Driemaal klassieke kwaal

Fokus55plus-Expertpanel-001

Vanaf een bepaalde leeftijd steken kwaaltjes de kop op die de levenskwaliteit verminderen. Hoewel we de oorzaken hiervan niet steeds zelf onder controle hebben, loont het toch de moeite om te zien met welke stappen of hulpmiddelen we de negatieve impact hiervan kunnen tegengaan.

Dr. Jacques Carpentier.
Cardioloog, Hypertensie

Hoe vaak komt deze kwaal voor?

“Hypertensie of verhoogde bloeddruk is een aandoening waar ruim de helft tot drie kwart van de bevolking ooit mee te maken krijgt. De oorzaken ervan zijn niet altijd even duidelijk. Zo speelt erfelijkheid een rol maar ook nieraandoeningen of overgewicht kunnen leiden tot een verhoogde bloeddruk. Een bepalende factor die we zelf in de hand hebben, is ons bewegings- en voedingspatroon. Vaststaand feit is dat hypertensie vaker voorkomt naarmate de leeftijd stijgt. Een langdurig verhoogde bloeddruk is verantwoordelijk voor slagaderverkalking met een grotere kans op hart- en vaatziekten. Het gaat om een langzaam en sluimerend proces, waardoor hypertensie ook wel eens ‘de stille doder’ wordt genoemd.”

Wie is er extra vatbaar voor dit probleem?

“Er bestaat geen verschil in de cijfers tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Wel zien we dat in bepaalde landen of continenten hypertensie vaker voorkomt, bijvoorbeeld in Afrika en Japan. Dat heeft mogelijk te maken met het plaatselijk voedingspatroon waarbij er veel zout wordt gebruikt. Ook rokers en mensen met overgewicht behoren tot de risicogroepen. Net als wie te weinig beweegt en niet voldoende op zijn voeding let. Minder vet en zout eten en meer noten, fruit, volkorenproducten, peulvruchten, noten en vis is alvast een belangrijke stap in de goede richting.”

Wat is de rol van technologie bij behandeling?

“Op vlak van technologische ontwikkelingen staat de medische wereld al decennia aan de top. Je meet de bloeddruk thuis zelfs beter. Dat komt door het ‘witte jassen-effect’, waarbij iemand meer gespannen is bij de dokter of in het ziekenhuis, en de bloeddrukmeting dus niet correct genoeg verloopt. Je bloeddruk kun je makkelijk zelf meten met een klein, draagbaar toestel dat gedurende 24 uur om de 20 minuten automatisch een meting uitvoert. De gegevens kunnen achteraf uitgezet worden in een grafiek, waarna de gemiddelde bloeddrukwaarde bepaald wordt. En dat is van belang bij de keuze van de juiste behandeling.”

 


Ann-Sophie Tillekaerts.
Product specialist Phonak, Verminderd gehoor

Hoe vaak komt deze kwaal voor?

“Ouderdomsgerelateerde gehoorproblemen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de natuurlijke slijtage van de gehoorzenuw en de trilhaartjes in het binnenoor. Het is een vrij frequent probleem waarmee één op de vijf in de leeftijdscategorie van vijftig tot zestig jaar te maken krijgt. Bij 70-plussers stijgt dit zelfs tot één op twee. Als eerste symptomen merken we een verminderde gewaarwording van de hoge tonen of het moeilijk verstaan van groepsgesprekken of in de aanwezigheid van storende achtergrondgeluiden. Typische situaties dus, die zich voordoen tijdens drukke recepties en familiefeesten. In de thuisomgeving uit een verminderd gehoor zich in het feit dat het geluidsvolume van de tv telkens weer wat hoger gezet moet worden.”

Wie is er extra vatbaar voor dit probleem?

“Omdat niemand het vroeger zo nauw nam met geluidsoverlast en gehoorbescherming, zien we vandaag een zeer sterke invloed van lawaaitrauma’s bij senioren. Vooral bij mensen die steeds gewerkt hebben in lawaaierige bedrijven en sectoren. Gelukkig is de regelgeving intussen sterk verstrengd en mogen we op dit vlak een daling van werkgerelateerde gehoorschade tegemoetzien. Ook erfelijkheid en bepaalde externe factoren, zoals roken of geneesmiddelen, kunnen een negatieve invloed hebben op het gehoor. We merken bovendien dat mannen iets vaker te lijden hebben onder gehoorproblemen dan vrouwen, hoewel hier nog geen duidelijke oorzaak voor gevonden werd.”

Wat is de rol van technologie bij behandeling?

“Hoorapparaten worden steeds kleiner en verfijnder. Het zijn intelligente en hoogtechnologische toestellen geworden die in staat zijn een frequentiespecifieke versterking te geven en zich automatisch aan te passen aan de luisteromgeving.” Ook de connectiviteit heeft sterk aan belang gewonnen. Zo worden hoorapparaten tegenwoordig via bluetooth gelinkt met smartphones, allerhande apps en muziekinstallaties voor een hogere comfortbeleving.”

 


Fokus55plus-Expert-003Sandra van der Doelen.
Category manager Glas Pearle Opticiens, Verminderd zicht

Hoe vaak komt deze kwaal voor?

“Er zijn verschillende oorzaken van verminderd zicht. Veelvoorkomend is ouderdomsverziendheid of presbyopie. Door de stugger wordende lens in het oog wordt het lastig om nog van dichtbij scherp te stellen. Presbyopie kan ons allemaal treffen vanaf een bepaalde leeftijd. Bij de ene al wat vroeger dan bij de andere. Een andere veelgehoorde klacht is droge ogen, die aanleiding kunnen geven tot wazig zicht. Wat ook vaker speelt bij ouderen is de ontwikkeling van staar. Hierbij treden vertroebelingen op in de ooglens, waardoor je minder goed ziet. Het gebruiken van een bril of goede verlichting zijn vaak slechts tijdelijke oplossingen. Wanneer het wazige zicht heel hinderlijk is, dan is een operatie aangewezen.”

Wie is er extra vatbaar voor dit probleem?

“Ouderdomsverziendheid en staar ontstaan in de loop van het natuurlijke verouderingsproces van het oog. Het kan ons dus allemaal raken. Ook geslachtsgebonden factoren hebben een invloed op ons zicht. Zo kunnen vrouwen door hormonale veranderingen na de overgang wel eens vaker last hebben van droge ogen, die op hun beurt het zicht bemoeilijken.”

Wat is de rol van technologie bij behandeling?

“Wazig zicht kan in veel gevallen worden gecorrigeerd met een bril of met contactlenzen. Een multifocale bril biedt de ideale oplossing om met een enkele bril toch scherp te zien voor zowel veraf als dichtbij. Je opticien bekijkt alle mogelijkheden om die aan te passen naar jouw persoonlijke situatie, wat het kijkcomfort ten goede komt. Zo bestaan er ook multifocale contactlenzen of speciale beeldschermglazen met extra brede kijkgebieden voor wanneer je achter een beeldscherm werkt. De ontwikkelingen op oogheelkundig gebied staan niet stil, er wordt constant gewerkt aan verbeteringen in de behandeling van diverse oogaandoeningen.”