vrouwen
Lifestyle

Vrouwen moeten anders gaan werken

10.02.2015
door Ann Braeckman

‘Het kan allemaal’. Het zou zo de slogan kunnen zijn van een jobadvertentie waar alle vrouwen op zouden solliciteren. Een succesvolle carrière, een relatie en kinderen: alles perfect in balans. De werkelijkheid is helaas anders. “De helft van de vrouwen heeft het moeilijk om het werk met het gezin te combineren.”

Drie, twee, één, start… en go. Van bij het ontbijt tot het instoppen van de kinderen ’s avonds: voor heel wat vrouwen is het elke dag een wedstrijd om alles tot een goed einde te brengen. Het is een droom voor veel jonge vrouwen om hun carrière met een gezinsleven te combineren, maar zodra het zo ver is, valt het hen vaak zwaar om dit daadwerkelijk te bereiken. “We kunnen er niet omheen dat vrouwen het moeilijker hebben dan mannen om werk en gezin met elkaar te combineren”, beaamt stresscoach Luc Swinnen. “De traditionele rollenpatronen bestaan nog altijd. Er zijn wel evoluties, maar de meeste verantwoordelijkheid binnen het gezin ligt nog altijd bij de vrouw.”

Maatschappelijk probleem

Niet overtuigd? Kille cijfers van het trendrapport van vrouwenorganisatie Femma bewijzen het zwart op wit. Een vrouw spendeert per week 12 uur meer aan het huishouden, de opvoeding en zorg voor de kinderen dan mannen. En dat zorgt uiteraard voor stress. Komt daar dan nog eens een drukke job bij en voor je het weet, leunt daar de burn-out om de hoek. Swinnen: “Uit mijn onderzoek blijkt dat de helft van de vrouwen het moeilijk heeft om het werk met het gezin te combineren. Het is een maatschappelijk probleem dat om
een oplossing vraagt.”

Te vaak knallen vrouwen tegen een muur, omdat ze alles willen combineren

Luc Swinnen

Stressgerelateerde klachten

Heel wat vrouwen kampen dan ook met stressgerelateerde klachten. Volgens Swinnen zijn er vier types te onderscheiden. Een eerste reeks van klachten zijn fysiek: hoofdpijn, nekpijn, het gewicht dat plots stijgt of daalt. Dan heb je de tweede reeks die zich uit in de psyche: angst, woede, frustratiegevoelens. Ten derde kampen sommige vrouwen ook met verstrooidheid of hebben ze last van een slecht functionerend kortetermijngeheugen. Tot slot is er het extreme uiterste en kan die stress leiden tot gedragsveranderingen, cynisme en komt vaak ook de relatie onder druk te staan. “En als die klachten niet worden aangepakt”, stelt Swinnen, “dan eindigt dat met een stevige burn-out.”

Bruto Nationaal Geluk

Gelukkig beseft ook de politiek stilaan de ernst van het probleem en staat het onderwerp op de agenda. Recent nog lanceerde vrouwenorganisatie Femma het idee om de werkweek te reduceren tot 30 uur. “Velen noemen het niet realistisch”, zegt beleidsmedewerker Ilse De Vooght, “maar dat werd 80 jaar geleden ook over betaalde verlofdagen gezegd. Kijk, in Frankrijk is in de jaren ’90 ook de 35-urenweek ingevoerd. De vrees bestond dat bedrijven niet meer internationaal zouden kunnen concurreren, maar nu blijkt dat de internationale competitiviteit niet is aangetast. Beter nog, er zijn net meer banen gecreëerd. En het heeft gezorgd voor een betere balans tussen privé en werk bij de werknemers.” En niet alleen Femma, ook vele andere organisaties benadrukken dat niet zozeer het aantal werkuren een teken van productiviteit is, maar wel hoe die werkuren worden ingevuld. De Vooght: “We moeten anders gaan werken. We moeten niet zozeer streven naar een Bruto Nationaal Product, maar naar een Bruto Nationaal Geluk. Werknemers gaan beter presteren als ze zich goed in hun vel voelen en daar zal ook onze economie baat bij hebben.”

Een vrouw spendeert per week 12 uur meer aan het huishouden, de opvoeding en zorg voor de kinderen dan de man

Ilse De Vooght

Stresscoach Luc Swinnen valt haar daarin bij. “Het vraagt een beetje politieke wil, maar te vaak knallen vrouwen tegen een muur omdat ze alles willen combineren. Ze denken daarbij aan hun sociaal statuut en de gevolgen voor het pensioen op latere leeftijd. Deeltijds werken, tijdskrediet… het tast je pensioen aan. Als de regering ook een verdeelsleutel zou hanteren voor de zorg voor 1, 2, 3 kinderen en die jaren zou laten meetellen in je carrière, dan zou dat al veel helpen.” Maar zolang die oplossing niet voor handen is, pakken de meeste vrouwen het anders aan. Veel vrouwen kiezen er voor om deeltijds te gaan werken. De cijfers zijn hallucinant. Ongeveer 44 procent van de vrouwen werkt deeltijds, tegenover slechts 9 procent bij de mannen. Swinnen: “Dat past in die traditionele rollenpatronen. De carrière wordt bij een vrouw vaker langs de kant geschoven.” Een visie die De Vooght van Femma uiteraard betreurt: “We moeten echt hameren op dat anders werken. Het is belangrijk dat je een goed evenwicht behoudt tussen werk en privé. Die balans volhouden is cruciaal, zowel voor mannen als voor vrouwen.”

Tips & tricks

Swinnen heeft daartoe een aantal tips & tricks. “Niet iedereen kan 4/5 werken of minder”, legt hij uit. “Dus Het Nieuwe Werken is de beste remedie om een burn-out te voorkomen. Zorg dat je je job graag doet en dat er flexibiliteit is in beide richtingen. Als je in het begin van je carrière staat, wees dan kieskeurig.” Het zijn een aantal zaken die je op je werk zelf kan doen, maar daarnaast somt hij ook een aantal methoden op die er voor zorgen dat je weerbaarder wordt, zoals: laat je omringen met een sterk sociaal netwerk. Investeer daar in. “Vaak ben je een luisterend oor voor je vrienden en dat betekent dat wanneer jij het moeilijk hebt, je ook bij anderen terecht zal kunnen. Laat je zelfbeeld niet door anderen bepalen, maar bepaal het zelf. En het is een cliché, maar leef gezond: eet gezond, sport, zorg dat je lichaam in balans is, dan heb je ook meer veerkracht als iets tegenslaat.”

Vorig artikel
Volgend artikel