Hack Belgium
Ideaal Duaal

Tjorven Denorme (Hack Belgium): “We moeten weg van één persoon die vooraan staat en de rest dingen aanleert”

24.05.2019
door Fokus Online

In dialoog gaan en elkaar dingen aanleren is de toekomst, daar is Tjorven Denorme van overtuigd. Als CEO van Hack Belgium organiseert hij de grootste hackaton van België.

Tijdens deze hackaton brengt Hack Belgium duizend mensen samen − studenten, werkzoekenden, medewerkers van kleine kmo’s, overheidsinstellingen en grote bedrijven − en laten hen buigen over prangende vraagstukken, die uit uiteenlopende domeinen binnen onze samenleving komen: van gezondheidszorg over mobiliteit, tot finance en media. Door hen oplossingen te laten formuleren, ontdekken ze wat blockchain kan betekenen voor hun bedrijf of hoe ze virtual reality kunnen inzetten in het onderwijs.

Wat is er zoal uit HACK Belgium ontstaan?

“Op de eerste Hack Belgium in 2017 is er de BRUce Pepperrobot ontwikkeld, een robotje dat je instapkaart kan lezen en je verdere vluchtinformatie geeft. Die robot is bij ons op drie dagen tijd bedacht en ontwikkeld. Vorig jaar hebben we een platform uitgerold, Kidstart, om een school en haar omgeving beter op elkaar af te stemmen – de scholengemeenschap, ouders en de buurt worden met elkaar in contact gebracht om beter te kunnen samenwerken.”

Die samenwerking, is dat wat duaal leren een innovatieve onderwijsmethode maakt?

“We moeten weg van één persoon die vooraan staat en de rest dingen aanleert. Ook al beschikt die persoon over de nodige kennis en motivatie, dan nog is het voor het onderwijs moeilijk om met alles bij te blijven. Stel dat je net zoals ik in 1996 bent afgestudeerd, je bent nadien gestopt met studeren en nu moet jij jonge mensen iets bijleren. Die jongeren, de YouTube-generatie, zijn het ook niet meer gewend om 50 minuten stil te zitten. Dan moet je iets vinden om het interessant te maken. Bij duaal leren ga je de kennis die je opbouwt meteen nuttig inzetten. De kennis die je tijdens het werken leert, kun je ook tijdens je studies weer toepassen. Ik bedoel, iedereen weet dat de stelling van Pythagoras dient om een rechte hoek te maken. Maar die kennis wordt pas interessant als je die toepassing ook effectief kunt toepassen, wanneer je bijvoorbeeld een muur zet. Je moet leerlingen een beetje theorie geven, maar ze vooral veel laten doen. Bij jonge mensen die uit duaal leren komen, moet je als bedrijf nadien minder investeren, want die weten hoe ze meteen aan de slag moeten gaan. Ze hebben een doe-mentaliteit.”

Is duaal leren voor jou beperkt tot de middelbare school?

“Ik denk dat we van zo jong tot zo oud mogelijk duaal moeten leren. Ik heb gestudeerd en de laatste drie maanden van mijn opleiding pas een stage gevolgd. Maar ik denk dat we al vroeg in het proces bedrijven en scholen moeten laten samenwerken. Het onderwijs weet niet altijd wat er bij de bedrijven speelt, en bedrijven hebben soms geen idee van wat er op de scholen gebeurt.”

Bedoel je dat onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar moeten aansluiten?

“Ja. In sommige beroepen evolueert alles zo snel dat wat je op school leert, al niet meer nuttig is als je afstudeert. Google en YouTube zijn allemaal erg recente dingen, om van blockchain en artificiële intelligentie nog maar te zwijgen. Ik denk dat we, wat schooltrajecten betreft, naar kortere integraties zullen moeten gaan en geen lange onderwijstrajecten die je nadien pas in de praktijk brengt. En je moet ook sneller weer aansluiten op school, zodat je op je veertigste nog naar school kunt gaan om dingen bij te leren. Duaal leren als leermethode maakt die vernieuwing en snelheid mogelijk omdat leertrajecten worden vormgegeven tussen ondernemingswereld en opleidingswereld.”

“Ik hoop dat het onderwijs binnen tien jaar niet meer dat van vandaag is.”

Is het een goed idee om ook in technische en beroepsopleidingen een brede basis te onderwijzen?

“Je moet zeker een basis geven. Maar soms vraag ik me af hoe breed die basis moet zijn. Als je een brede basis geeft, dan reageren jongeren daar verdeeld op. Als jij journalist wil worden, dan gaat je taal belangrijker zijn dan je wiskunde. Maar dat weet je op dat moment nog niet. Dus ik vind dat wel een vraagstuk.”

Als je tien jaar in de toekomst kijkt wat duaal leren betreft, wat zie je dan?

“Ik hoop dat het onderwijs binnen tien jaar niet meer dat van vandaag is. Op dit moment stappen we erin, en als we zo’n 21 zijn, dan stappen we eruit. Ik hoop dat mensen de jeugd veel sneller inzetten, zeker als je ziet hoe volwassen sommigen al zijn. Zestien- of achttienjarigen kunnen al makkelijk meelopen in bedrijven. Voor mij was duaal leren in ieder geval wel interessant geweest. Als mensen me puur op mijn diploma zouden moeten aannemen nu, dan mag ik nergens beginnen. Ook ik heb me tijdens mijn carrière moeten bijscholen.”

Vorig artikel
Volgend artikel