Home Opinie Virginia Janssens: De verpakking van morgen

Virginia Janssens: De verpakking van morgen

De huidige uitdagingen van de verpakkingsindustrie zijn ongezien, gaande van een tsunami aan regelgevingen op Europees en nationaal niveau, een globaal probleem rond plastic afval en beheer, tot zwerfvuil inclusief microplastics ter land, ter zee en zelfs in de lucht.

Een slim wetgevend kader creëert ‘FOKUS’, momentum en rechtszekerheid om bovengenoemde uitdagingen aan te gaan. De Europese wetgeving moet harmonisatie blijven garanderen om een duurzame circulaire economie te bereiken. Enkel schaal en volumes versterken de business case voor een nieuw product, materiaal en/of verpakkingsdesign, alsook een nieuwe infrastructuur in afvalbeheer. De bedrijven bij EUROPEN stellen ambitieuze doeleinden bovenop de wettelijk verplichte, waarbij een juist regelgevend kader een level playing field helpt garanderen, alsook return op duurzame investeringen.

Langzame transitie

De sense of urgency is reëel en voelbaar. Bedrijven bouwen aan de nodige capaciteit en infrastructuur in (plastic) waste management, en her-designen verpakking om afval af te bouwen en/of economisch te verwerken tot nieuw materiaal. De consument speelt ook een grote rol in deze transitie, met een bewustmakingsproces rond juist sorteren en het vermijden van zwerfafval. Een transitie die ook fair en betaalbaar moet blijven. Deze gedeelde verantwoordelijkheid van probleem en oplossing maakt deze overgang langzaam maar zeker. Recyclers, producenten, afvalverwerkende bedrijven, de regelgever, gemeentes, technologie providers, en ten slotte de consument, moeten allen mee helpen sturen en omarmen.

Duurzaamheid is geen losstaand ‘nice-to-have’-criterium, maar een integraal deel van elk verantwoordelijk bedrijfsproces.

Gebruiksvriendelijk en functioneel

Alle verpakking van morgen zal duurzaam zijn of niet zijn. Gebruiksvriendelijkheid – bijvoorbeeld gemakkelijk te openen en leesbaarheid – en functionaliteit, zoals bijvoorbeeld voedselveiligheid en productbescherming, blijven daarbij een hoofdrol spelen. Het vergt bedrijven creativiteit, investering en risico in het streven naar duurzame oplossingen: hergebruik en quasi 100 procent recycleerbaarheid van alle verpakkingen op de markt door onder andere innovatieve technieken zoals chemische recyclage.

Aandacht op klimaat

Daarbij komt nu ook het politiek en breder gedragen besef dat enkel de focus op afval niet altijd ten goede komt voor het klimaat en C02-arme oplossingen. De aandacht op klimaat als bredere en inclusieve maatstaf zal meer en sneller resultaat opleveren om de klimaatdoelstellingen rond CO2-vermindering te halen. Duurzaamheid is niet langer één losstaand ‘nice-to-have’-criterium, maar is vandaag de dag een must have integraal deel van elk verantwoordelijk bedrijfsproces.

MEER

Scheikunde: redder van het klimaat?

Klimaatuitdaging De klimaatuitdaging is immens. De vraag stelt zich hoe wij de opwarming van de aarde kunnen stoppen zonder onze globale levenskwaliteit hiervoor te laten dalen. De intrinsieke kracht van chemie zal hierbij helpen. 

‘Innovatie gaat over veel meer dan technologie’

PhilipsAl meer dan 125 jaar verrast Philips de wereld met toonaangevende vernieuwingen. Ook nu weer waait er een nieuwe wind, zegt co-CEO Jeroen Tas.

De tijden van de grote villa’s zijn voorbij

Wonen in de stad De stad leeft en biedt praktisch heel wat voordelen. Alleen is ruimte er wel schaars. Kleiner wonen hoeft echter geen nadeel te zijn als je het slim aanpakt en elke plek in je woonruimte efficiënt en optimaal benut.

Ook de chemie denkt groen

circulariteitDuurzaamheid, ecologie, circulair ondernemen en aandacht voor het leefmilieu… Het zijn tegenwoordig belangrijke uitgangspunten in zowat elke industrie die je maar kunt bedenken.  Zo ook in de chemische en life sciences-sector. 

‘Groeien als ondernemer komt neer op het stretchen van...

Scientific storytelling De medische wereld is niet de meest begrijpelijke. Dat moet anders, vindt ondernemer Rik Smitz. Via ‘scientific storytelling’ wil hij wetenschappelijke verhalen op een innovatieve manier brengen. Om zijn project te doen groeien, ging hij ook opnieuw studeren.

Vervoerskosten in de snoei

Gezin & MobiliteitOngeveer een achtste van het gezinsbudget gaat op aan vervoer. Vol Planbureau is mobiliteit, naast huisvesting en voeding, een van de belangrijkste kostenposten van de Belg. Wat kun je doen om de rekening naar beneden te krijgen?