vrouwelijke ondernemers
Gezin

Op naar meer vrouwen in de directiekamer

27.08.2022
door Fokus Online

Nog meer dan mannen worden vrouwelijke ondernemers geconfronteerd met barrières als ze een bedrijf willen oprichten, zeker als het gaat over de financiering van hun onderneming. Hoe komt dat? Waarom is dit volstrekt onzinnig? En hoe kunnen we vrouwelijk ondernemerschap beter stimuleren?

Vrouwelijke ondernemers vormen in België nog altijd een absolute minderheid in het economische landschap. Nauwelijks een op de drie bedrijfsleiders in ons land is een vrouw. Bij de VZW microStart, die via microkrediet het ondernemerschap in ons land wil aanmoedigen, kennen ze het probleem maar al te goed. “Ik denk dat er in onze maatschappij nog een hele hoop hardnekkige vooroordelen circuleren”, zegt Chief Development Officer David Taquin. “Vijftig jaar geleden werkte de man en zorgde de vrouw voor de familie. Dat is vaak nog altijd het standaardstramien waarin veel mensen denken en dat uit zich onder meer in de loonverschillen. Voor dezelfde job worden vrouwen vaak nog altijd minder betaald dan hun mannelijke collega’s.”

Hoewel dit een hardnekkig probleem is, bestaan er verrassend weinig harde data over. “Ongeveer alle betrokken partijen zijn het erover eens dat er onbewuste vooroordelen bestaan in de behandeling tussen mannen en vrouwen, maar dat valt eigenlijk heel moeilijk te bewijzen”, legt David Taquin uit. “Om de toegang tot financiering te verbeteren, zullen we dus vooral onze collectieve mentaliteit moeten veranderen, diepgaand en op maatschappelijk niveau.”

Om de toegang tot financiering te verbeteren, zullen we dus vooral onze collectieve mentaliteit moeten veranderen.

Bovendien is het probleem nog nijpender voor vrouwen uit de lagere sociale klassen.

“De meeste mensen met wie wij werken, zijn ondernemers die geen financiering vinden bij de reguliere banken. En het aandeel van mensen met bijvoorbeeld een masterdiploma is daar sowieso al vrij laag. Als je dan ook nog eens een migrante bent van een land buiten Europa, is dat een extra barrière. 65 procent van mensen die door ons ondersteund worden, zijn buiten de EU geboren, 70 procent heeft geen diploma van hoger onderwijs.”

Nochtans is het stimuleren van ondernemerschap cruciaal voor onze maatschappij én economie, zegt David Taquin. “Zelf voor je eigen inkomen zorgen, verhoogt je economische en sociale zelfstandigheid en draagt op die manier bij tot een meer rechtvaardige en inclusieve samenleving. Daarnaast profiteert uiteindelijk ook de rest van de maatschappij mee. Een bedrijf dat groeit en bloeit werft mensen aan en betaalt belastingen en sociale bijdragen. Dat komt ten goede van ons allemaal.”

En om te illustreren dat de vooroordelen tegenover vrouwelijke ondernemers compleet onzinnig zijn, haalt David Taquin er cijfers bij. “Vrouwen bereiden zich beter voor dan mannelijke kandidaten, hebben lagere faillissementscijfers dan de mannen en betalen hun lening sneller en vlotter terug. Na tweeënhalf jaar bestaat 70 procent van de bedrijven die zijn opgericht, nog altijd.”

Vorig artikel
Volgend artikel