Women in Recyling
Business

Women in Recycling zullen recyclagesector naar nieuwe hoogten tillen

15.11.2021
door Fokus Online

Diversiteit is vandaag al een belangrijk kenmerk van de Vlaamse recyclagesector. Toch zal de sector de komende jaren nog meer inzetten op diversiteit en inclusiviteit met Women in Recyling, zodat ze haar groei-ambities helemaal kan waarmaken.

Circulaire economie

Vlaanderen wil tegen 2050 de huidige (lineaire) wegwerp/consumptiemaatschappij inruilen voor een circulaire economie waarin we producten langer gebruiken, hergebruiken, herstellen en recycleren.

Eén van de speerpuntsectoren om dit te realiseren, is de recyclagesector. Ongeacht hoe lang we producten gebruiken, vroeg of laat gaan ze stuk en zijn ze niet meer te herstellen of te hergebruiken. In dat geval zijn ze nog steeds niet verloren. Door ze te sorteren, kunnen we de materialen in die producten recupereren en opnieuw inzetten in nieuwe producten.

Om die reden heeft de huidige Vlaamse Regering de ambitie uitgesproken om van Vlaanderen de recyclagehub van Europa te maken. De regering heeft in die zin al verschillende initiatieven genomen om onze maatschappij meer en beter te laten sorteren en recycleren. Zelf investeert de sector volop in bijkomende, moderne sorteer- en recyclagecapaciteit.

Groeien en extra jobs creëren

De Vlaamse recyclagesector zal de komende jaren dus nog sterk groeien en dus ook extra jobs creëren. Veel van die jobs zijn echter vandaag al knelpuntberoepen. Recyclagebedrijven vinden met moeite chauffeurs, kraanmannen/vrouwen, elektromechanici, enz. Resultaat? Er zijn permanent zo’n 600 vacatures in de Vlaamse recyclagesector. Deze tekorten zetten een rem op de verdere ontwikkeling van de sector.

Om die rem op de verdere groei van de recyclageactiviteiten in Vlaanderen weg te nemen, zal de sector de komende jaren nog meer inzetten op diversiteit en inclusiviteit.

Om die rem op de verdere groei van de recyclageactiviteiten in Vlaanderen weg te nemen, zal de sector de komende jaren nog meer inzetten op diversiteit en inclusiviteit.

Stany Vaes - Algemeen Directeur Denuo

Nog meer

“Nog meer”, want de sector kenmerkt zich vandaag al door een grote diversiteit. Meer dan 30% van de arbeiders heeft geen (hoger) diploma en er werken heel wat werknemers met diverse culturele achtergronden.
De sector wil dit verder doortrekken en nog meer inclusiviteit inbouwen. Een ambitie waarin wij als sectorfederatie het voortouw willen nemen. En daarbij gaan we in fasen te werk.

In de eerste fase concentreren we ons op de integratie van vrouwen. Momenteel zijn vrouwen in de sector ondervertegenwoordigd. Minder dan 40% van de bedienden is vrouw en voor arbeiders is dit zelfs minder dan 5%. Bijgevolg wordt de sector nog al te vaak als een machosector bestempeld en zijn veel vrouwen terughoudend om zich aan te melden.

Om dit imago te doorbreken, lanceerden we vanuit Denuo “Women in Recyling”. Via dit project zetten we de vrouwelijke talenten in onze sector op het voorplan, om zo anderen te inspireren hun voorbeeld te volgen.
In een tweede fase zullen we het debat rond diversiteit en inclusiviteit verbreden. Op die manier proberen we iedereen kansen te geven en de knelpunten in onze sector weg te werken. Zodat we onze rol als speerpunt in de circulaire ontwikkeling van Vlaanderen ten volle kunnen waarmaken.

Vorig artikel
Volgend artikel