50+’er
50+

50+’er en zin in een nieuwe carrière? Je bent niet alleen.

25.08.2021
door Sophie Pycke

Steeds meer 50+’ers kiezen voor een nieuwe professionele uitdaging. De groep die tien jaar geleden nog verguisd werd wegens ‘te oud of niet flexibel genoeg’ wordt almaar meer omarmd op de arbeidsmarkt.

Deel uitmaken van de economie

Als alles goed loopt, kunnen 50’ers over zeventien jaar met pensioen. De consensus is dan ook groot: ze moeten deel blijven uitmaken van de economie. “Toen ik in 1995 begon te werken, bestond er nog een systeem van verplichte outplacement-begeleiding vanaf 45 jaar. Als je op die leeftijd werd ontslagen, was je toestand al precair”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Dat is nu ondenkbaar, en gelukkig maar. Zo veel mogelijk mensen moeten zo lang mogelijk actief blijven, en dan spreek ik niet alleen over werklozen of zieken. We zijn goed op weg. De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen bedraagt 75 procent. Bij de 50- tot 54-jarigen ligt die zelfs op 84 procent. Vanaf 60 jaar zakt die wat verder weg, om af te klokken op 32 procent bij de 60- tot 64-jarigen.”

Dat cijfer is al iets beter dan een paar jaar geleden, maar we moeten blijven focussen op die laatste groep, zegt Van Assche, want er zijn nog te veel vooroordelen. “Zestigers zouden niet meer mee kunnen, geen zin hebben in bijscholing of niet meer de moeite zijn om in te investeren. Wel, het tegendeel is waar. Ze hebben bakken werkervaring, staan stevig
in hun schoenen én zijn trouw aan hun werkgever. Dat kun je moeilijker zeggen van een 25-jarige jobhopper.”

Een nieuw hoofdstuk

50+’ers kiezen om verschillende redenen voor een nieuw hoofdstuk. Sommigen zijn werkloos of kregen te maken met herstructureringen. Anderen verlaten hun job om iets nieuws te doen in het verlengstuk van hun expertise of jagen een oude droom na. Het aantal 50+’ers dat een eigen zaak start, is in tien jaar meer dan verdubbeld. In 2009 waren dat er 8903, in 2019 al 19.452. “En de meesten slagen in hun opzet”, aldus Van Assche. “Ze hebben meer ervaring en kunnen risico’s beter inschatten. Die stijging is een demografisch verschijnsel, maar is ook te danken aan het verbeterde imago van het ondernemerschap. Een eigen bedrijf oprichten is een volwaardige carrièreoptie en dat merken we bij álle leeftijdsgroepen.

Via het UNIZO-startersplatform proberen we ook de 50+’ers nog beter te begeleiden door alle noodzakelijke stappen te doorlopen: wat is mijn product, wie is de concurrentie, wat is de juiste prijszetting. Hoe beter je bent voorbereid, hoe beter je de risico’s indamt.”

Door nieuwe dingen te leren, kun je je beter oriënteren en verhoog je je slaagkansen.

— Nicolas Moerman, Nestor

Nieuw carrièrepad

Ook in de uitzendsector stijgt het aantal 50+’ers dat een nieuw carrièrepad neemt. Ze zijn goed voor 12 procent van de algemene uitzendmarkt. Het Belgische uitzendbureau Nestor richt zich uitsluitend op deze doelgroep en helpt wekelijks zo’n 500 mensen aan werk. “We kiezen voor langetermijnsamenwerkingen tussen 50+’ers en werkgevers. Interimwerk is natuurlijk een mooie oplossing voor bedrijven die geen vaste medewerkers vinden voor pakweg enkele uren administratie, maar ons doel is om onze mensen zo lang mogelijk aan de slag te houden in hetzelfde bedrijf. En dat lukt aardig goed. Verschillende onder hen hebben inmiddels een vast contract beet”, schetst Nicolas Moerman, een van de oprichters van Nestor.

Het lijkt een aantrekkelijk idee om verder te werken in de sector die je gewend bent, maar je vizier openstellen en andere sectoren verkennen, werpt misschien wel meer vruchten af. Moerman: “Wie bij ons aanklopt, is meestal zeer open-minded. Mensen die hun hele leven bij een bank hebben gewerkt, volgen plots cursussen over AdWords. Dat zegt zo veel over de ingesteldheid van die persoon. Wat stelt leeftijd dan nog voor? Je kunt trouwens heel veel kleinschalige opleidingen online volgen. Google reikt online certificaties uit, maar er zijn ook andere platformen waarop je kunt intekenen zonder een hoge prijs te betalen, zoals Open University. Door nieuwe dingen te leren, kun je je beter oriënteren en verhoog je je slaagkansen.”

Vorig artikel
Volgend artikel