Interview door Lieven Desmet

Peter Gazelle: ‘Digitalisatie zet de deur voor mogelijke fraude wagenwijd open’

De wereld verandert vandaag aan een ijltempo. De inschatting van risico’s is complexer geworden. Dat schrikt Peter Gazelle niet af, integendeel. Flexibiliteit is de mantra van de managing director van GraydonCreditsafe. Gewapend met data bokst hij samen met zijn team om iedere dag weer impact te hebben.

GraydonCreditsafe is al lang niet meer de leverancier van pure bedrijfsdata?

“Wij distilleren inzichten uit B2B-data die bedrijven en overheden toelaten om zakelijke beslissingen beter te nemen. We zijn het beste gekend voor de toepassingen in credit management: rapporten die je inzicht geven in de data van een ander bedrijf, zodat je aan de hand daarvan kunt zien hoe veilig het is om zaken met hen te doen. Vijf jaar geleden zijn we ook gaan nadenken over andere toepassingen, op basis van diezelfde data. Zo hebben we nieuwe producten ontwikkeld die op die data bijkomende lagen van analyse leggen, zoals de resilience-analyse, na de uitbraak van het coronavirus. Hiermee konden we de schokbestendigheid van bedrijven meten.”

“Daarnaast hebben we producten om de compliance te verbeteren. We werken ook samen met bedrijven die hun fraudeaanpak willen aanscherpen en daarom op zoek gaan naar terugkerende patronen in de bedrijfsvoering van de daders. In hetzelfde kader werken we samen met de politie die focust op bedrijven die misdaadgeld witwassen. Onze analyses halen de relevante en atypische datacombinaties en -bewegingen eruit. Dat resulteert in een score-indicatie die efficiënt werkbaar is op volledige populaties van bedrijven. Onnodig te zeggen dat dit een enorm hulpmiddel is naast manuele oefeningen of enquêtes.”

Gebeuren die ontwikkelingen op eigen initiatief, of specifiek op vraag van klanten of overheden

“Beide. De eerste fraudedata kwamen er op vraag van leasingbedrijven. De kans op fraude bij leasingmaatschappijen is vrij groot, want het gaat om rollend materieel. Je leaset vijf wagens en morgen staan ze bij manier van spreken ergens in Oost-Europa. Dat is vandaag nog meer dan vijf jaar geleden een topic, omdat het codewoord digitalisatie is. Digitalisatie zet de deur voor mogelijke fraude wagenwijd open. 90 procent van de leasingmaatschappijen is klant bij ons, ook voor creditanalyse overigens.” 

Wat betekent dat voor de rol van een creditmanager?

“Die rol is sterk veranderd en is al lang niet meer getaxeerd op pure analyse van liquiditeit en solvabiliteit van een bedrijf. We hebben vandaag veel meer geïntegreerde oplossingen voor een bedrijf, wat maakt dat het profiel van de klassieke creditmanager ook gewijzigd is. Er zijn vandaag extreem interessante veranderingen en uitdagingen voor het bedrijfsleven en dus ook voor de creditmanager. Een bedrijf kan perfect beantwoorden aan de klassieke checks van een creditanalyse maar malafide bedoelingen hebben. Ook schokbestendigheid wordt belangrijker. Je kunt als onderneming perfect gezond, maar niet bestand zijn tegen een externe schok, zoals een pandemie, een explosie van energiekosten of – structureel – een loonschok ten gevolge van de hoge inflatie en de indexeringen. Meer en meer wordt ook de duurzaamheid van ondernemingen onder de loep genomen, in het kader van Europese richtlijnen als de Green Deal. De toegang tot kapitaal van ondernemingen wordt bemoeilijkt als ze niet voldoen aan de ESG-normen.” 

Nieuwe oplossingen bedenken en ontwikkelen in een traditionele omgeving vind ik heel spannend.

Jullie geven daarom een datagedreven ESG-score aan bedrijven in jullie database. Hoe is die score tot stand gekomen, want communicatie vanaf de bron is allicht moeilijk? 

“Er is een kader, maar het is nog niet geconcretiseerd. ESG wordt nog te veel verengd tot ‘zo groen mogelijk zijn’. Dat is maar een klein deeltje van ESG – je hebt Environment, Social én Governance. We verrijken en analyseren de informatiebronnen in onze databases op een specifieke manier. Voor de duurzaamheidsscore maken we gebruik van indirecte en afgeleide data. Onze modellen en algoritmes zijn nooit een afgewerkt product. Continu verrijken we deze met additionele data en bronnen, om de probabiliteit van de uitkomst nog correcter te maken.”

Waar kunnen bedrijven zich het aankomend jaar het best op focussen: geopolitieke strubbelingen, recessiegevaar, cybersecurity, klimaatverandering…? 

“We leven in een omgeving waar niks zes maanden hetzelfde blijft. Je kunt je maar beter aanpassen aan veranderende omstandigheden in plaats van vastgeroest te zitten in zogezegde zekerheden. De tijd van de ultralangetermijnplanning ligt grotendeels achter ons en de manier waarop je met die veranderingen omgaat bepaalt voor een stuk je succes. Je moet met een doel werken, uiteraard. Maar ik heb het al lang opgegeven om de taken om dat doel te bereiken van A tot Z te plannen. Je moet in scenario’s denken en snel kunnen schakelen. De wereld is een dorp geworden, waardoor alles met elkaar geconnecteerd is. De consequenties van een gebeurtenis ergens ver weg kunnen lokaal enorm zijn. Bufferdenken is ook belangrijk, welke buffer heb ik om met een schok om te gaan? Zowel voor je eigen bedrijf als voor de keten van leveranciers die aan je business is verbonden.”  

Volgens recente cijfers van FERMA zijn in de Benelux riskmanagers voornamelijk te vinden in de financiële sector en bij grotere bedrijven. Moet risk management meer ingang vinden in andere sectoren en kleinere bedrijven?

“Bij financiële ondernemingen is het wettelijk al langer verplicht om daarmee bezig te zijn. Daar waar de risico’s het grootst zijn moet je er ook extra aandacht aan besteden. Ik denk niet dat het een kwestie is van de grootte van een bedrijf, eerder van de overtuigingen van de bedrijfsvoering.” 

Smart
fact

Als u niet hier zou werken, wat zou u dan wel doen?

“Niks. Ik meen het. Ik hou enorm van creëren en sta ook erg voor innovatie. Nieuwe oplossingen bedenken en ontwikkelen in een traditionele omgeving vind ik heel spannend. Als ik spreek van creatie en uitdagingen dan ben ik hier en nu intellectueel heel tevreden. De business waarin ik zit vind ik waanzinnig interessant en impactvol. We zijn hard bezig met entrepreneurship en purpose, waarbij we een bijdrage kunnen leveren aan een betere maatschappij door transparantie te verhogen. Als ik ’s morgens opsta, geloof ik keihard dat ik een honderdduizendste millimeter heb bijgedragen aan die betere wereld. En ik doe dat elke dag met schitterende mensen rond mij.” 

26.04.2023
door Lieven Desmet
Vorig artikel
Volgend artikel