woning
50+

3 vragen aan… Vlaamse Ouderenraad

13.09.2019
door Fokus Online

Vandaag voldoet de woonsituatie van veel mensen niet aan wat nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en actief ouder te worden. Nadenken over de eigen woonsituatie wordt steeds belangrijker. De kwaliteit en toegankelijkheid van de woning en de woonomgeving zijn daarbij cruciaal.

Hoe schat jij de woonsituatie van ouderen vandaag in?

“Vandaag voldoet de woonsituatie van veel mensen niet aan wat nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en actief ouder te worden. Nadenken over de eigen woonsituatie wordt steeds belangrijker. De kwaliteit en toegankelijkheid van de woning en de woonomgeving zijn daarbij cruciaal.”

Denken 50-plussers voldoende na over hun latere woonsituatie?

“Nog veel te weinig. Minder dan 1 op 3 mensen onder de 65 geeft de voorkeur aan een woning in een stad of dorpskern. En slechts een vijfde verkiest een compacte woning. Toch benoemen studies over ouder worden dat als succesfactoren voor een goede kwaliteit van leven op latere leeftijd. Het zijn de woningen die nu gebouwd en gerenoveerd worden waar we het in de komende jaren mee moeten doen, en dat in tijden van volle vergrijzing.”

Hoe kan de nieuwe Vlaamse regering hier sterker op inzetten?

“Door stimulansen te geven om daar bij het bouwen en verbouwen van woningen over na te denken. Ook op jongere leeftijd. Door betere begeleiding en ondersteuning te bieden aan wie op latere leeftijd aanpassingen wil of moet doen. Of uitkijkt naar een nieuwe woonvorm. Tegelijk zijn er oplossingen nodig voor de mensen die in ‘opdrogende wijken’ wonen. Waar men openbaar vervoer schrapt, bankkantoren sluit en buurtwinkels verdwijnen. De Vlaamse regering heeft hiervoor voldoende tools in handen.”

Vorig artikel
Volgend artikel