werkvloer
Business

Gelijke kansen op de werkvloer

28.04.2020
door Marleen Walravens

Talent is talent. Potentieel is potentieel. Individuele verschillen zijn een rijkdom. Is er nog discriminatie op de werkvloer? We laten drie experten aan het woord rond het plaatsen van young graduates, 55-plussers en mensen met een etnische achtergrond.

Robby Vanuxem

Managing Director Hays Belgium
Mensen met etnische achtergrond

Bestaat discriminatie op de werkvloer nog steeds anno 2020?

“In mijn ideale wereld bestaat etnische discriminatie op de werkvloer helemaal niet, in de Belgische bedrijfswereld is het soms nog een harde realiteit. In sommige bedrijven leven nog een aantal vooroordelen ten opzichte van bepaalde bevolkingsgroepen, niet alleen tegenover andere etniciteiten. Een recent onderzoek van Unia en de FOD Werkgelegenheid toont aan dat de kloof tussen autochtone en allochtone werknemers kleiner is geworden. Dat is een goede zaak, al blijft er nog ruimte voor verbetering. Een typisch en spijtig genoeg frequent voorbeeld van uiting van discriminatie binnen de hr-sector is de afwijzing van personen op basis van hun naam die een etnische achtergrond verraadt.”

Hoe kan een werkgever het verschil maken?

“Het is belangrijk om de werkgever te overtuigen van de voordelen van diversiteit en inclusie: je haalt verschillende visies en meningen in huis, je kunt ‘vissen’ naar talent in een grotere vijver, je werknemers voelen zich meer thuis… Diversiteit vergroot bovendien het competitieve en innovatieve aspect van je bedrijf. Hays is al drie jaar een Great Place to Work omdat we een strikt antidiscriminatiebeleid hanteren. Samen met Actiris werken we aan een project om een diversiteitslabel te bekomen. Bij de selectie van kandidaten is de eerste ronde zo objectief mogelijk door cv’s anoniem te versturen. We weren ook nooit een ‘bepaald soort’ kandidaat op vraag van bedrijven.”

Is zelfstandig ondernemen moeilijk(er) voor deze doelgroep?

“Als bedrijf gespecialiseerd in rekrutering en carrièreadvies, werken wij met freelancers en outsourcing. In bijvoorbeeld IT-contracting zien wij een heel geglobaliseerde markt met kandidaten van overal. Dat is daar eigenlijk een evidentie, zeker gezien de krapte van de markt. En contractors (of freelancers) zijn… ondernemers. Dus ook wat betreft zelfstandig ondernemen zie ik opportuniteiten voor iedereen, en zeker ook de nodige openheid bij klanten. Zelfstandige zijn is echter niet voor iedereen weggelegd, maar dat heeft wat mij betreft niets te maken met afkomst, etnische achtergrond of wat dan ook.”


Nicolas Moerman

Co-founder en Gedelegeerd bestuurder bij NESTOR
55-plussers

Bestaat discriminatie op de werkvloer nog steeds anno 2020?

“Discriminatie op de arbeidsmarkt ligt aan de marktomstandigheden: hoe groter het aanbod van geschikte kandidaten, hoe groter de discriminatie. Er is sinds vijf jaar een mentaliteitsverandering aan de gang rond oudere werknemers op de werkvloer. De perceptie van de rekruteerder is veranderd. Want vijftig blijkt niet meer zo oud, en de psychologische leeftijdsgrens is verschoven naar 58. Toch blijft het niet makkelijk om als vijftiger opnieuw aan de slag te gaan omwille van de vereiste technologiekennis. Het is dan de taak van de werknemer om zich bij te scholen. Als een 50-plusser met gelijke competenties op gesprek mag, is de kans op een nieuwe baan groot dankzij de flexibiliteit die aan de dag kan worden gelegd.”

Hoe kan een werkgever het verschil maken?

“Wij werken vooroordelen bij de werkgever weg door positieve verhalen te vertellen. Bovendien raden we aan om niet alleen naar kennis en ervaring van potentiële kandidaten te kijken, maar ook naar competenties. We zien daarnaast kmo’s die specifiek op zoek gaan naar vijftigers voor vacatures van hybride functies. Polyvalentie en inzetbaarheid zijn gewaardeerde troeven. De flexibiliteit en de maturiteit van oudere werknemers zijn grote voordelen. Last but not least leggen we ook de nadruk op hun loyauteit. Zij hebben immers niet per se de behoefte om zich te bewijzen of aan jobhopping te doen. Voor grote bedrijven is dit misschien niet zo belangrijk, maar voor kmo’s is dit een absolute meerwaarde.”

Is zelfstandig ondernemen moeilijk(er) voor deze doelgroep?

“De stap naar het zelfstandige statuut is voor de meeste 55-plussers net iets te groot. Een werknemer in dienstverband houdt heel hard vast aan het pensioen en de sociale voordelen. Door het gunstige systeem in België is werkloosheid meestal de betere optie. Bovendien leeft de financiële onzekerheid en het gebrek aan kennis te sterk. Ik pleit dan ook voor een cursus bedrijfsmanagement in alle richtingen van de middelbare school. Hogeropgeleiden daarentegen durven hun carrière wel in een nieuwe richting te duwen op latere leeftijd. Zelfstandige worden in bijberoep is altijd meer toegankelijk geweest, alhoewel deze formule nu sterk afneemt in bepaalde sectoren omwille van de flexi-jobs.”


Katrien D’haeseleer

Group Head Talent Management bij Puratos
Young graduates

Bestaat discriminatie op de werkvloer nog steeds anno 2020?

“Dikwijls wordt er onmiddellijk veel praktische en toegepaste ervaring verwacht van schoolverlaters, maar dat begint langzaam te veranderen. Bedrijven kijken nu veel meer naar de competenties en het potentieel van pas afgestudeerden. Vooral jongeren met een masterdiploma krijgen binnen ondernemingen de kans om in verschillende afdelingen mee te werken. Het is een ideale manier om na het beëindigen van hun studies verschillende ervaringen op te doen, hun sterktes en interessegebieden te leren kennen en na te gaan in welk domein ze willen groeien. Omdat wij over de hele wereld actief zijn, verwachten wij van de kandidaten wel een bereidheid om in een internationale scope te werken.”

Hoe kan een werkgever het verschil maken?

“Het succes van een young graduate programme voor een onderneming zou meer in de verf gezet moeten worden. Het is immers een win-winsituatie voor beide partijen. Als deelnemer aan zo’n programma krijg je enorm veel opportuniteiten, leer je op korte tijd veel bij, kom je in contact met verschillende culturen en niveaus en krijg je een internationale ervaring mee. Als werkgever krijg je nieuwe inzichten van een andere generatie, een andere manier van denken en creëer je een talent pipeline voor bepaalde jobs. De young graduate moet leergierigheid aan de dag leggen, de bedrijven moeten bereid zijn om coaching en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden. Positieve resultaten zijn dan gegarandeerd.”

Is zelfstandig ondernemen moeilijk(er) voor deze doelgroep?

“Ik denk niet dat het moeilijk is voor young graduates om zelfstandig te ondernemen, de vele start-ups zijn hiervan het bewijs. De nieuwe generatie is enorm zelfstandig, en meer en meer managers spelen in op dit ondernemerschap. Zij stimuleren jongeren om nieuwe ideeën uit te werken, om projecten op te starten binnen het breder kader van het bedrijf. En hun manier van denken en handelen heeft een positieve invloed op anderen. Ze benaderen vragen op een andere manier, zijn kritisch en hebben de sociale media in de genen. Dat vormt een soort wisselwerking tussen hen en de andere werknemers, wat iedereen ten goede komt.”

Vorig artikel
Volgend artikel