propaangas
Bouwen & Wonen

(Bio)propaangas: alle voordelen van aardgas en futureproof

17.02.2021
door Hannes Dedeurwaerder

Fossiele brandstoffen hebben geen al te beste reputatie (meer) als energiebron. Vooral omwille van de aanzienlijke CO2-uitstoot. Maar dat mag niet veralgemeend worden. Zo kan er voor propaangas zeker een lans worden gebroken.

Dit restproduct stoot namelijk veel minder schadelijke stoffen uit. Dat wordt gewonnen bij de raffinage van benzine en diesel maar nu ook rechtstreeks uit gasvelden gehaald. En biopropaan gaat qua duurzaamheid zelfs nog een stapje verder.

Propaan kan het verschil maken

“Propaangas is een van de minst milieubelastende fossiele brandstoffen”, aldus Eelco de Graaf, CEO van Primagaz. “Het heeft ten eerste een relatief lage CO2-uitstoot, maar vooral een erg lage fijnstofuitstoot. Net zoals dat bij aardgas het geval is.”

Het is dus een misverstand dat alle fossiele brandstoffen even sterk vervuilen. Omdat propaan ten opzichte van klassieke fossiele brandstoffen heel proper is, kan het een heel dankbaar aanvullend product zijn voor mensen die hun woning duurzaam willen verwarmen. Maar op de piekmomenten niet toekomen met alleen zonnepanelen en een warmtepomp. Voor woningen die minder goed geïsoleerd zijn, is een warmtepomp vaak niet aangewezen. Ook daar kan propaan als brandstof het verschil maken.

Alle voordelen, zonder aansluiting

Tot zover de niet te onderschatten duurzaamheidscomponent van propaangas. Maar het product heeft nog heel wat andere voordelen. Zo is het een veilige en gebruiksvriendelijke energieoplossing, komt de installatie minder duur uit in aankoop en onderhoud. Het vormt het een aantrekkelijk alternatief voor stookolie. Verder is propaan een heel veelzijdige brandstof. Je kunt ermee koken, het huis verwarmen, warm water genereren…

“Met propaan krijg je eigenlijk alle voordelen van klassiek gas”, zegt Eelco de Graaf daarover, “maar je hebt er zelfs geen aansluiting op het gasnetwerk voor nodig. Dat is bij heel wat Belgische huishoudens sowieso niet het geval. Die kunnen dan werken met propaangas, geleverd in flessen of tanks.”

Propaangas is een van de minst milieubelastende fossiele brandstoffen.

Eelco de Graaf, CEO Primagaz

Biopropaan: nog een stapje verder

Maar er valt niet naast te kijken dat propaangas bij verbranding nog altijd een zekere CO2-uitstoot heeft, zelfs al ligt die lager dan bij stookolie of diesel. Biopropaan gaat hierin nog een stapje verder. “Dit product wordt gewonnen uit duurzame, hernieuwbare grondstoffen, bijvoorbeeld afval- en reststoffen aangevuld met plantaardige oliën en dierlijke vetten”, licht Eelco de Graaf toe.

“Biopropaan is nog veel schoner dan propaan: de CO2-uitstoot komt nog eens tot 80 procent lager uit, afhankelijk van de grondstoffenmix waarmee wordt gewerkt. Het is de ambitie van Primagaz om in 2040 alleen nog maar biopropaan te leveren. En op termijn willen we naar biopropaan dat volledig uit restafval is gewonnen.”

Primagaz wil met die focus op biopropaan zijn steentje bijdragen aan de Europese klimaatambitie om tegen 2050 volledig energieneutraal te zijn. “Dat vind ik een uitstekende ambitie”, besluit Eelco de Graaf. “En ik ben optimistisch: ik denk dat we er kunnen komen, als we maar een manier vinden om samen te werken.”

Vorig artikel
Volgend artikel