dikketruiendag
Gezondheid

Tien tips voor een gezondere biodiversiteit

11.02.2020
door Frédéric Clijmans

Op dinsdag 11 februari 2020 gaat de verwarming op veel plaatsen een graadje lager, want dan organiseert het Departement Omgeving voor de 16de keer Dikketruiendag in Vlaanderen. Zo brengen ze opnieuw het klimaatprobleem onder de aandacht en sporen ze scholen, ondernemingen en overheden aan om te werken aan een beter en leefbaar klimaat.

Dikketruiendag 2020 focust zich op de link tussen het klimaat en de biodiversiteit. Het klimaat heeft een enorm belang aan een sterke mix van plant- en diersoorten op onze planeet. Door de opwarming van de aarde en andere menselijke factoren komen verschillende planten en dieren serieus in de problemen. Met een verlies aan biodiversiteit tot gevolg. Biodiverse leefomgevingen zoals een bos of een moeras halen CO2 uit de atmosfeer en zorgen zo voor verkoeling, een natuurlijke manier om aan CO2-reductie te doen.

Biodiversiteitscrisis

Professor Jean-Pascal van Ypersele, voormalig vicevoorzitter van het internationaal klimaatpanel IPCC, bevestigt dit voor Dikketruiendag: “Het is een klimatoloog die het u zegt. De biodiversiteitscrisis is minstens even ernstig als de klimaatcrisis. De klimaatverandering is een steeds belangrijkere factor in de erosie van de biodiversiteit. Omgekeerd kunnen gezonde ecosystemen bijvoorbeeld bijdragen aan een betere opname van CO2 uit de atmosfeer of aan het voorkomen van overstromingen. We hebben dus alle belang bij een gecoördineerde aanpak van het klimaat en de biodiversiteit.”

Actie(tjes) ondernemen

Iedereen kan een steentje bijdragen, of je nu eigenaar bent van een bedrijf of nog op de middelbare school zit. Op www.dikketruiendag.be heeft de Vlaamse overheid enkele acties opgesomd die de biodiversiteit kunnen verhogen, gaande van kleine dingen zoals het gras minder vaak maaien tot grote ingrepen, zoals het aanleggen van een groen bedrijfsterrein. Daarnaast biedt de website ook informatie over onderwerpen als duurzaam afval, de invloed van de productie van voedsel op het milieu, slim gebruik van tablets of smartphones, en klimaatvriendelijk reizen.

Hier zijn nog tien tips van de FOD Volksgezondheid uit hun eigen campagne BeBiodiversity:

Geef de voorkeur aan inheemse plantensoorten in je tuin. Zo beperk je de verspreiding van invasieve soorten, en bescherm je lokale soorten zoals regenwormen.

Gebruik natuurlijke producten in je tuin om indringers te verjagen (azijn) of om lokale bloemen te doen groeien (compost).

Koop producten met weinig verpakking en in een groter verpakkingsformaat. Door bijvoorbeeld producten met het EU Ecolabel te gebruiken, beperk je de verontreiniging van rivieren, zeeën en oceanen met plasticafval.

Geef zoveel mogelijk de voorkeur aan schoon en geluidsarm vervoer: te voet, met de fiets of met de step voor kortere afstanden, openbaar vervoer of carpooling voor langere afstanden.

Eet lokaal en seizoensgebonden. Zo vermijd je het goederenvervoer via boten, dat zorgt voor geluids- en waterverontreiniging van het mariene milieu.

Geef de voorkeur aan ecologische, duurzame, biologische en gecertificeerde kleding. Zo beperk je de verontreiniging van de ecosystemen door chemische producten in de landbouw.

Breng vervallen of overbodige geneesmiddelen terug naar de apotheker. Gooi ze niet in de vuilbak en spoel ze niet door het toilet. Op die manier beperk je de bodem-, water-, en luchtverontreiniging die te wijten is aan het storten of verbranden van dit soort afval.

Koop enkel elektronische toestellen als je ze echt nodig hebt. Koop ze tweedehands of geef de voorkeur aan duurzame merken die aandacht hebben voor hun impact op de biodiversiteit. Hierdoor beperk je de vervuiling veroorzaakt door de mijnexploitatie van mineralen.

Let op je internetgebruik en gebruik ecoverantwoordelijke zoekrobots. Zo beperk je je uitstoot van broeikasgassen. Gebruik bijvoorbeeld Ecosia, de zoekmachine die zijn winsten gebruikt om bomen te planten.

Overtuig anderen om hetzelfde te doen. Heb je verandering gebracht in je leven om de biodiversiteit te sparen? Vertel het door aan iedereen in je omgeving. Op die manier geef je het goede voorbeeld en vorm je het levende bewijs dat verandering makkelijk en mogelijk is.

Vorig artikel
Volgend artikel