Interview door Fokus Online

Dirk Deroost: “Mensen beseffen vandaag nog te weinig wat technologie hen kan bijbrengen”

Met 850 miljoen euro omzet in 2020 en meer dan 7000 medewerkers in 14 landen is de Cronos Groep de grootste IT-speler van het land. CEO Dirk Deroost blijft ook na 30 jaar nog steeds erg ambitieus. “Technologie zal in de toekomst enkel maar belangrijker worden in onze samenleving.”

U leidt, samen met Jef De Wit, het grootste IT-bedrijf van het land. Toch bent u eigenlijk nauwelijks bekend bij het grote publiek. Vanwaar die keuze? 

“Ons bedrijfsmodel is anders dan dat van een klassieke top-down-onderneming. Wanneer je talent met technologie een eigen verhaal laat schrijven, krijg je projecten vol passie waar mensen er alles aan doen om het beter te doen dan gisteren. Dus: Als bedrijfsleider ben ik vooral een katalysator. Net daarom kom ik niet zoveel naar buiten. We zetten liever onze mensen in de schijnwerpers en blijven zelf liever vooral achter de schermen actief.” vertelt Dirk Deroost.

Wat maakt dat bewuste bedrijfsmodel – dat eigenlijk een combinatie vormt tussen een investeringsholding, een startup-incubator en een wervingsbureau – net zo interessant? 

“Ons model laat toe om tot een vergaande specialisatie in technologieën te komen. Vandaaruit kan je dan een markt gaan sturen. Als wij in iets investeren, proberen we altijd om binnen een bepaalde markt de marktleider te worden. Ons model is volgens mij niet zo uniek, maar ik denk dat het nergens anders wordt toegepast op deze schaal. Onze concurrenten kiezen in de regel voor maar één of twee technologieën, terwijl wij er veel meer kiezen en in elk daarvan zeer veel kennis proberen uit te bouwen. Het wordt echt interessant als verschillende groepsbedrijven samenwerken voor eenzelfde project, waarbij ze elk hun kennis inzetten en zo een groter geheel vormen. Op die manier kunnen we klanten op zeer grote schaal en van begin tot eind helpen en begeleiden. Bovendien is Cronos door zijn unieke structuur ook wendbaarder dan andere servicebedrijven van deze grootte. “

Jullie succes is bijna atypisch Belgisch. Het ondernemersklimaat in ons land heeft niet altijd de beste naam. Hoe evalueren jullie dit? 

“Enerzijds denk ik dat de perceptie hierin wat overdreven is. Er zijn heel veel gebieden waar we in ons land heel sterk in staan. Ik denk dat mensen zich daar eigenlijk te weinig van bewust zijn. Anderzijds mag de rol van de overheid ook in een wat positiever daglicht komen te staan. Tijdens corona hebben de overheden in ons land fenomenaal veel gedaan voor onze bedrijven. Zelf hebben wij nooit veel ondersteuning gevraagd. Dat past niet binnen onze strategie.” legt Dirk Deroost uit.

Als wij in iets investeren, proberen we altijd om binnen een bepaalde markt de marktleider te worden.

Jullie proberen steeds de vinger aan de pols te houden wat nieuwe technologieën betreft. Welke technologie zal onze samenleving de komende jaren het hardst veranderen? 

“In de eerste plaats kijk ik dan naar cloudtechnologie, wat natuurlijk zeer sterk verbonden is met data science en artificial intellligence (AI). Je merkt dat Google, Amazon en Microsoft, “de grote drie” op dit vlak, momenteel een zeer harde strijd leveren op dit vlak. Dat is volgens mij een positieve evolutie, want het geeft gigantisch veel mogelijkheden. Cloudcomputing is eigenlijk een enorme deeltjesversneller voor technologische vooruitgang. Hierdoor kan je, in vergelijking met vroeger, veel lager instappen, waardoor technologieën sneller naar de markt kunnen. Daarmee wil ik niet ontkennen dat er rond cloudtechnologie ook terughoudendheid blijft bestaan: niet iedereen staat te springen om zijn data af te staan aan deze marktleiders. Maar dit discussiepunt zal in de toekomst aan belang verliezen. De nadelen wegen voor mij niet op tegen de voordelen.” legt Dirk Deroost uit.

Door mee te werken aan de uitbouw van deze technologieën bestendig je de natuurlijk wel de macht van de grote techbedrijven. Dat vindt u dus niet problematisch?

“Toch wel. De groten hebben vandaag enorm veel macht. Te veel. Dat is een realiteit. Maar wij blijven natuurlijk wel een technologisch bedrijf dat vooruit wil. Ons enkel gaan richten op “oude” technologieën, is voor ons onrealistisch. Wij moeten de technologie gebruiken die vandaag beschikbaar is. Dat is de vraag die uit de markt komt en wat klanten van ons verwachten. Bovendien zijn wij wereldschaal ook te klein om hier iets aan te kunnen veranderen. Ik ben er ook zeker van dat de overheden regulerend zullen optreden tegen deze machtsconcentratie. Dat gebeurt vandaag al in China met Alibaba en zal ook in Europa gebeuren.” zegt Dirk Deroost.

Zo evident lijkt dat op dit moment niet te zijn. 

“Momenteel niet, maar de situatie zoals ze nu is, kan gewoon niet blijven bestaan. Als alle databeheer in handen is van dezelfde spelers en je enkel via deze bedrijven aan je eigen data kan, ben je te zeer gebonden. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook niet nieuw dat de markt gedomineerd wordt door een aantal zeer grote bedrijven.”

Dirk Deroost

Dit enorme onevenwicht zorgt er wel voor dat steeds meer mensen negatief lijken te staan tegenover de “data-samenleving.” Hoe kunnen we deze groep meekrijgen in dit verhaal? 

“We kunnen niet anders dan erkennen dat technologie ons leven gigantisch heeft veranderd. Je moet dat positief durven bekijken. Kijk bijvoorbeeld naar de vooruitgang in de medische wereld. Technologie zal in de toekomst enkel maar belangrijker worden in onze samenleving. Dan is het aan ons om de maatschappij zodanig vorm te geven dat we die technologie ten goede kunnen gebruiken en misbruiken worden vermeden. Dat is een proces van lange adem. Het klopt dat er vandaag te weinig kennis is over onze data en wat er mee gebeurt. Hier moet dus enorm in worden geïnvesteerd de komende jaren. De perceptie kan volgens mij worden beïnvloed door te wijzen op de mogelijkheden. Mensen beseffen vandaag nog te weinig wat technologie hen kan bijbrengen. Ik merk dat zelf ook als ik voor bepaalde directiecomités zit. Dit kan veranderen door het verhaal te brengen op een manier die iedereen kan verstaan. Dat doe je door zoveel mogelijk voorbeelden te tonen, cases te belichten en prototypes bouwen. Dan pas gaan mensen inzien wat de eigenlijke meerwaarde van innovatie is.” legt Dirk Deroost uit.

Wie moet die uitleg geven? 

“Dat is een gedeeld verhaal. De kennisinstellingen, de overheid, maar even goed de bedrijven. Die evolutie is ook al bezig. In vergelijking met vroeger wordt er tegenwoordig al veel meer ingezet op de communicatie door marketeers en anderen. Dat is ook bij ons het geval.”

 

Smart
fact

Tot slot: naar wie kijkt u zelf nog op?

Door mijn job kom ik natuurlijk zeer veel mensen met interessante ideeën tegen. Ik probeer uit al die gesprekken te leren. Uit elk contact is wel iets uit te halen. Verwondering blijft mijn leidraad.

14.12.2021
door Fokus Online
Vorig artikel
Volgend artikel