Home Opinie Virginia Janssens: De verpakking van morgen

Virginia Janssens: De verpakking van morgen

De huidige uitdagingen van de verpakkingsindustrie zijn ongezien, gaande van een tsunami aan regelgevingen op Europees en nationaal niveau, een globaal probleem rond plastic afval en beheer, tot zwerfvuil inclusief microplastics ter land, ter zee en zelfs in de lucht.

Een slim wetgevend kader creëert ‘FOKUS’, momentum en rechtszekerheid om bovengenoemde uitdagingen aan te gaan. De Europese wetgeving moet harmonisatie blijven garanderen om een duurzame circulaire economie te bereiken. Enkel schaal en volumes versterken de business case voor een nieuw product, materiaal en/of verpakkingsdesign, alsook een nieuwe infrastructuur in afvalbeheer. De bedrijven bij EUROPEN stellen ambitieuze doeleinden bovenop de wettelijk verplichte, waarbij een juist regelgevend kader een level playing field helpt garanderen, alsook return op duurzame investeringen.

Langzame transitie

De sense of urgency is reëel en voelbaar. Bedrijven bouwen aan de nodige capaciteit en infrastructuur in (plastic) waste management, en her-designen verpakking om afval af te bouwen en/of economisch te verwerken tot nieuw materiaal. De consument speelt ook een grote rol in deze transitie, met een bewustmakingsproces rond juist sorteren en het vermijden van zwerfafval. Een transitie die ook fair en betaalbaar moet blijven. Deze gedeelde verantwoordelijkheid van probleem en oplossing maakt deze overgang langzaam maar zeker. Recyclers, producenten, afvalverwerkende bedrijven, de regelgever, gemeentes, technologie providers, en ten slotte de consument, moeten allen mee helpen sturen en omarmen.

Duurzaamheid is geen losstaand ‘nice-to-have’-criterium, maar een integraal deel van elk verantwoordelijk bedrijfsproces.

Gebruiksvriendelijk en functioneel

Alle verpakking van morgen zal duurzaam zijn of niet zijn. Gebruiksvriendelijkheid – bijvoorbeeld gemakkelijk te openen en leesbaarheid – en functionaliteit, zoals bijvoorbeeld voedselveiligheid en productbescherming, blijven daarbij een hoofdrol spelen. Het vergt bedrijven creativiteit, investering en risico in het streven naar duurzame oplossingen: hergebruik en quasi 100 procent recycleerbaarheid van alle verpakkingen op de markt door onder andere innovatieve technieken zoals chemische recyclage.

Aandacht op klimaat

Daarbij komt nu ook het politiek en breder gedragen besef dat enkel de focus op afval niet altijd ten goede komt voor het klimaat en C02-arme oplossingen. De aandacht op klimaat als bredere en inclusieve maatstaf zal meer en sneller resultaat opleveren om de klimaatdoelstellingen rond CO2-vermindering te halen. Duurzaamheid is niet langer één losstaand ‘nice-to-have’-criterium, maar is vandaag de dag een must have integraal deel van elk verantwoordelijk bedrijfsproces.

MEER

Ook in het groen verkrijgbaar

bedrijfsvlootEen bedrijfsvloot met zuinige en groene wagens is niet alleen goed voor het milieu, het bespaart bedrijven ook geld en geeft hen een sterk imago.

België: bodem voor BENOvaties

renoveren We zijn genoodzaakt anders te denken over hoe we wonen en renoveren. BENOveren -‘beter renoveren’: een mix van energiezuinigheid en design.

Acteren en studeren

Clara Cleymans Clara is gekend als de ravissante roodharige uit onder meer Thuis, Groenten uit Balen en De Ridder. Ze besloot om naast het najagen van haar acteerdroom ook een diploma filosofie te behalen.

Marketing van aangepaste waarde

Marketing automation Nog te veel info die we in onze mailbox of via sociale media op ons afgevuurd krijgen, leest als ‘spam’. Niet de tool van marketing automation faalt, wel de manier waarop bedrijven hem gebruiken.

“De chemie van vandaag zal niet die van de...

Jan Van Havenbergh Duurzaamheid, gedefinieerd als een perfect huwelijk tussen mens, maatschappij en economie, zit in de genen van chemie, kunststof en life sciences. Anticiperen met innovatieve oplossingen zal het effect hiervan de komende decennia nog versterken. 

Talent faciliteren op de kandidatenmarkt

Recruitment Een onevenredigheid op de jobmarkt voor technische profielen: er zijn meer vacatures dan sollicitanten. Het is geen nouveauté dat we de laatste jaren geëvolueerd zijn naar een kandidatenmarkt. Dat weten ook de vele recruitmentbureaus die op zoek gaan naar de geschikte persoon op het technische jobspectrum.