Home Ideaal Duaal Versterk het gigantisch potentieel van duaal leren door partnerschappen

Versterk het gigantisch potentieel van duaal leren door partnerschappen

Als we kijken naar het budget van leren op dit moment − zo’n 13 miljard euro − betekent dat een gigantische investering, als we levenslang leren voor iedere burger willen implementeren. Hoe kunnen we dat realiseren? Wij geloven door zowel verrassende producten en dienstverlening als innovatieve businessmodellen op poten te zetten. Kortom: innovatie is de toekomst. Heel graag zelfs.

Wat hebben we daarvoor nodig? Het antwoord kennen we al: leer-ondernemers die het ecosysteem van levenslang leren in volle bloei kunnen zetten. De grootste opportuniteit ligt immers niet zozeer in al die mogelijkheden op zich, maar in het verbinden van dergelijke partijen in een ecosysteem. Opleidingsverstrekkers, ondernemingen, overheid, start-ups, kenniscentra… leven immers niet in afzonderlijke werelden. In een netwerk van onderling afhankelijke partners ontstaan nieuwe manieren van leren. In het ecosysteemdenken wordt het opbouwen en versterken van de onderlinge relaties tussen de spelers de belangrijkste bouwsteen om voortdurend te blijven vernieuwen.

Waarom kan er niet meer ruimte worden gegeven aan experimenten voor de toekomst? Technologie en innovatie kunnen immers een grote rol spelen. Waarom reserveren we dan niet een deel van het onderwijsbudget om toekomstige trajecten vorm te geven in een samenwerking met verschillende opleidingsverstrekkers, ondernemingen en start-ups in een ecosysteem?

Daarom willen we eindigen met een oproep: stel 2 procent van het onderwijsbudget ter beschikking voor bottom-up-projecten, voor experimenten met technologie en innovatie in het onderwijs – zoals IdeaalDuaal – om in een ecosysteemlogica met vele partnerschappen de vernieuwing mogelijk te maken.

Door Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder SYNTRA Vlaanderen

MEER

Groene revolutie

Groene revolutie Groene energie en energie-efficiënt werken is voor iedereen een prioriteit. Dit tonen het Vlaams klimaat-en energiepact, burgerpanels, universitaire testprojecten en plannen binnen bedrijven goed aan. Enkele bedrijven spelen alvast een voortrekkersrol.

Antwerpen staat op de kaart

Antwerpen Duurzaamheid. Het lijkt wel het toverwoord van de laatste jaren. En terecht, in theorie toch, want in de praktijk moeten alle aspecten eerst nog ‘duurzaam’ met elkaar verweven worden. Het doel dat we voor ogen moeten hebben, blijft echter simpel: in welk soort provincie moeten onze kinderen opgroeien?

‘Industrie 4.0, niets om bang voor te zijn’

Industrie 4.0De technologische ontwikkelingen gingen nog nooit zo snel. We spreken zelfs over een ‘vierde industriële revolutie’. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen profiteert van de technologische vooruitgang?

Afval: Verpakkingen, een pak ellende?

We kopen steeds vaker online en verwachten ook dat onze bestelling gaaf en ongeschonden tot bij ons geraakt. Daar zorgt de verpakking voor. Tegelijk zijn we ons er allemaal van bewust dat verpakkingen de afvalberg alleen maar vergroten. Een heus dilemma.

Van de grond tot op het bord

Guy Claessens Vers eten is iets wat iedereen wilt, maar wat wordt nu bedoeld met vers voedsel? Voor vers voedsel is het belangrijk dat de logistiek haar werk doet.

Zo mik je op toptalent

aanwerving Frederik De Blauwe van Fusion Executive geeft drie bakens die een kantoor kan verzetten om een aanwerving ‘future proof’ te maken.