vrouwen
50+

Vrouwen aan de top

28.03.2022
door Marleen Walravens

Vrouwen blijven ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Maar het gaat de goede kant op: er komen barsten in het glazen plafond. Toch ligt het streefcijfer van de Vlaamse overheid van 40 procent vrouwen in topmanagement nog veraf.

vrouwenYin Oei
Chief Strategy Officer van Living Tomorrow

Hoe bent u door het glazen plafond gebroken?

“Om een glazen plafond te doorbreken, moet voldaan worden aan een aantal parameters. Je moet de tijd krijgen om je kennis te tonen en de kansen om je vaardigheden te valoriseren. Ik heb het idee van het glazen plafond zoveel mogelijk geëlimineerd voor mezelf, want door eraan toe te geven leg je jezelf een beperking op. Ik heb voor een groot stuk mijn succes bereikt door hard te werken en door vaak uit mijn comfortzone te stappen: ‘always walk the extra mile’. Je hoort me niet zeggen dat ik geen geluk heb gehad. Dat telt voor iedereen die succes behaalt. Het is de combinatie van doorzetting, drive, vaardigheden, creativiteit, mentale sterkte, doen wat je graag doet en een kleine portie geluk.”

Wie of wat zijn uw belangrijkste inspiratiebronnen?

“Ik heb vele inzichten verkregen uit boeken, klassiekers zoals The Art of War door Sun Tzu, maar ook het veel recentere boek van Jürgen Ingels dat heel wat nuttige hands-oninzichten geeft. Ook personen hebben me geïnspireerd. Mijn vader heeft altijd langs de zijlijn van mijn leven gestaan om mij te coachen, bij te sturen of op te vangen. En dan is er Angela Merkel. Ze is altijd mijn rolmodel geweest om alles wat zij is. Als een superbetrouwbare Duitse machine stapte ze gründlich over alle obstakels, altijd even sterk en onverstoorbaar, maar recht op koers, om te streven naar stabiliteit in Europa. Als ik soms in zwaar weer belandde, bracht de gedachte aan haar me tot een rust.”

Welke raad geeft u aan jongere collega’s?

“Er zijn zoveel dingen die ik zou willen meegeven. Stel grote doelen, wees ambitieus en handel ernaar. Treed buiten je comfortzone en durf risico’s nemen. Iedereen struikelt wel eens, omarm je fouten en zet ze om in leerervaringen. Laat je niet uit het veld slaan en wees veerkrachtig. Laat je ook niet tegenhouden door vaste ideeën, onbewuste gendervooroordelen of andere onzichtbare barrières, want als je deze gedachten voedt, houden ze je tegen. Wees zichtbaar, bagatelliseer je eigen kunnen en prestaties niet en draag je steentje bij aan de maatschappij. Laat je niet leiden maar neem zelf de lead. En laat je werk onder alle omstandigheden een plezier zijn. Blijf trouw aan je passie en aan jezelf.”

ondernemersMieke Vogels
Nationaal Bestuur Voorzitter van GroenPlus

Hoe bent u door het glazen plafond gebroken?

“In de politiek konden vrouwen door het glazen plafond breken dankzij quotawetten. In 1985 stemde mijn partij Agalev als eerste partij dat de eerste twee plaatsen op een kieslijst naar mensen van verschillend geslacht moesten gaan. Een wet van 1994 bepaalde dat niet meer dan twee derde van de kieslijst uit kandidaten van hetzelfde geslacht mocht bestaan. Met de wetten van 2002 moesten er evenveel vrouwen als mannen op de kieslijst staan en waren de twee topposities verdeeld over een man en een vrouw. Toen ik in 1985 Kamerlid werd, waren er 7 procent vrouwelijke verkozenen, nu is dat meer dan 40 procent. Later werd ik minister in de Vlaamse regering. Een regering zonder vrouwen is vandaag ondenkbaar.”

Wie of wat zijn uw belangrijkste inspiratiebronnen?

“Een eerste werkervaring heeft van mij een strijder gemaakt voor de vrouwenrechten. Toen ik 18 was, werkte ik een tijdje bij een scheepvaartbedrijf, een bij uitstek mannelijke wereld. Ik deed hetzelfde werk als mijn mannelijke collega maar officieel stond ik in voor het klassement en werd ik veel minder betaald. De volgehouden acties van de vrouwenbeweging hebben me geïnspireerd. In 1948 kregen vrouwen stemrecht, maar tot in de jaren 1970 werden er geen vrouwen verkozen. Pas later werden politieke partijen onder druk gezet om vrouwen op verkiesbare plaatsen te zetten en vrouwelijke ministers aan te duiden. De wetswijzigingen en quotaregels zouden er niet gekomen zijn zonder de vrouwenbeweging.”

Welke raad geeft u aan jongere collega’s?

“Er is een lange weg afgelegd, maar de politieke wereld blijft toch nog vaak een mannenbastion, met mannelijke codes. Ook vandaag nog worden vrouwelijke politici gereduceerd tot hun geslacht, tot hun vrouwelijkheid. Ze krijgen nog altijd de vraag hoe ze hun politieke carrière met hun gezin combineren, in tegenstelling tot hun mannelijke collega’s. Maar ook buiten de politiek is er heel wat werk aan de winkel. In vele economische, culturele en universitaire bestuursraden blijven vrouwen ondervertegenwoordigd. Een raad aan jonge vrouwen? Laat je niet inpakken door het eeuwenoude argument dat ze geen geschikte vrouwen vinden. Wie zoekt, die vindt, dat blijkt uit de evolutie in de politiek.”

vrouwenChristiane Hozay
Voorzitter Club De Zes Rozen Antwerpen van Soroptimist Belgium

Hoe bent u door het glazen plafond gebroken?

“Ik heb mijn carrière in het onderwijs gemaakt. Dat is nu wel een sector die heel vrouwvriendelijk is en waar wij als vrouwen niet veel last hebben van het glazen plafond. Maar of je nu een mannelijke of een vrouwelijke leerkracht bent, toch moet je ergens respect afdwingen bij de collega’s en ook een zekere autoriteit aan de dag kunnen leggen bij de leerlingen. Daar heb je bepaalde vaardigheden voor nodig. We gaan dus beter uit van de mens in het algemeen met zijn kwaliteiten en kennis. Quota kunnen in vele situaties een goede aanzet zijn, maar soms werken ze wel een positieve discriminatie in de hand. Je moet kansen nemen niet op basis van je geslacht maar van je persoonlijkheid.”

Wie of wat zijn uw belangrijkste inspiratiebronnen?

“Mijn familie heeft me altijd geïnspireerd en ervoor gezorgd om een open kijk op de wereld te hebben. Mijn vader stond erop dat zijn dochters gingen studeren. Zijn zus, mijn tante dus, was al een gedreven soroptimist. Later in mijn vrijwilligerswerk was de gemeentelijke politica, Marleen Van Ouytsel, een groot voorbeeld voor mij. Zij heeft de zomerschool Nederlands voor anderstaligen opgericht in Antwerpen en getoond hoe je met enthousiasme, visie en de nodige volharding het verschil kunt maken. Wij willen bij de soroptimisten ook inspirerend werken en jonge, intellectuele vrouwen stimuleren om meer maatschappelijke vaardigheden op te bouwen zodat ze sterk genoeg zijn om op hun strepen te staan.”

Welke raad geeft u aan jongere collega’s?

“Eerst en vooral wil ik de jongeren hoeden voor het feit dat ze zich nestelen in het patroon dat van hen verwacht wordt. Het is belangrijk een open geest te hebben, een sterke persoonlijkheid te ontwikkelen en een eigen visie uit te bouwen. Vaardigheden zijn noodzakelijk maar je mag vooral niet vergeten aan je soft skills te werken. Dat gaat niet van vandaag op morgen en dat heeft ook veel met opvoeding te maken. Toch is het nodig om flexibel te zijn, je te kunnen aanpassen aan verschillende sociale contexten en uit je comfortzone te treden met momenten. Zonder daarbij een te groot ego te ontwikkelen. Zorg ervoor dat je evolueert als persoon maar blijf vooral en bovenal jezelf.”

Vorig artikel
Volgend artikel