervan.”

Wanneer er nieuwe producten bijkomen, moet er telkens opnieuw grondig uitgezocht worden welk beveiligingsmateriaal en welke voorschriften nodig zijn.

Tijdspanne

Tot slot is ook de tijdspanne een factor om rekening mee te houden. De logistiek moet binnen de vooropgestelde periode op een zo veilig mogelijke manier verlopen. “Als specialisten in dit vak reageren we op de vraag van de klant, en zijn we voorbereid op elke mogelijke situatie. Wanneer we een opdracht van een partner krijgen, zorgen wij ervoor dat de producten in de grote of kleine verpakkingen, volgens opdracht, op tijd klaarstaan. We werken hier standaard volgens het Just In Time (JIT)-principe. Alles gebeurt op afspraak, volgens de lopende systemen en afgesproken specifieke maatregelen. Een efficiënte planning staat vooral voorop, om dit binnen de vooropgestelde termijn en op een veilige manier te realiseren. Met chemie heb je natuurlijk altijd die afstand nodig naar veiligheid toe, maar die wordt vanzelfsprekend mee in de planning opgenomen. Voorbereidingen zijn essentieel voor het gewenste, veilige transport waar de klant op rekent.”

Vorig artikel
Volgend artikel