Home Ideaal Duaal Versterk het gigantisch potentieel van duaal leren door partnerschappen

Versterk het gigantisch potentieel van duaal leren door partnerschappen

Als we kijken naar het budget van leren op dit moment − zo’n 13 miljard euro − betekent dat een gigantische investering, als we levenslang leren voor iedere burger willen implementeren. Hoe kunnen we dat realiseren? Wij geloven door zowel verrassende producten en dienstverlening als innovatieve businessmodellen op poten te zetten. Kortom: innovatie is de toekomst. Heel graag zelfs.

Wat hebben we daarvoor nodig? Het antwoord kennen we al: leer-ondernemers die het ecosysteem van levenslang leren in volle bloei kunnen zetten. De grootste opportuniteit ligt immers niet zozeer in al die mogelijkheden op zich, maar in het verbinden van dergelijke partijen in een ecosysteem. Opleidingsverstrekkers, ondernemingen, overheid, start-ups, kenniscentra… leven immers niet in afzonderlijke werelden. In een netwerk van onderling afhankelijke partners ontstaan nieuwe manieren van leren. In het ecosysteemdenken wordt het opbouwen en versterken van de onderlinge relaties tussen de spelers de belangrijkste bouwsteen om voortdurend te blijven vernieuwen.

Waarom kan er niet meer ruimte worden gegeven aan experimenten voor de toekomst? Technologie en innovatie kunnen immers een grote rol spelen. Waarom reserveren we dan niet een deel van het onderwijsbudget om toekomstige trajecten vorm te geven in een samenwerking met verschillende opleidingsverstrekkers, ondernemingen en start-ups in een ecosysteem?

Daarom willen we eindigen met een oproep: stel 2 procent van het onderwijsbudget ter beschikking voor bottom-up-projecten, voor experimenten met technologie en innovatie in het onderwijs – zoals IdeaalDuaal – om in een ecosysteemlogica met vele partnerschappen de vernieuwing mogelijk te maken.

Door Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder SYNTRA Vlaanderen

MEER

Gezondheid primeert

gezondheid Gebarsten lippen, droge handen en om de haverklap ziek. Nee, de winter is niet altijd een leuke periode voor je lichaam. “Al kun je met enkele eenvoudige tips ervoor zorgen dat je je nog steeds stralend voelt: zowel vanbinnen, als naar de buitenwereld toe.”

Met duurzaam hrm strategische doelstellingen behalen

HRMBedrijven die op een geloofwaardige manier maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, moeten een duurzaam personeelsbeleid voeren. Jarenlang werd de People-component binnen het MVO-verhaal verwaarloosd. Vandaag wint duurzaam hrm terrein op strategisch hrm en daar zijn enkele goede redenen voor.

Een radicale verandering van het ecosysteem

Gezondheidszorg Waarom zouden wij onze Belgische gezondheidszorg veranderen? Onze politieke verantwoordelijken herhalen alsmaar dat wij een van de beste zorgsystemen hebben wereldwijd. Hun belangrijkste argument om ons daarvan te overtuigen is de zorgtoegankelijkheid. Maar houdt die indicator nog wel steek?  

Verzeker jezelf van de juiste verzekering

VERZEKERINGENOndernemen brengt risico’s met zich mee, dat is nu eenmaal de aard van het beestje. Gelukkig kun (of moet!) je je met de juiste verzekeringen indekken tegen die risico’s. Wat zijn zowat de belangrijkste polissen?

‘Sinds ik begon, is de advocatuur onherkenbaar veranderd’

Dominique MatthysAls voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies heeft Dominique Matthys een unieke kijk op het justitiële landschap. Hoe heeft hij het beroep van advocaat zien evolueren? Alles digitaal? “In de rechtspraak zal er altijd een menselijke factor nodig zijn”.

Agiliteit als streepje voor

Digitalisering IT en digitalisering zijn meer dan technologie. Het is een combinatie van maatschappelijke thema’s en samenwerking, om de problemen daarrond op te lossen. Alle ondernemingen krijgen te maken met deze transitie. Het zijn vooral de wendbare organisaties die makkelijk en snel kunnen inspelen op de veranderingen.