Home Opinie Virginia Janssens: De verpakking van morgen

Virginia Janssens: De verpakking van morgen

De huidige uitdagingen van de verpakkingsindustrie zijn ongezien, gaande van een tsunami aan regelgevingen op Europees en nationaal niveau, een globaal probleem rond plastic afval en beheer, tot zwerfvuil inclusief microplastics ter land, ter zee en zelfs in de lucht.

Een slim wetgevend kader creëert ‘FOKUS’, momentum en rechtszekerheid om bovengenoemde uitdagingen aan te gaan. De Europese wetgeving moet harmonisatie blijven garanderen om een duurzame circulaire economie te bereiken. Enkel schaal en volumes versterken de business case voor een nieuw product, materiaal en/of verpakkingsdesign, alsook een nieuwe infrastructuur in afvalbeheer. De bedrijven bij EUROPEN stellen ambitieuze doeleinden bovenop de wettelijk verplichte, waarbij een juist regelgevend kader een level playing field helpt garanderen, alsook return op duurzame investeringen.

Langzame transitie

De sense of urgency is reëel en voelbaar. Bedrijven bouwen aan de nodige capaciteit en infrastructuur in (plastic) waste management, en her-designen verpakking om afval af te bouwen en/of economisch te verwerken tot nieuw materiaal. De consument speelt ook een grote rol in deze transitie, met een bewustmakingsproces rond juist sorteren en het vermijden van zwerfafval. Een transitie die ook fair en betaalbaar moet blijven. Deze gedeelde verantwoordelijkheid van probleem en oplossing maakt deze overgang langzaam maar zeker. Recyclers, producenten, afvalverwerkende bedrijven, de regelgever, gemeentes, technologie providers, en ten slotte de consument, moeten allen mee helpen sturen en omarmen.

Duurzaamheid is geen losstaand ‘nice-to-have’-criterium, maar een integraal deel van elk verantwoordelijk bedrijfsproces.

Gebruiksvriendelijk en functioneel

Alle verpakking van morgen zal duurzaam zijn of niet zijn. Gebruiksvriendelijkheid – bijvoorbeeld gemakkelijk te openen en leesbaarheid – en functionaliteit, zoals bijvoorbeeld voedselveiligheid en productbescherming, blijven daarbij een hoofdrol spelen. Het vergt bedrijven creativiteit, investering en risico in het streven naar duurzame oplossingen: hergebruik en quasi 100 procent recycleerbaarheid van alle verpakkingen op de markt door onder andere innovatieve technieken zoals chemische recyclage.

Aandacht op klimaat

Daarbij komt nu ook het politiek en breder gedragen besef dat enkel de focus op afval niet altijd ten goede komt voor het klimaat en C02-arme oplossingen. De aandacht op klimaat als bredere en inclusieve maatstaf zal meer en sneller resultaat opleveren om de klimaatdoelstellingen rond CO2-vermindering te halen. Duurzaamheid is niet langer één losstaand ‘nice-to-have’-criterium, maar is vandaag de dag een must have integraal deel van elk verantwoordelijk bedrijfsproces.

MEER

3 vragen aan… Davina Raemaekers

Een goed ontbijt met voldoende essentiële voedingsstoffen, zoals eiwitten en vezels, verhoogt je productiviteit doorheen de dag en houdt je op de been tot de lunch zonder hongergevoel.

Aandacht nodig voor jonge landbouwer

Moderne samenleving Onze voeding heeft een lange productieweg afgelegd. De bevolkingsgroei blijft groeien. Hoe zeker zijn wij van ons dagelijks brood?

Over automatisatie en de voordelen ervan

automatisatie De mens die plaats maakt voor een machine. Het is niet nieuw, maar het hoeft niet altijd een nadeel te zijn. Integendeel, uit iedere innovatie worden nieuwe kansen geboren. Ook wat de automatisatie van verpakkingen betreft.

Packaging met persoonlijkheid

Design Wat maakt de lokroep van een product onweerstaanbaar voor de consument? De ingrediënten voor een aantrekkelijke verpakking zijn duurzaamheid, efficiëntie, gebruiksgemak en persoonlijkheid. Een simpel recept, maar vergis je niet: het mixen ervan is een uitdaging.

Planet, people, profit: plan van aanpak?

MVOHet is een boutade: een onderneming is geen eiland, maar staat volop in de samenleving. Daarom is het niet meer dan logisch dat die onderneming niet alleen denkt in termen van winst, maar ook bijdraagt tot meer duurzaamheid. Hoe staat het vandaag met die ambities?

Change management als antwoord op arbeidsinnovatie

Change managementNieuwe technologieën, social media, digitalisering, e-commerce… beïnvloeden de manier waarop bedrijven produceren, communiceren en hun producten en diensten aanbieden. Om succesvol te zijn, moeten bedrijven snel kunnen inspelen op die veranderingen. En dat vraagt om een andere organisatiecultuur en flexibele werknemers.