Home Ideaal Duaal Versterk het gigantisch potentieel van duaal leren door partnerschappen

Versterk het gigantisch potentieel van duaal leren door partnerschappen

Als we kijken naar het budget van leren op dit moment − zo’n 13 miljard euro − betekent dat een gigantische investering, als we levenslang leren voor iedere burger willen implementeren. Hoe kunnen we dat realiseren? Wij geloven door zowel verrassende producten en dienstverlening als innovatieve businessmodellen op poten te zetten. Kortom: innovatie is de toekomst. Heel graag zelfs.

Wat hebben we daarvoor nodig? Het antwoord kennen we al: leer-ondernemers die het ecosysteem van levenslang leren in volle bloei kunnen zetten. De grootste opportuniteit ligt immers niet zozeer in al die mogelijkheden op zich, maar in het verbinden van dergelijke partijen in een ecosysteem. Opleidingsverstrekkers, ondernemingen, overheid, start-ups, kenniscentra… leven immers niet in afzonderlijke werelden. In een netwerk van onderling afhankelijke partners ontstaan nieuwe manieren van leren. In het ecosysteemdenken wordt het opbouwen en versterken van de onderlinge relaties tussen de spelers de belangrijkste bouwsteen om voortdurend te blijven vernieuwen.

Waarom kan er niet meer ruimte worden gegeven aan experimenten voor de toekomst? Technologie en innovatie kunnen immers een grote rol spelen. Waarom reserveren we dan niet een deel van het onderwijsbudget om toekomstige trajecten vorm te geven in een samenwerking met verschillende opleidingsverstrekkers, ondernemingen en start-ups in een ecosysteem?

Daarom willen we eindigen met een oproep: stel 2 procent van het onderwijsbudget ter beschikking voor bottom-up-projecten, voor experimenten met technologie en innovatie in het onderwijs – zoals IdeaalDuaal – om in een ecosysteemlogica met vele partnerschappen de vernieuwing mogelijk te maken.

Door Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder SYNTRA Vlaanderen

MEER

De luidsprekers worden slim (en kunnen praten)

Gebruiken we binnen tien jaar nog ons toetsenbord als belangrijkste methode om te communiceren met machines? Waarschijnlijk niet, denken de meeste tech watchers, futurologen en andere specialisten. In de toekomst zullen we vooral babbelen met machines. En de eerste tekenen daarvan zijn al zichtbaar.

Indommelen doe je zo

slaap Één of twee nachten wat minder slaap kan best, maar wat als je dagelijks de uren van de nacht telt? Naast schapen tellen, hier nog tips die kunnen helpen.

‘Zo mis je de innovatietrein niet’

Herman DeracheInnovatie is iets anders dan telkens opnieuw totaal nieuwe zaken uitvinden. Innoveren betekent ook slimme, bestaande technologieën combineren om tot een nieuw product, bedrijfsproces of businessmodel te komen. Die innovatiecultuur moeten bedrijven in België nog meer omarmen willen we mee blijven rijden in het Europese koppeloton. 

3 Vragen aan: Sofie Vanrafelghem

Sofie Vanrafelghem We zien een opmars van de champagnebieren en ook meer en meer biercampagnes krijgen aandacht. Mensen schamen zich nog teveel om bier aan te bieden als cadeau en dat zou moeten veranderen.

Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke: ‘Lang leven, gelukkig leven!’

Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke‘En ze leefden nog lang en gelukkig’. Zo eindigen de meeste sprookjes. Maar zijn mensen die lang leven ook gelukkig? Wanneer we het hen zelf vragen, blijkt dit meestal wel het geval.

Dichter bij dromen van innovatie

DigitaliseringDe zorg is een uiterst conservatieve sector: het ontbreekt aan visie, middelen en kader. Het gevolg is dat innovatie veel te langzaam of zelfs nooit tot bij de patiënten raakt. En dat betreuren we. Hoe vertel je iemand dat er een oplossing is, maar dat je er nog niet zeker van bent? Dat de financiering nog niet rond is of dat ze bij ons niet beschikbaar is?