Antwerpen
België

Antwerpen staat op de kaart

06.01.2016
door Daan Vanslembroeck

Duurzaamheid. Het lijkt wel het toverwoord van de laatste jaren. En terecht, in theorie toch, want in de praktijk moet men alle aspecten eerst nog ‘duurzaam’ met elkaar verweven. Het doel dat we voor ogen moeten hebben, blijft echter simpel: in welk soort provincie moeten onze kinderen opgroeien?

Uiteraard willen we dat ons nageslacht het later goed heeft. Een groene provincie met zuivere lucht en weinig mobiliteitsproblemen. Het klinkt als muziek in de oren, maar het is geen sinecure. Een duurzaam milieu- en natuurbeleid moet in de toekomst hand-in-hand gaan met mobiliteit, economie en ecologie. Makkelijker gezegd dan gedaan dus. “Maar dat is het lot van elk goed beleid”. Aan het woord is Rik Röttger, gedeputeerde voor natuur en leefmilieu binnen de provincie Antwerpen. Hij stelt dat we altijd wel de kerk in het midden moeten houden, maar ziet in de toekomst steeds meer een synergie verschijnen: “Waarom zouden de landbouw- en de natuursector niet samen constructief aan iets kunnen werken?” Als we bijvoorbeeld kijken naar waterbuffers, dan zijn dat al lang geen betonnen bakken meer. We kijken verder. Die waterzone kan ook een recreatieve of een ecologische functie hebben!”

De provincie Antwerpen is erg actief op het vlak van natuur- en leefmilieu wat betreft de samenwerking met externe partners waaronder zowel bedrijven, scholen, particulieren, als natuurverenigingen. Samen met die externe partners werd bijvoorbeeld het project BioDiva in het leven geroepen. Röttger: “Hiermee hebben we een webapplicatie gemaakt waarbij bedrijven op een eenvoudige wijze hun prestaties inzake biodiversiteit kunnen meten, verbeteren en evalueren.” Bedrijven die de test doen, krijgen een soort ecologische voetafdruk van hun bedrijf mee. De test geeft bovendien advies over wat je zelf kunt doen om beter te scoren. “Het advies gaat verder dan alleen maar besparen op water en energie. We adviseren ook om pakweg een vijver naast het bedrijf te installeren of enkele appelbomen te planten ten voordele van de biodiversiteit.”

Een duurzaam milieu– en natuurbeleid staat of valt natuurlijk ook met een accurate aanpak in duurzaam bouwen en ondernemen. Peter-Paul van den Berg is managing director van Kamp C, het provinciaal steunpunt rond duurzaam bouwen en wonen, en ziet duurzaamheid als onontbeerlijke factor voor ontwikkeling. “De provincie Antwerpen is al tien jaar toonaangevend inzake duurzaamheid, innovatie en bouw”, zegt hij. “Met Kamp C werd binnen de provincie een kenniscentrum ontwikkeld rond duurzaamheid. Een noodzakelijk gegeven wil je de bouwsector meekrijgen in de 21ste eeuw.”

Antwerpen

Als we kijken naar waterbuffers, dan zijn dat al lang geen betonnen bakken meer

- Rik Röttger

Eén van de ontwikkelingen binnen Kamp C is De Wijk van Morgen. Het betreft een open, onafhankelijk platform voor de innovatieve bouwsector met duurzaamheid als belangrijkste pijler. De Wijk van Morgen heeft in eerste instantie een antennefunctie. Signalen uit de sector worden opgevangen en in kaart gebracht. “In onze moderne maatschappij moeten we niet meer enkel naar onszelf kijken”, bevestigt van den Berg. “We moeten kennis delen en leren van elkaar. Concurrentiegedachten men men even aan de kant zetten in functie van het grotere geheel, met name duurzaamheid.”

Kennis doorgeven is precies wat van den Berg wil bereiken in de provincie Antwerpen. “Als er in Finland of Nederland iets innovatief is, moeten we dat ook hier kunnen bekijken.” Op de website van De Wijk van Morgen lezen we bijvoorbeeld dat men fietspaden kan maken van oud asfalt, wat de mogelijkheden zijn van 3D-printen en welke bakstenen precies koelte kunnen tegenhouden. Wekelijks organiseert men er ook netwerkmomenten in de vorm van transitiecafé’s. Iedereen is welkom om gedachten uit te wisselen: bouwheren, architecten en particulieren. Röttger: “Wij willen dat instanties, of het nu bouwbedrijven, scholen of landbouworganisaties zijn, bij ons terecht kunnen voor onafhankelijk advies.” Samen met de verdere vergroening van de provincie door weloverwogen aanplantingen, is dat iets waar men de komende jaren nog meer op inzet.

Vorig artikel
Volgend artikel