vastgoedjaar
Bouwen & Wonen

Vastgoedjaar 2020: hoe ziet de huizenmarkt eruit?

26.02.2020
door Fokus Online

Vastgoedjaar 2019 was er een waarin een uitzonderlijk aantal vastgoedtransacties werd gesloten in Vlaanderen. De verkoop van woningen liep als een trein omwille van de steeds lagere intrestvoeten en de aangekondigde afschaffing van de woonbonus.  

Een grote groep kopers kon én van een historisch lage rente genieten én van het fiscaal voordeel van de woonbonus. De prijzen gingen bijgevolg dan ook de hoogte in, door de grote vraag naar woningen vóór die uiterlijke datum van 31 december 2019.

Impact op de markt

Maar hoe zal de woningmarkt in 2020 reageren op de afschaffing van de woonbonus? Is de verlaging van de registratierechten in Vlaanderen, van 7 procent naar 6 procent, interessant genoeg om een woning te kopen? Algemeen werd aangenomen dat de woonbonus de vastgoedprijzen kunstmatig hoog hield. Maar er zijn meerdere factoren die effect hebben op de vastgoedprijzen: de lage intrestvoeten, de traditionele Belgische baksteen in de maag en het feit dat investeren in vastgoed nog altijd een relatief veilige belegging blijkt, hebben ook hun impact op de markt.   

Er zijn genoeg redenen en kopers om een goed vastgoedjaar te realiseren.

In het kader van energiezuinig en duurzaam wonen, heeft de Vlaamse overheid voor 2020 een paar nieuwe normen in het leven geroepen. Alle daken van alle woningen dienen van isolatie te zijn voorzien, en van enkel glas mag niet langer sprake zijn. De EPC-score bepaalt op welke manier er een onderscheid bestaat tussen elk bouwtype.

Mobiscore

Naast het verplichte EPC (energiezuinigheid), zal de Mobiscore – ‘duurzame ligging’ – van de woning een steeds grotere rol spelen. De Mobiscore berekent de milieu-impact van de verplaatsingen die je naar verwachting moet doen, en houdt rekening met de afstand van jouw woning naar verschillende voorzieningen in vijf categorieën: winkels en diensten, ontspanning en cultuur, onderwijs, openbaar vervoer en gezondheid en zorg. Ten slotte, in het kader van veilig wonen, zijn anno 2020 ook rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen.

Normen en voorschriften

Nieuwbouwwoningen worden alsmaar duurder omwille van de steeds strengere normen die de overheid oplegt. Dat heeft directe gevolgen op de bestaande woningen. Die strikte energienormen hebben een steeds grotere impact op oude woningen. De kosten lopen hoog op om te renoveren. Bijgevolg zullen de verkoopprijzen van deze woningen naar verwachting dan ook meer dalen. Ook de verhuurders krijgen te maken met deze steeds strengere (energie)voorschriften waaraan woningen moeten voldoen. De trend van 2019 dat oude huurwoningen verkocht worden, zal zich dan ook voortzetten.

Een goed vastgoedjaar

Goed gelegen, instapklare, energiezuinige en trendy woningen daarentegen zijn populair bij de koper, die bereid is om voor deze woning een goede prijs te betalen. Algemeen bekeken zullen de prijzen van die woningen zeker standhouden. 2020 zal het recordaantal transacties waarschijnlijk niet halen, al zijn er genoeg redenen en kopers op de markt om een goed vastgoedjaar te realiseren.

Vorig artikel
Volgend artikel