duaal leren
Ideaal Duaal

Duaal leren in de klas én op de werkvloer

04.06.2019
door Fokus-online.be

Volgend schooljaar wordt duaal leren – waarbij leerlingen deeltijds les volgen en deeltijds werken – officieel uitgerold in alle Vlaamse scholen. Om het pad voor deze meer doorgedreven vorm van werkplekleren te effenen, zoekt Syntra Vlaanderen tijdens de wedstrijd IdeaalDuaal naar innovatieve toepassingen die duaal leren ondersteunen. Dit jaar viel de keuze op de co-teacher app van het Maria Assumpta Instituut, de zelfreflectie-tool van Compass en het evaluatieplatform Noteble. Benieuwd wat zij in petto hebben voor het onderwijs van morgen.

Hilde Aelbrecht
Directrice Maria Assumpta Instituut (MAI)

“In onze middelbare school voor buitengewoon onderwijs werken we al twee jaar met de zelfontwikkelde SAM-app. We wilden een digitaal stappenplan waarmee we onze BuSo-leerlingen – allemaal met hun eigen unieke noden – individuele instructies konden geven. SAM geeft alle leerlingen dezelfde algemene taak, zoals ‘maak chocomousse’. Maar de ene leerling krijgt aanvullend nog uitleg over de regel van drie, zodat hij meer porties kan maken, terwijl de andere een filmpje over eieren opkloppen te zien krijgt.”

Lien Dewitte
Compass

“Onze applicatie richt zich vandaag nog vooral op hogeschool- en universiteitsstudenten. Het idee volgde uit mijn masterproef rond keuzestress: veel studenten hebben moeite om hun passie te bepalen en weten niet welke richting ze uit willen. Samen met collega-studenten Johanna De Maer en Nicolas Vander Eecken werkte ik daarom een slimme app uit die enerzijds aan competentietraining doet en anderzijds aan matchmaking met de bedrijfswereld. Aan de hand van enkele persoonlijkheids- en interessevragenlijsten ontdekken de studenten hun potentieel en kunnen ze zichzelf leerdoelen stellen. Compass helpt hen die te halen. Daarvoor reikt de app virtuele of real-life challenges – zoals workshops, trainingen en businessgames – aan. Bedrijven kunnen die specifieke uitdagingen rechtstreeks aanbieden aan anonieme studenten met een voor hen interessant profiel.”

Jasper Goyvaerts
Noteble

“Wij ontwierpen een platform dat de competenties, sterktes en werkpunten van leerlingen in kaart brengt. Daarnaast biedt het ook ruimte voor feedback en zelfevaluatie, waardoor de leerlingen voortdurend kunnen worden bijgestuurd. We merken dat leerkrachten die Noteble gebruiken anders naar hun leerlingen kijken – gedetailleerder, met meer oog voor het afgelegde traject. De focus komt op de evolutie van de leerling te liggen en niet meer alleen op zijn prestatie.”

Vandaag in het hogere onderwijs is er nog te veel aandacht voor kennisoverdracht en te weinig voor de ontwikkeling van vaardigheden.
Johanna De Maer, Compass

Hoe ondersteunt jullie toepassing duaal leren?

“Een constante opvolging en brede evaluatie is tijdens alle leerprocessen een meerwaarde, maar zeker tijdens duale trajecten”, aldus Jasper Goyvaerts. “Checken of het goed verliep op de werkvloer, lukt niet met een eenmalige test op het einde van de rit. Je moet regelmatig bekijken welke competenties al verworven werden en welke nog niet. Dat lukt perfect via Noteble. Dankzij ons platform kan er ook één uniform evaluatiesysteem gebruikt worden voor zowel de duale, als de niet-duale trajecten.”

“Ook SAM komt zowel van pas in de klas, als daarbuiten”, vertelt Hilde Aelbrecht. “SAM is een soort co-teacher die onze leerlingen ook op de werkvloer blijft begeleiden. Nodig, want daar staan ze er alleen voor, in een onbekende omgeving, met andere regels. SAM kan dan tonen hoe een machine werkt of welke taken nog afgerond moeten worden. Het grote voordeel van SAM is dat hij drempelverlagend werkt en dat de leerlingen – zowel in de klas als op de werkvloer – hun plan leren trekken.”

“Wij slaan met Compass de brug tussen het onderwijs en de latere werkomgeving”, verduidelijkt Johanna De Maer van Compass. “We merken dat er vandaag in het hogere onderwijs nog te veel aandacht is voor kennisoverdracht en te weinig voor de ontwikkeling van vaardigheden. Daarom willen we het studenten via Compass gemakkelijker maken om hun talenten te ontdekken en hun soft skills te trainen tijdens vrijwilligerswerk, workshops, of op de werkvloer. Via zelfreflectie lukt het hen om daarna te bepalen wat voor hen echt belangrijk is in hun verdere ontwikkeling.”

Waarom namen jullie deel aan IdeaalDuaal?

“Hoewel we altijd al trots waren op SAM, beseften we pas echt wat we in huis hadden na een doorlichting”, geeft Hilde Aelbrecht toe.“De inspecteur was toen erg onder de indruk van het innovatieve en efficiënte karakter van onze app. Toen besloten we: hier moeten we mee naar buiten komen. We moeten onze expertise delen met andere BuSo-scholen en scholen die via het M-decreet meer zorgondersteuning in de klas moeten geven.”

“Ook wij namen deel aan IdeaalDuaal om best practices te delen”, valt Jasper Goyvaerts bij. “Noteble wil niet het zoveelste platform zijn voor scholen, maar écht helpen. Om dat te doen, hebben we natuurlijk naamsbekendheid nodig en zoveel mogelijk gebruikers. De grote ambitie van Noteble is een deelplatform tussen scholen worden, waarop iedereen individueel kan werken, maar ook ideeën en resources kan delen.”

“Uiteraard willen we graag dat Compass – wat nu nog vooral een ‘idee’ is – tot leven komt”, klinkt mede-bedenker Nicolas Vander Eecken gemotiveerd. “De volgende stap is kijken hoe we dit als studenten praktisch kunnen klaarspelen: we moeten voldoende tijd vinden tussen de studies door, maar er liggen ook heel wat uitdagingen op het vlak van ontwikkeling en verdere uitrol te wachten. Gelukkig legden we via IdeaalDuaal verschillende contacten. We konden tijdens de uitwerkingsfase van de wedstrijd al op veel steun rekenen en nu alles concreter wordt, zijn die partners er nog meer op gebrand om te helpen. En van jurylid imec kregen we dan weer het aanbod om in hun istart-programma te stappen.”

“Vandaag gebruiken al dertig scholen ons Noteble-platform. Maar ook wij willen natuurlijk verder doorgroeien – in aantal gebruikers, maar ook als toepassing”, zegt Jasper Goyvaerts. “We willen evolueren naar een breed onderwijsplatform, met ook ruimte voor content-overdracht en een leerlingportfolio. Daarnaast willen we ook inzetten op de administratieve vereenvoudiging van het duaal leertraject. Daarvoor kunnen we de hulp van Syntra Vlaanderen goed gebruiken, want zij kennen als geen ander de regels en voorschriften.”

“Ook onze SAM-app staat klaar om uit de startblokken te schieten”, vertelt Hilde Aelbrecht. “Maar we zijn een school, geen commerciële instelling. We kunnen dus alle hulp gebruiken. Op technisch vlak, want we willen nog spraaktechnologie en een VR-functie integreren, maar ook praktische hulp is welkom. Soms zoeken we gewoon ‘tijd’, want als we bezig zijn met de ontwikkeling van SAM, kunnen we niet bezig zijn met onze leerlingen. En die gaan natuurlijk voor. Eigenlijk hebben we vooral nood aan een soort business angel die ons naar de volgende fase loodst.”

Vorig artikel