Interview door Jerom Rozendaal

Marie Delvaulx: “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maakt snelle opmars”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij steeds meer bedrijven en organisaties hoger op de agenda. Marie Delvaulx directrice van het Belgische duurzaamheidsnetwerk The Shift vertelt hoe duurzaamheid allesomvattend is.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? 

“Bij MVO is winstgevendheid niet langer heiligmakend, maar staat de impact op de maatschappij centraal. Dat geldt overigens niet alleen op gebied van milieu, maar ook op sociaal-economisch vlak zoals bijvoorbeeld gendergelijkheid, multiculturele diversiteit of het verminderen van economische ongelijkheid. Dit vergt een mentaliteitsverandering. Een bedrijf moet niet langer de beste van de wereld willen zijn, maar de beste voor de wereld.” vertelt Marie Delvaulx.

Hoe ver staat het met de mentaliteitsverandering? 

“MVO staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. Waar het vroeger alleen over losse projecten ging, maakt MVO tegenwoordig steeds meer integraal onderdeel uit van het beleid. Dat is ook de kern: het moet in alle geledingen van een organisatie terugkomen.”

Wat is de rol van The Shift in de duurzaamheidstransitie?

The Shift is een Belgische netwerkorganisatie die partijen bijeenbrengt op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij verenigen nu zo’n 520 bedrijven, non-profitorganisaties, overheidsinstellingen en academici, en wij organiseren workshops rond bepaalde thema’s en brengen de juiste organisaties en bedrijven bij elkaar om informatie uit te wisselen én te laten samenwerken aan een duurzamere economie en samenleving.” legt Marie Delvaulx uit.

Kan  je daarvan een voorbeeld geven? 

“Een jaar geleden lanceerden we, samen met WWF België, de Belgian Alliance for Climate Action (BACA). We stelden vast dat veel bedrijven klimaatdoelstellingen vastlegden, maar dat een toetsing aan het internationale klimaatakkoord van Parijs ontbrak. De organisaties die deel uitmaken van de alliantie engageren zich door aan te sluiten bij het Science Based Targets initatief. Hiermee onderbouwen ze op een wetenschappelijke manier hun klimaatdoelstellingen, die ook worden opgevolgd door het SBTi.”

MVO kan op termijn bepalend zijn voor je concurrentiepositie of het aantrekken van talenten.

Doet België het goed op het gebied van duurzaamheid? 

“Als we naar de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties kijken, scoort België vijfde van de 193 landen. Als we echter de spillover index meerekenen, dus de impact van België op andere landen, dan staat België op de 147e plaats.” zegt Marie Delvaulx.

Kan je dit nader uitleggen? 

“In België gemaakte en verkochte producten en diensten hebben ook een impact op anderen landen. De spillover index neemt jouw impact in de hele, wereldwijde supply chain met zich mee. Neem bijvoorbeeld de impact van cacao op de maatschappij in het land van productie, of die van bananen. MVO betekent dat je ook naar de indirecte impact kijkt.”

Hoe kun je als Belgisch bedrijf iets doen aan je globale impact?

“Het start bij het bewustzijn dat je grondstoffen uit andere landen komen en daar een impact hebben op de maatschappij. Vervolgens kun je gaan kijken of er een andere sourcing mogelijk is dichterbij bij voorbeeld. Een andere stap is te bekijken of je de maatschappelijk impact van de grondstoffenproductie kan aanpakken in het land van herkomst.” vertelt Marie Delvaulx.

Heb je daar een voorbeeld van? 

“Sommige grondstoffen kan je niet in België produceren, zoals cacao of bananen. Samen met verschillende organisaties en experten lanceerde The Shift het ‘Beyond Chocolate’ project in 2018. Vandaag bevat dit meer dan 60 bedrijven en organisaties die samenwerken om de cacaoketen te verduurzamen. Dat betekent onder andere geen ontbossing en een correct loon voor de cacaotelers.”

Kost MVO altijd geld? En maakt het consumentenprijzen altijd duurder? 

“Dat hoeft niet per definitie. Maatregelen die bijvoorbeeld leiden tot een verminderd waterverbruik of een verhoogde energie-efficiënte zijn goed voor het klimaat, maar kunnen zeker op termijn ook een kostenreductie tot gevolg hebben. Bovendien kan MVO bepalend zijn voor je concurrentiepositie of het aantrekken van talenten en is het in dat opzicht zeker een investering in te toekomst.” legt Marie Delvaulx uit.

Marie Delvaulx

Hoe bedoel je dat? 

“Als je niet mee bent in het verhaal van duurzaamheid zul je op termijn buiten de boot vallen. We moeten met zijn allen iets doen om de klimaatcrisis een halt toe te roepen. Consumenten zijn zich hiervan steeds meer bewust en zullen kiezen voor producten of diensten van een bedrijf dat aan MVO doet. Ook ligt een verstrenging van de regelgeving in de hand om duurzaamheid af te dwingen. Daarnaast krijg je op termijn geen toegang tot financiering als je niet duurzaam onderneemt.” zegt Marie Delvaulx.

En hoe zit dat met sociale maatregelen zoals inclusiviteit op de werkvloer? 

“Ook in dit geval sluiten duurzaamheid in de vorm van diversiteit en inclusie betere financiële resultaten niet uit. Onderzoeken tonen aan dat meer diversiteit op de werkvloer leidt tot meer creativiteit en innovatie.”

Wat is de impact geweest van corona op MVO? 

“Groot. Mensen zijn tijdens lockdown bij zichzelf te rade gegaan en essentiële vragen borrelden op: wat is mijn rol op deze aarde? Hoe kan ik met mijn werk een impact hebben op de maatschappij? Het milieu en het klimaat staan prominenter op de agenda. Er is daarnaast ook wel een grote digitale kloof ontstaan. Telewerken is plots gedeeltelijk gewenst of zelfs verplicht, maar dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Je gezinssituatie, de infrastructuur, de ruimte die je beschikbaar hebt en toegang tot een netwerk zijn maar een paar voorbeelden die telewerken soms enorm uitdagen maken. Ook voor studenten is dit een hele grote verandering. Digitale inclusie is een onderwerp waarop bedrijven en organisaties vandaag en naar de toekomst toe aandachtig zullen moeten zijn. Een aantal van onze leden gaat hier al zeer intensief mee aan de slag.” vertelt Marie Delvaulx.

Wat doen jullie zelf aan duurzaamheid? 

“Bij alles wat we zelf doen houden  we rekening met duurzaamheid. Recent zijn we overgestapt naar een ander kantoor en hebben we bewust gekozen voor een BREEAM -gecertificeerd gebouw. Ons team komt per fiets ov met het openbaar vervoer naar het werk en als we events organiseren serveren we vegetarische en lokale hapjes en drankjes. We maken ook werk van eigen Science Based Targets om onze uitstoot af te stemmen op de internationale richtlijnen.”

Smart
fact

Naar wie kijk je op?

Ik heb grote bewondering voor mensen die het openlijk oneens durven te zijn, ook al zijn ze vaak in de minderheid. Wij hebben uitdagers nodig die weigeren de status quo te aanvaarden en die met hart en ziel voor hun idealen opkomen. Of het nu is door middel van demon- straties of socialmediaberichten. Ik bewonder hun veerkracht en moed om zoveel weerstand te bieden. We hebben ze nodig om een verschil te kunnen maken!

12.01.2022
door Jerom Rozendaal
Vorig artikel
Volgend artikel