veerkracht
Agri & Food

Innovatie ten dienste van veerkracht

07.02.2022
door Fokus Online

Wat betekent innovatie voor u? Deze vraag werd me reeds in het begin van mijn loopbaan gesteld. In die tijd waren productinnovatie, optimalisering van verkoopkanalen en bedrijfsmodellen de voor de hand liggende antwoorden. Maar vandaag behelst mijn visie op innovatie ook het begrip ecologische veerkracht en veerkracht van de sector in het algemeen.

Morele plicht en veerkracht

De voedingsindustrie levert geweldig werk: ze voedt de wereld. Maar tegen welke prijs en met welke gevolgen voor het milieu? Vandaag heeft de voedingsindustrie niet alleen de morele plicht om de wereld koste wat kost te voeden. Maar ook om dat zo veerkrachtig mogelijk te doen.

Er wordt dan wel sinds mensenheugenis aan landbouw gedaan. Maar we moeten dringend de impact ervan beperken en innovaties doorvoeren om onze ecosystemen in stand te houden en onze bodems te herstellen. Schouder aan schouder met de landbouwers kunnen we een oplossing bieden door inspiratie te putten uit wat de natuur altijd al heeft gedaan. Zichzelf vernieuwen. Regeneratieve landbouw, die innoverend is en de traditionele praktijken overstijgt, heeft uiteraard een plaats binnen een bedrijf als Nestlé.

Wij zijn ons bewust van de aanzienlijke inspanningen die deze landbouwevolutie vergt en van het feit dat regeneratieve landbouw slechts een van de vele innovaties is. Wat telt is dat elk bedrijf actie onderneemt en beslist op welke manier de effecten van de klimaatontregeling het best kunnen worden verzacht. Om dit te bereiken geloof ik sterk in het sneeuwbaleffect. Door de eerste stap te zetten kan een handvol bedrijven heel wat andere inspireren en synergieën tot stand brengen tussen actoren uit de voedingsindustrie.

Schouder aan schouder met de landbouwers kunnen we een oplossing bieden door inspiratie te putten uit wat de natuur altijd al heeft gedaan: zichzelf vernieuwen.

- Michel Mersch, CEO Nestlé Belgilux

Verandering van bedrijfscultuur

Innovatie impliceert ook een verandering van de bedrijfscultuur. Wij bij Nestlé stappen mee in de cultuur van empowerment, waarbij elke medewerker een actieve deelnemer kan zijn en input kan leveren voor de denkoefening van het bedrijf over duurzaamheid en ecologische veerkracht. Vandaag zien we dat de mentaliteit in de juiste richting aan het veranderen is. Als ik mijn nieuwe collega’s vraag naar hun definitie van innovatie, valt op hun antwoord niets af te dingen. Innovatie moet ten goede komen aan de planeet. Zowel op het niveau van de productie en de gebruikte hulpbronnen als wat betreft onze producten en hun vermogen om positieve veranderingen in het consumentengedrag teweeg te brengen. Zoals een meer plantaardig voedingspatroon.

Terwijl ik dit schrijf is een moment van waarheid aangebroken. De voedingsindustrie is afhankelijk van
de natuur, wij zijn afhankelijk van de natuur. Maar de natuur wordt bedreigd en wij kunnen niet blijven wachten tot anderen de eerste stap zetten. Het is aan ons om de voedingssystemen opnieuw te bekijken en te innoveren om ze te regenereren. Elk individu is in staat om veranderingen in gang te zetten om de zaken vooruit te helpen. En door onze krachten te bundelen rond innovatie, zullen we onze industrie en ons milieu veerkrachtiger maken.

Vorig artikel
Volgend artikel