Home Ideaal Duaal Versterk het gigantisch potentieel van duaal leren door partnerschappen

Versterk het gigantisch potentieel van duaal leren door partnerschappen

Als we kijken naar het budget van leren op dit moment − zo’n 13 miljard euro − betekent dat een gigantische investering, als we levenslang leren voor iedere burger willen implementeren. Hoe kunnen we dat realiseren? Wij geloven door zowel verrassende producten en dienstverlening als innovatieve businessmodellen op poten te zetten. Kortom: innovatie is de toekomst. Heel graag zelfs.

Wat hebben we daarvoor nodig? Het antwoord kennen we al: leer-ondernemers die het ecosysteem van levenslang leren in volle bloei kunnen zetten. De grootste opportuniteit ligt immers niet zozeer in al die mogelijkheden op zich, maar in het verbinden van dergelijke partijen in een ecosysteem. Opleidingsverstrekkers, ondernemingen, overheid, start-ups, kenniscentra… leven immers niet in afzonderlijke werelden. In een netwerk van onderling afhankelijke partners ontstaan nieuwe manieren van leren. In het ecosysteemdenken wordt het opbouwen en versterken van de onderlinge relaties tussen de spelers de belangrijkste bouwsteen om voortdurend te blijven vernieuwen.

Waarom kan er niet meer ruimte worden gegeven aan experimenten voor de toekomst? Technologie en innovatie kunnen immers een grote rol spelen. Waarom reserveren we dan niet een deel van het onderwijsbudget om toekomstige trajecten vorm te geven in een samenwerking met verschillende opleidingsverstrekkers, ondernemingen en start-ups in een ecosysteem?

Daarom willen we eindigen met een oproep: stel 2 procent van het onderwijsbudget ter beschikking voor bottom-up-projecten, voor experimenten met technologie en innovatie in het onderwijs – zoals IdeaalDuaal – om in een ecosysteemlogica met vele partnerschappen de vernieuwing mogelijk te maken.

Door Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder SYNTRA Vlaanderen

MEER

Van de grond tot op het bord

Guy Claessens Vers eten is iets wat iedereen wilt, maar wat wordt nu bedoeld met vers voedsel? Voor vers voedsel is het belangrijk dat de logistiek haar werk doet.

Een boeddhist die niet naast zijn schoenen loopt

Wouter Torfs Uit een volle crisis groeien als kool? Hoe kan dat? Dat weet niemand anders dan Wouter Torfs. Volgens hem kan de baas de regels zetten, maar het zijn uiteindelijk de medewerkers die het moeten doen. Dus je kan hen beter goed koesteren.

‘Opkomst van de levende stad’

Kees JansenDe opkomst van het Internet of Everything is geen toekomstbeeld en geen wensbeeld meer, maar een realiteit. Mensen en objecten staan steeds meer met elkaar in verbinding via sensoren, Big Data en snel mobiel internet. 

“We kunnen niet metaal op de weg blijven duwen”

Frank Van GoolDe wegen slibben dicht en we staan met z’n allen steeds langer in de file. De bedrijfswagens worden daarbij vaak met de vinger gewezen, al dan niet onterecht. Maar hoe kijkt de leasesector tegen de problematiek aan? En welke oplossingen stellen zij voor? Wij gingen het vragen aan Frank Van Gool, voorzitter van de beroepsvereniging Renta.

Een upgrade voor de publieke ruimte

Leo Van BroeckDe mensheid bezet meer dan 70 procent van de vruchtbare landoppervlakte van de planeet. Dit heeft een overmaats bodemgebruik tot gevolg, ten koste van de ecosystemen van planten en dieren. Terwijl de focus ligt op de klimaatverandering, is een evolutie naar stadsinbreiding en aanpassingen in de ruimtelijke ordening even noodzakelijk voor een duurzaam leefmilieu.

Jan Verheyen: verantwoordelijk voor eigen recyclagedoelen

Producentenverantwoordelijkheid: in Vlaanderen is dit al jaar en dag een ingeburgerd begrip. Alle bedrijven en distributeurs die verpakte producten op de markt brengen, zijn verantwoordelijk voor het gescheiden inzamelen en recycleren van dat verpakkingsafval.