Home Industrie De maakindustrie toont flexibiliteit en creativiteit

De maakindustrie toont flexibiliteit en creativiteit

Hoewel de maakindustrie flinke klappen krijgt door de coronacrisis, blijft het belang ervan onveranderd en vormt ze de sleutel tot succes van een economie. En dus onze welvaart. Een heropstart van de bedrijven is nodig om deze welvaart te vrijwaren. 

Enerzijds is de impact van deze crisis ongezien. Waar de financiële crisis van 2008 beperkt bleef tot wantrouwen in de banken- en verzekeringssector, is die nu wijdverspreid over de ganse economie.

Onderling afhankelijk

De ongeziene maatregelen om dit virus in te dijken, tasten het hele sociaal-economische weefsel aan. We worden geconfronteerd met een structurele, economische gedragscrisis. Hierdoor liggen onze aanvoer- en productieketens grotendeels stil. Alle dominostenen liggen op de grond. We zullen, zoals een coronapatiënt opnieuw leert ademen en stappen, stapsgewijs onze economie moeten heropbouwen. Door het wegvallen van vraag en aanbod zijn bedrijven bovendien uiterst afhankelijk van elkaar om weer operationeel te zijn.

De stenen zullen dus sequentieel op het speelveld geplaatst moeten worden om de hele keten terug op te starten. Dit geeft stof tot nadenken over hoe onze producten tot stand komen. Een duurzame, circulaire economie, gebaseerd op een Europees verankerde productie en een maximaal lokale toeleveringsketen, zal hoger op de agenda staan. Dit kadert bovendien in de doelstellingen van de Europese Green Deal om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. 

Anderzijds heeft de (maak)industrie wel veerkracht en wendbaarheid getoond. Bij gebrek aan een markt hebben sommigen hun productielijnen omgegooid om waarde te creëren op een uiterst creatieve manier, bijvoorbeeld Bioracer (mondmaskers), de Tiense Suikerraffinaderij (handgels), Materialise (‘anti-corona’ deurklinken)… Creativiteit wapent een organisatie tegen verandering.

“Creativiteit wapent een organisatie tegen verandering.”

Waardecreatie centraal zetten

Het inzetten op wendbaarheid betekent op korte termijn een investering, maar bedrijven zullen hier later de vruchten van plukken. Creativiteit en een wendbare, flexibele organisatiestructuur laten toe om innovatieve producten te ontwikkelen of nieuwe markten te ontdekken in de maakindustrie. De digitale transformatie 4.0 moet hierbij helpen. Bij de implementatie van technologieën zoals 5G, artificiële intelligentie en Digital Twins moet opschalen en de creatie van waarde en impact dan ook een centrale rol krijgen. 

Samen Sterk

Tenslotte, net zoals de samenleving deze periode met ‘Samen Sterk’ positief benadert, zou ook de maakindustrie best een nauwere en bredere samenwerking nastreven. Niet alleen Europees, maar ook sectoroverkoepelend. Collaboratieve innovatie-ecosystemen, met zowel interne als externe stakeholders zoals kennispartners of bedrijven, laten toe om snel innovaties in marktpotentieel om te zetten. 

De economie zal stapsgewijs weer op gang komen, met veel samenwerking en onderling vertrouwen. Het wordt geen eenvoudige opdracht. Maar als we hierin slagen, zal het de leden van een ecosysteem dichter bij elkaar brengen en zullen ze aan kracht en snelheid winnen in de toekomst.

MEER

3 vragen aan… Maraca International BVBA

R&D Grote bedrijven kunnen alles van concept tot go-to-market zelf realiseren of beheren. Zoals een eigen R&D-afdeling die aan alle regulatoire en klinische voorwaarden voldoet. Kmo’s in Europa hebben die structuur niet en zijn aangewezen op partnerships.

‘Hoe moet je jong zijn? ‘

Toon van Eekert Jong zijn betekent je richting zoeken in het leven. Je hebt geen druk of verantwoordelijkheid, en kunt onbezorgd op zoek gaan naar je passies. Het is hét moment waarop je kunt investeren in jezelf. Maar wanneer ben je eigenlijk ‘goed’ jong geweest?

Viraal entertainment

Cultuur Over heel de wereld sluiten entertainmentmogelijkheden zoals bioscopen, restaurants en bars hun deuren in een poging om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Aangezien dat cultureel isolement nog wel enige tijd zal duren, zijn veel mensen geneigd om virusgerelateerd entertainment te consumeren

Meer dan één baksteen in de maag?

VastgoedBelgen blijven massaal hun spaargeld investeren in een tweede verblijf, vooral voor eigen recreatief gebruik. Hoe ziet de tweedewoningmarkt er anno 2020 uit? Blijft de belegging interessant? Zit die fameuze baksteen echt in het DNA van elke Belg?

Iedereen kan klussen

DIY Iedereen zal in zijn of haar leven ooit wel eens de handen uit de mouwen moeten steken. Dus moet iedereen kunnen klussen of (ver)bouwen, althans in theorie. In de praktijk zijn er een aantal factoren die mee bepalen of je daarin succesvol bent.

Databeheer: Zo krijg je data onder controle

Databeheer Bedrijven vergaren steeds meer data. En beter databeheer blijkt hier van cruciaal belang. Niet enkel op korte termijn voor onze bedrijven, maar ook op lange termijn om onze privacy veilig te stellen.