duaal leren
Ideaal Duaal

Benut het gigantisch potentieel van duaal leren

24.05.2019
door Fokus Online

1 september 2016 werd het startschot gegeven van duaal leren in Vlaanderen. Met zes trajecten en een honderdveertigtal leerlingen kreeg het combineren van leren op school en leren bij één of meerdere werkgevers vorm.

Mogelijkheden voor velen

Ondertussen is het aantal leerlingen fors gestegen en studeerden de eerste duale leerlingen af. Vanuit het onderwijs en de arbeidsmarkt komen tal van positieve signalen over de uitstroom- en doorstroommogelijkheden van de jongeren naar de arbeidsmarkt of naar het hoger onderwijs. Duaal leren als leermethode biedt dan ook mogelijkheden voor velen: voor de arbeidsmarkt, voor leerlingen, studenten en bedrijven. Ook de eerste pilootprojecten in het hoger onderwijs zullen binnenkort starten. De boodschap is duidelijk: laat het grote potentieel van duaal leren niet onderbenut.

Met de wedstrijd IdeaalDuaal zetten we de leerling, de student en het bedrijf centraal, want zij weten het best hoe het leren van de toekomst zich verder moet ontplooien. De doelstelling van IdeaalDuaal is om een brug te bouwen tussen de opleidings- en de ondernemingswereld.

Tijdens een geslaagde eerste editie in 2018 zamelde men 134 ideeën in om apps te ontwikkelen. Die als nodige bouwstenen dienden. Daaruit koos men een aantal winnaars die hun idee effectief uitwerkten en uittestten. De succesfactor? Een netwerk van vele partners, waarin ieder een eigen bijdrage leverde.

Een tweede editie kon dus niet uitblijven. Samen met nog meer partners, die allemaal in dit katern aan bod komen, zetten we onze schouders onder het leren van de toekomst.

Vickie Dekocker, Verantwoordelijke Innovatie SYNTRA Vlaanderen
Bianca Ghyselinck, Projectleider Innovatie, SYNTRA Vlaanderen

Vorig artikel
Volgend artikel