Home Maatschappij 17 oktober: Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede

17 oktober: Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede

20,3 procent. Dat is het percentage dat je binnen de Belgische bevolking terugvindt als het gaat om een risico op armoede of sociale uitsluiting. Daarvan bevindt 5,1 procent zich in een situatie van ernstige materiële deprivatie en wel één op zes moet proberen rondkomen met een inkomen dat ergens ver onder de Europese armoedegrens dwarrelt. Die cijfers –afkomstig van de EU-SILC-enquête oftewel Statistiek naar Inkomens en Levensomstandigheden van 2017 –zeggen wel wat: de armoede is te zeer in voorraad, hulpmiddelen voor een degelijke bestrijding te schaars.

Nog meer cijfers: 17/10. Dat is de datum waarop de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede plaatsvindt. Deze dag, erkend door de Verenigde Naties in 1992, is er een waarop mensen in armoede zich uiten over hun leven en dagelijkse overleven, maar ook waarop over engagement om armoede uit te roeien wordt verteld en iedereen wordt opgeroepen om armoede uit de wereld te helpen.

Dat zijn de drie pijlers van de ATD Vierde Wereld, de armoedebeweging die in 1957 – nog een cijfer – werd opgericht door Joseph Wresinkski. Het is mee dankzij hem dat armoede ondertussen aanschouwd wordt als een schending van de mensenrechten. In 1987 volgde dan de eerste Dag van Verzet en sindsdien wordt er naarstig gewerkt naar een toekomst met minder armoede en gelijkwaardiger sociaal leven.

Hoe Vlaanderen verzet
En daar doet ook België aan mee. Over het hele land worden acties gehouden om armoede in al haar aspecten terug te dringen. In Vlaanderen wordt financiële en materiële ongelijkheid vooral op lokaal vlak aangepakt. Lokale instanties kunnen een sociaal beleid vormen dat dicht staat bij de bevolking, waardoor ze gemakkelijker bepaalde instrumenten kunnen inzetten om het evenwicht te behouden of vrijwaren. Denk aan investeringen in betaalbare huisvesting zoals sociale woningen, schoolkosten terugdringen, medische zorg toegankelijker maken of ervoor zorgen dat culturele evenementen laagdrempeliger worden. Neem gerust een kijkje op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal als je wil weten wat jouw lokaal bestuur allemaal gepland heeft staan.

Hoe Brussel bakkeleit
Brussel houdt het evenzeer lokaal en introduceert zelfs een rode draad: armoedefobie. Met die gemeenschappelijke draad in de hand wordt er doorheen de stad een route uitgestippeld, waarbij je als deelnemer kunt stoppen aan tien verschillende tijdelijke gemeenschapshuizen. De mars maakt het met andere woorden mogelijk om als armoedebestrijder in debat te gaan met de lokale beleidsvertegenwoordigers over hun aanpak. Best dus goede wandelschoenen en je beste debatpak aantrekken, want wie weet plons je wel in middenin een (lokale) oplossing die is begonnen dankzij een stevig onderbouwde communicatie. Voor meer action bruxelloise tegen armoede: www.1710.be

Leer wat armoede inhoudt en maak het een bespreekbaar onderwerp

Hoe Wallonië wedijvert
Natuurlijk doet ook Wallonië mee aan de armoedebestrijding in ons land. Samen met Namen richt ons zuidelijke deel de pijlers meer op de uitsluiting en het geweld dat vaak gepaard gaat met armoede – op alle beleidsniveaus, waaronder ook lokaal dus. Net zoals bij Vlaanderen en Brussel wordt er op 17 oktober heel wat symbolische acties gevoerd in de vorm van voorstellingen, debatten of tal van workshops op maat van zowel volwassenen als kinderen.

Kleine beetjes/grote gebaren
Armoedebestrijding en het willen wegwerken van sociale ongelijkheid gebeurt natuurlijk niet op één dag. De erkende 17eoktober ieder jaar zal heus wel wat teweegbrengen, maar aan de hand van de cijfers blijkt dat zeker niet genoeg zijn. Je kunt daarom eventueel zelf iedere dag, week of maand actie ondernemen – op jouw eigen manier, via de kleine beetjes of de grote gebaren. Want armoede is meer dan mensen met weinig spullen of geen cash op zak: het wordt gelinkt aan criminaliteit, geweld, gevoelens van schaamte en uitsluiting. Armoede neemt kansen weg, op een goede gezondheid en een degelijk onderwijs bijvoorbeeld, en doet ongelijkheid groeien.

Wat kan jij doen?
Schenk daarom eens een zak oude kleren aan iemand die het kan gebruiken, of boeken en meubels die je niet meer gebruikt of leest. Gooi je voedsel niet zomaar weg, maar geef het aan een buur die het minder breed heeft of iemand die je dagelijks op straat ziet bedelen. Ga een handje helpen als vrijwilliger bij voedselbanken of opvangcentra. Doneer geld aan organisaties waarvan je weet dat het goed terechtkomt en waar jijzelf volledig achterstaat. Sluit je aan bij een hulpvereniging tegen armoedebestrijding of zet zelf iets op. En vooral: leer wat armoede inhoudt en maak het een bespreekbaar onderwerp. Vorm een dialoog en ga niet meteen in vooroordelen-modus. Zo kun je, beetje bij beetje, helpen om de wereld iets ‘rijker’ te maken.

MEER

Verpakkingen: een elementaire schakel

VerpakkingenVerpakkingen spelen een belangrijke rol in de supply chain, zowel in een B2B- als B2C-context. Bedrijven zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om die verpakkingen te verbeteren en te optimaliseren. Zonder natuurlijk de ecologische aspecten uit het oog te verliezen.

”Onze plicht? Gewoon lekker man blijven“

Jan Van LooverenVan ‘De Joeri’, over Tragger Hippy, tot M!LF. Ik heb altijd stoere rollen gespeeld. Deels door de tijdgeest en deels door een stoer imago dat me achtervolgt. En hoewel deze stoere kant zeker in me zit, schuilt er nog veel meer achter het stereotype ‘Jan Van Looveren’.

Hoe goed scoort de Nutri-score?

evenwichtige voeding In augustus 2018 kondigde Minister van Volksgezondheid Maggie de Block de invoering aan van de Nutri-score als voedingslabel. Hiermee wil De Block het consumenten makkelijker maken om voor gezonde voeding te kiezen. Maar in hoeverre helpt dit de consument effectief? En wat voor impact heeft het label op voedingsproducenten? Nicholas Courant, woordvoerder van de federatie voor de Belgische voedingsindustrie Fevia, legt uit hoe voedingsbedrijven die doelstelling nastreven.

Slimme mobiliteitsinitiatieven in België

mobiliteitFrançois Bellot (MR) en Alexander De Croo (Open Vld) pompten maar liefst vier miljoen euro in initiatieven voor een zogenaamde ‘slimme mobiliteit’.

Maak kennis met dé energie-innovaties van de toekomst

InnoEnergy Baanbrekende energieprojecten: bedrijven zijn er dagelijks mee bezig. Eén keer per jaar tonen ze hun meest innovatieve ideeën aan de wereld.

De weg naar nul verkeersdoden

Vlaamse Stichting Verkeerskunde Aantal verkeersdoden in Vlaanderen is in tien jaar gehalveerd. Echter zijn de doelstellingen voor de komende jaren nog ambitieuzer: maximum 200 doden in 2020, nul doden tegen 2050. Door middel van een slimme mix van maatregelen, is het mogelijk om de doelstellingen te behalen.