Home Opinie Virginia Janssens: De verpakking van morgen

Virginia Janssens: De verpakking van morgen

De huidige uitdagingen van de verpakkingsindustrie zijn ongezien, gaande van een tsunami aan regelgevingen op Europees en nationaal niveau, een globaal probleem rond plastic afval en beheer, tot zwerfvuil inclusief microplastics ter land, ter zee en zelfs in de lucht.

Een slim wetgevend kader creëert ‘FOKUS’, momentum en rechtszekerheid om bovengenoemde uitdagingen aan te gaan. De Europese wetgeving moet harmonisatie blijven garanderen om een duurzame circulaire economie te bereiken. Enkel schaal en volumes versterken de business case voor een nieuw product, materiaal en/of verpakkingsdesign, alsook een nieuwe infrastructuur in afvalbeheer. De bedrijven bij EUROPEN stellen ambitieuze doeleinden bovenop de wettelijk verplichte, waarbij een juist regelgevend kader een level playing field helpt garanderen, alsook return op duurzame investeringen.

Langzame transitie

De sense of urgency is reëel en voelbaar. Bedrijven bouwen aan de nodige capaciteit en infrastructuur in (plastic) waste management, en her-designen verpakking om afval af te bouwen en/of economisch te verwerken tot nieuw materiaal. De consument speelt ook een grote rol in deze transitie, met een bewustmakingsproces rond juist sorteren en het vermijden van zwerfafval. Een transitie die ook fair en betaalbaar moet blijven. Deze gedeelde verantwoordelijkheid van probleem en oplossing maakt deze overgang langzaam maar zeker. Recyclers, producenten, afvalverwerkende bedrijven, de regelgever, gemeentes, technologie providers, en ten slotte de consument, moeten allen mee helpen sturen en omarmen.

Duurzaamheid is geen losstaand ‘nice-to-have’-criterium, maar een integraal deel van elk verantwoordelijk bedrijfsproces.

Gebruiksvriendelijk en functioneel

Alle verpakking van morgen zal duurzaam zijn of niet zijn. Gebruiksvriendelijkheid – bijvoorbeeld gemakkelijk te openen en leesbaarheid – en functionaliteit, zoals bijvoorbeeld voedselveiligheid en productbescherming, blijven daarbij een hoofdrol spelen. Het vergt bedrijven creativiteit, investering en risico in het streven naar duurzame oplossingen: hergebruik en quasi 100 procent recycleerbaarheid van alle verpakkingen op de markt door onder andere innovatieve technieken zoals chemische recyclage.

Aandacht op klimaat

Daarbij komt nu ook het politiek en breder gedragen besef dat enkel de focus op afval niet altijd ten goede komt voor het klimaat en C02-arme oplossingen. De aandacht op klimaat als bredere en inclusieve maatstaf zal meer en sneller resultaat opleveren om de klimaatdoelstellingen rond CO2-vermindering te halen. Duurzaamheid is niet langer één losstaand ‘nice-to-have’-criterium, maar is vandaag de dag een must have integraal deel van elk verantwoordelijk bedrijfsproces.

MEER

Dankzij de vooruitgang is er vooruitgang

Geert Van HijfteTijdens de Week van de Zorg toonden honderden organisaties en tienduizenden zorgprofessionals hoe zij met de uitdagingen van deze tijd omgaan. Met de vergrijzing maar evenzeer met de evolutie in de geneeskunde, met allerlei innovaties en met het veranderende zorglandschap.

Intelligente Transport Systemen: alles connected

Technologie zal binnen de steden een revolutie ontketenen waarbij alles ‘connected’ zal zijn. Slimme voertuigen, slimme apps, big data… Alles de blender in. Het resultaat? Dat moet een duurzame, moderne én milieuvriendelijke stad worden. 

Crowdfunding: vanuit het standpunt van investeerder én bedrijf

crowdlending In 2016 werd in België 30 miljoen euro geïnvesteerd in bedrijven via crowdfunding. Deze formule is dus sterk in opkomst. Expert Ellen Lemaire geeft je de nodige informatie om met deze financieringswijze aan de slag te gaan.

Regenwater gebruiken, een kleinere rekening later

RegenwaterDe zomer van 2018 was héét. We kregen te maken met ongeziene hittegolfen en periodes van droogte, die nefast waren voor onze velden en akkers. Dat ons klimaat het hard te verduren heeft, is ondertussen ook globaal geweten. De vele klimaatmarsen tonen aan dat Moeder Natuur onze aandacht heeft herwonnen – en naast de liefde voor de groene pracht die je her en der gelukkig nog steeds tegenkomt, houden we ook steeds vaker het bijhorende belang van het regenwater in ons achterhoofd.

Als één plus één drie is

BedrijfsovernameElke ondernemer ziet zijn bedrijf graag groeien, dat is de aard van het beestje. Als dat, om welke reden dan ook, niet met organische groei kan, is er nog altijd de mogelijkheid om concurrenten of sectorgenoten in te lijven. Al is dat meestal geen proces dat op één, twee, drie is afgerond.

De ‘mancave’: typische trend eigen aan deze tijd

MancaveHet rustpunt voor de man is de ‘mancave’. Het woord rolt steeds vaker over de tong als we aan de toog zitten. Tijdens verbouwingen vertellen mannen vrijuit over dat speciale plekje dat ze zullen maken en waar ze straks terecht kunnen als ze alles even willen ontvluchten.