water
Maatschappij

Bernard De Potter: Is er genoeg water in Vlaanderen?

29.11.2020
door Fokus Online

De Vlaamse Milieumaatschappij wordt dit jaar 30. Sinds onze oprichting zijn we elke dag met water in Vlaanderen bezig geweest. In die dertig jaar is bijna alles veranderd. 

Nieuwe uitdagingen

Niet enkel is de waterkwaliteit van onze waterlopen de afgelopen drie decennia sterk verbeterd. Maar water is weer welkom in steden en we zijn beter gewapend tegen wateroverlast en overstromingen. We meten en weten veel meer.

Maar we hebben ook nieuwe uitdagingen zien ontstaan: door de klimaatverandering worden we regelmatig geconfronteerd met droogte en hebben we vaker lage peilen in waterlopen en lage grondwaterstanden. Ook is er meer piekverbruik van drinkwater met lokaal en tijdelijk mogelijke capaciteitsproblemen. Ook komt blauwalgenbloei steeds vaker voor. We worden dus geconfronteerd met verandering. Zoals we vroeger met water omgingen, kunnen we nu simpelweg niet meer blijven doen. We moeten spaarzamer en duurzamer met ons water omgaan. 

Gedeelde verantwoordelijkheid

Is er genoeg water in Vlaanderen? Zal er nog water uit de kraan komen? Het zijn vragen die bezorgde burgers en ondernemingen zich stellen. Maar we merken ook nog onverschilligheid en gebrek aan urgentie. Wat vaststaat: de aanpak van deze uitdagingen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Met zijn allen zullen we inspanningen moeten leveren om minder water te verspillen en meer water op te slaan, te bufferen, te hergebruiken en te infiltreren. 

Water is een kostbaar goed: elke druppel telt.

Blue Deal

Om die verandering mogelijk te maken, is de Blue Deal van de Vlaamse regering een belangrijke mijlpaal. Het is een omvangrijk programma, waarbij meer dan 250 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor projecten die water duurzaam (her)gebruiken. Die zullen voor extra vernatting en ontharding van steden zorgen, grootschalige infiltratie- en bufferbekkens realiseren en de strijd aangaan tegen lekverliezen. Om er maar een paar op te noemen.

Komende 30 jaar

Daarom kijken we met de Vlaamse Milieumaatschappij niet te veel achterom naar de voorbije dertig jaar. Maar vooruit: op naar de komende dertig jaar! Want er is werk aan de winkel. Al deze projecten en initiatieven hebben begeleiding en sturing nodig en daar zullen we ons met de VMM volledig aan wijden. Dat doen we nu als regisseur van projecten als Proeftuinen Droogte, Water-Land-Schap 2.0, verschillende riviercontracten… Samen met de partners in het CIW als oplossingsgerichte partner voor alle toekomstige projecten die proper, aantrekkelijk en voldoende water duurzaam borgen. En dat doen we als expert met de vinger aan de pols voor iedereen die begaan is met het milieu van morgen. Water is een kostbaar goed: elke druppel telt.

Vorig artikel
Volgend artikel