3.8 C
Antwerp
16 november 2018

Het mini-debat over de tech-stad
H
.

Je hoort het vaak als het over smart cities gaat: ze worden bijna altijd in één adem genoemd met het gegeven technologie. Maar in hoeverre is dat correct, en maakt dat een stad effectief leefbaarder? Wat is bovendien onze rol nog middenin die smart innovations? 

Peter Vandeurzen, business development manager Tomorrowlab

Wat is het aandeel van technologie in een smart city?
“De term ‘smart city’ ontstaat mee door het gebruik van technologie. Maar een stad is niet ‘dom’ als er geen technologische oplossingen voorhanden zijn. Smart city-toepassingen zijn ontstaan in de allergrootste steden, zoals bijvoorbeeld Shanghai. Die kwamen voor gigantische uitdagingen te staan op het gebied van pakweg milieu. Dat ‘smart’-gebruik is nu afgezakt naar Europa, naar steden als Berlijn, Kopenhagen, maar ook centrumsteden zoals Antwerpen of Gent. Zelfs regio’s zoals Limburg met het project s-Lim organiseren zich. Uiteindelijk wil Vlaanderen één slimme regio worden. Technologie is dus een tool om een gerichter en efficiënter beleid te voeren.”

Hoe vergroot technologie de leefbaarheid van een stad?
“Technologie helpt bij het genereren van big data die met elkaar gecorreleerd worden en waarop analyses gebeuren. Data worden slim gemaakt, waardoor je gerichter aan de slag kunt, onder andere op het vlak van milieu, veiligheid, of mobiliteit. Het is een kwestie van inzichten genereren door data te capteren, en dat kan zowel historisch, statistisch als in real time. Neem Barcelona, een enorm toeristische stad. Dankzij data-technologie meten ze op ieder moment van de dag in termen van mobiliteit en kunnen ze lichten aansturen op drukke momenten. De stad maakt dynamische wijzigingen in hun mobiliteitsbeleid om de stad leefbaarder en mobieler te maken.”

Is privacy nog gegarandeerd?
“Privacy en technologische evoluties zullen altijd hand in hand gaan. Hoe meer technologische evoluties, hoe vaker de confrontatie met mogelijke privacy-uitdagingen. Maar dan zal er ook altijd een nieuw systeem ontwikkeld worden. Als je praat over smart cities, zijn dat massaal geconnecteerde devices die enorm veel data van het ene punt naar het andere transporteren. Het moet duidelijk zijn voor de burger waarvoor die data worden gecapteerd. Want als het te maken heeft met veiligheid of milieu, gaat het sowieso plaatsvinden. Gelukkig maken we deel uit van een groter platform, namelijk Europa, dat ook bezorgd is over privacy. Vandaar het ontstaan van de GDPR-regel.”

Wietse Van Ransbeeck, CEO Citizenlab

Wat is het aandeel van technologie in een smart city?
“Het concept ‘smart city’ komt niet tot stand zonder de implementatie van nieuwe technologieën. De inzet van technologie is een voorwaarde, maar is zeker niet voldoende. Het is eerder een instrument om een groter doel te bereiken, dat oplossingen biedt voor dagelijkse problemen die in de stad worden ervaren. Dit toont zich ook in de evolutie van de slimme steden. In een eerste generatie werden de implementaties bepaald door wat de grote technologie-leveranciers – zoals een IBM, Cisco of Siemens – te bieden hadden. Vandaag zijn ’s werelds meest vooruitstrevende steden zij die het verstandigste weten in te spelen op de noden van haar burgers.”

Hoe vergroot technologie de leefbaarheid van een stad?
“Technologie zorgt ervoor dat stadsdiensten goedkoper of efficiënter worden aangeboden. Veel toepassingen die vraag en aanbod vereisen worden beter gereguleerd aan de hand van real time datastromen. Denk aan op elkaar afgestemde verkeerslichten of slimme, energiebesparendere straatlampen. Maar technologie dicht ook de kloof tussen burger en overheid, en activeert de collectieve intelligentie in stedelijke gebieden, wat leidt tot een responsievere overheid. Burgers signaleren problemen via een mobiele app en participeren online in het stadsbeleid door hun voorstellen te delen. De rol van de burger verandert van ‘consumer’ naar zogenaamde ‘prosumer’.”

Is privacy nog gegarandeerd?
“Privacy-inbreuk is een terechte zorg van de wakkere burger in een smart city. We worden blootgesteld aan een toenemend aantal geconnecteerde technologieën en soms indringende dataverzameling. De overheid moet helpen aan de bewustwording rond smart city-vraagstukken, zoals “Welke data sta ik af? Met wie worden mijn data gedeeld?”, enzoverder. Wat we soms vergeten is dat de smart city meer een politiek dan een technologisch vraagstuk is. Onze bestaande wetgevende kaders dienen minstens even snel geüpdatet te worden als de technologie zelf om een tijdig antwoord te kunnen bieden aan de burgers. De Europese GDPR-wet is alleszins een eerste stap in de goede richting.”

Ingrid Reynaert, business group leader smart cities bij Agoria

Wat is het aandeel van technologie in een smart city?
“Je spreekt van een smart city als er gebruikt wordt gemaakt van geïntegreerde data van verschillende beleidsdomeinen. Daarop worden slimme analyses uitgevoerd om tot een oplossing te komen voor de noden van zowel burger als stad. Duurzaamheid, comfort en meer veiligheid vormen daarbij streefdoelen. Je start altijd met een strategie en visie, en treedt hiervoor uit de huidige siloaanpak. Bij de implementatie speelt technologie een ondersteunende rol. Quick wins zijn niet voldoende. Het is belangrijk te blijven inzetten op een bepaalde strategie om resultaten te bereiken. Zo zet Kopenhagen al 8 jaar in op fietsinfrastructuur, met succes.” 

Hoe vergroot technologie de leefbaarheid van een stad?
“Technologie kan onder andere ingezet worden voor veiligheid. Technologische oplossingen, zoals drones, passantentellingen via mobiele toestellen of aangepaste verlichting, kunnen bijhouden hoeveel volk er waar is en de veiligheid verhogen. Voor mobiliteit zijn er nog veel uitdagingen, zoals het bevorderen van verkeersdoorstroming, waarbij hulpdiensten, bussen of fietsers effectief prioriteit krijgen. Automatisatie zorgt ook voor meer comfort. Denk aan vuilnisbakken die enkel geledigd worden indien nodig. Ook luchtkwaliteit, waterdebieten in rioleringen en energieverbruik van gebouwen kunnen gemonitord worden zodat je als stad proactief beleid kunt voeren.” 

Is privacy nog gegarandeerd?
“De privacywetgeving is een belangrijk element van een slimme stad, en moet gerespecteerd worden. Zowel aan de publieke als industriezijde. Maar context is belangrijk, want op sommige dingen heeft de stad nu eenmaal geen grip. Burgers die bijvoorbeeld sociale media hanteren, beslissen zelf hoeveel informatie er ter beschikking wordt gesteld. Het bewustmaken van wat er met data gebeurt, is belangrijk. De stad kan wel een weloverwogen databeveiligingsplan uitwerken, waarin aangegeven wordt welke data wat voor beveiligingsniveau krijgt. De verwachtingen rond beveiliging van data en digitale systemen zoals camera’s en sensoren, worden best ingeschreven in het lastenboek.” 

Lees meer.

Er is leven na de kernuitstap

Volgens de letter van de wet gaan tegen 2025 alle kerncentrales dicht. Na de sluiting zijn we voor onze elektriciteit op andere energiebronnen aangewezen. Gas, wind en zon liggen het meest voor de hand, maar zijn er ook andere pistes?

Opzij, opzij, opzij: het is tijd voor mij

Je kunt al eens lachen met mensen die het woord ‘me-time’ te vaak in de mond nemen. Soms is dat een terecht gehoon, maar er zit wel een uitgestrekte bron van waarheid is. Tijd voor jezelf is een schaars goed geworden, en steeds meer mensen weten steeds minder hoe dat nog moet.

Een ketting naar de toekomst

De voorstanders spreken van een onwaarschijnlijke revolutie die de manier waarop we zakendoen helemaal op zijn kop zal zetten. De criticasters gewagen van een hype die even snel zal verdwijnen als ze de kop opstak. Maar wat is de blockchain nu eigenlijk? En hoe gaan we er mee te maken krijgen?

Intelligent recycleren wordt de toekomst

Alles wordt verpakt, maar de wereld moet properder. Veel properder. Maar de hamvraag blijft: hoe verbinden we die twee items met elkaar zodat zowel de industrie, de consument en moeder aarde tevreden zijn? Niet makkelijk, maar met moderne techniek en een gerichte aanpak moeten we op termijn perfecte alternatieven kunnen vinden.

Jan Rachels: Gemoedsrust

Gemoedsrust, is dat niet waar we met zijn allen op zoek naar zijn? Wel, ik heb in elk geval veel rust gevonden bij het opmaken van mijn testament. Oef! Eindelijk heb ik mijn uitstelgedrag overwonnen en mijn gedachten op een rijtje gezet.

Reizen: Blijf waar het leuk is, vertrek als het minder bevalt

Sommigen boeken vandaag een enkele vliegreis richting Zuid-Amerika. Haastig de trekzak vullen en ‘we zien wel waar we uitkomen’. Anderen checken koortsachtig tot driemaal toe of de identiteitskaart nog op de juiste plek in de portefeuille zit en of er voldoende onderbroeken in de koffer zitten.

Archief.

Griet Deceuster:‘Onze visie op mobiliteit verandert’

Eeuwenlang zijn steden drukke plaatsen geweest, en ongetwijfeld zullen ze dat ook in de toekomst blijven. Maar de mobiliteitsoplossingen van morgen zullen verschillend zijn van die van vandaag. Griet Deceuster, directeur TM Leuven: “We gaan minder en minder zelf rijden, en meer en meer van diensten gebruik maken.”