voedselsysteem
Agri & Food

Morgen zal niet als gisteren zijn

07.02.2022
door Fokus Online

De pandemie heeft ons leven en onze maatschappij op haar grondvesten doen daveren. Het sluimerende besef dat een doorgedreven mondialisering ook een buitenlandse afhankelijkheid op het vlak van voedsel en grondstoffen impliceert, is door corona plots heel concreet geworden.

Strategisch belang

Het strategisch belang van een degelijke, lokaal verankerde voedselketen was nooit zo duidelijk. Het was dan ook een geruststelling om te zien dat ons voedselsysteem in Vlaanderen en België ‘coronaproof’ bleek. Ook de kwaliteit van onze lokaal geproduceerde voeding op topniveau bleef. 

Toch zal het een hele uitdaging zijn om die stabiliteit en veerkracht ook in de toekomst te blijven garanderen. Een uitdaging die we enkel succesvol kunnen realiseren als de hele keten er met vereende krachten de schouders onderzet. Van primaire producent tot retail, samen moeten we gaan voor (h)eerlijk kwaliteitsvol voedsel in Vlaanderen. Voor de boer om de kloof tussen boer en burger te dichten, voor de voedingsindustrie om het vertrouwen van de consument te herwinnen en te behouden.

Het momentum is daar. Want de relance en het herstel na de pandemie bieden zonder twijfel kansen om richting een duurzaam en modern voedselsysteem te evolueren. En dan gaat het in de eerste plaats over een beter evenwicht in de verhoudingen tussen de ketenpartners om te garanderen dat alle schakels loon naar werken krijgen. Dat ze beloond worden voor de inspanningen die ze leveren om topkwaliteit te blijven leveren. En daarvoor is in de eerste plaats een vernieuwd besef nodig bij de consument dat gezond, vers en lekker voedsel een waardevol goed is en geen wegwerpproduct.

Een duurzame en innovatieve shift, dat is de inzet van ons beleid.

- Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering (CD&V)

Circulair voedselsysteem

Duurzaamheid betekent daarom voor mij ook een shift naar een circulair voedselsysteem. Een kringloop van farm to fork met maximale valorisatie van reststromen, biogebaseerde grondstoffen en een optimaal hergebruik van die grondstoffen. Daarom blijf ik in mijn beleid volop inzetten op innovatie, technologische ontwikkeling en het gebruik van data. 

Kennisopbouw is ook van groot belang om de strategisch belangrijke voedselproductie in Vlaanderen te kunnen blijven verankeren. Daarom ontwikkelden we bijvoorbeeld een verdienwijzer om landbouwers en tuinders te ondersteunen bij het maken van toekomstgerichte bedrijfskeuzes.  Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds zal onze land- en tuinbouwers daarbij ondersteunen om de overstap naar een ander verdienmodel te maken en een bijhorend businessplan op te stellen. De eindbeslissing zal echter altijd bij de land- en tuinbouwer zelf liggen. 

Een duurzame en innovatieve shift die ons toelaat ons voedselsysteem beter af te stemmen op de maatschappelijke uitdagingen op het vlak van milieu, klimaat, enz en een kwaliteitsvolle en veerkrachtige Vlaamse voedingssector garandeert voor de volgende generaties, dat is de inzet van ons beleid. Niet meer of niet minder. De weg is nog lang, maar de koers is uitgestippeld.  

Vorig artikel
Volgend artikel