Home Maatschappij Milieu Samen aan één plastic zeel trekken

Samen aan één plastic zeel trekken

Belgische bedrijven zijn goed in afvalsortering, maar de praktijk stagneert. Vooral kleine resten, zoals verpakkingsfolie, landen in het ‘algemeen vuil’. Dat kan dus gevoelig beter. “Bedrijven moeten aan tafel met hun buren en afvalsorteerders.”

Plastic krimphoezen zijn een alledaags middel om paletten te verpakken. Zo’n omhulsel wordt over een pallet getrokken, waarna ze krimpen bij verpakking. Maar vandaag bestaan deze hoezen vooral uit nieuw materiaal. Het nationaal organisme van bedrijfsmatige verpakkingen Valipac lanceerde daarom een project waarbij inzamelsystemen voor plastic op bouwwerven worden geïnstalleerd. Aannemers kunnen voordelig afvalzakken voor plastic afval aankopen. Gevulde zakken kunnen opnieuw worden ingeleverd. Dat ingezameld materiaal wordt dan gesorteerd, gerecycleerd en gebruikt als grondstof voor circulaire hoezen.

Bedrijfsmatige verpakking

Dat is alvast goed nieuws, maar er is nog veel werk voor de boeg. Volgens Ingrid Bouchez, communication manager bij Valipac, werd 54,4 procent van alle bedrijfsmatige plasticverpakking in 2017 gerecycleerd. En spijtig genoeg is dat percentage slechts naar 53,3 procent gedaald. Veel bedrijfsmatige verpakking – vooral verpakkingsfolie – is in te kleine hoeveelheden aanwezig. “Ze doen de moeite niet om dat materiaal uit te sorteren”, weet Bouchez. Die ervaring wordt ook gedeeld door de UGent professor in Polymer Recycling, Kim Ragaert. Zij raadt aan dat bedrijven doelgerichter aan tafel moeten gaan, niet alleen met sorteerders maar ook met hun industriële buren, om oplossingen-op-maat te zoeken. “Kritieke massa is van belang. Als je maar 100 kg per jaar van een bepaald kunststof hebt, is het industrieel niet rendabel om op te halen. Daarom landen technisch interessante stroompjes vaak toch bij verbranding. Als je echter al die kleine stroompjes lokaal combineert, krijg je eventueel wel de nodige kritieke massa.”

Werknemers nemen het niet altijd nauw met de sorteerboodschap. Etensresten maken afval onrecycleerbaar.
Prof. Kim Ragaert, Ugent

Uiteindelijk geldt dezelfde basisregel voor zowel bedrijfsafval als voor consumentenafval. Onder het motto ‘Hoe beter gesorteerd, des te beter de recyclage’ kun je tot hoogwaardige recyclage komen. Bronsortering heet dat. Van containers met gemengde kunststoffen tot zeer specifieke monostromen, dus met een specifiek type afval, kan zo’n systeem echt helpen. Sinds 2018 is het in Vlaanderen verplicht om kunststoffen apart voor inzamelingen aan te bieden.

De industriële bron

En laat het net de industriële bron van het plastic afvalproduct zijn wat een genuanceerder beeld van de bedrijfswereld mogelijk maakt. Er zijn ten eerste de pure plasticproducenten met productie-afval, snijresten en afgekeurde producten. Dat is volgens professor Ragaert vrij schoon afval waarvoor er B2B-recyclageroutes bestaan. Daarnaast zijn er bedrijven die kunststofafval hebben. De bovengenoemde krimphoezen zijn daar een typisch voorbeeld van. Zo’n afval wordt per materiaaltype of in gemengde containers ingezameld.

Verdere bewustwording

Tenslotte is er ‘PMD-achtig’ materiaal. Denk aan petflesjes, boterhamzakjes en koffiebekers. “Spijtig genoeg nemen werknemers het niet altijd zo nauw met de sorteerboodschap”, duidt Ragaert. Dus een fractie wordt onrecycleerbaar omdat er ook karton of etensresten worden weggegooid. Een verdere bewustwording is ook nodig bij eindverbruikers van verpakkingsmateriaal. Hoe meer bedrukking een folie heeft, des te moeilijker om die te recycleren. Bijvoorbeeld verpakkingen met potgrond hebben soms foto’s en allerlei kleuren voor marketingdoeleinden. Een recyclagebedrijf kan daar weinig mee doen.

Innovaties

En zoals het gebruiken van het regranulaat voor de pallethoezen, zijn er tal van innovaties binnen verschillende sectoren. Volvo Car Gent heeft een traject achter de rug waarbij het bedrijf samen met UGent hoogwaardige alternatieven heeft gezocht voor alle plastics die aan de assemblagelijn vrijkomen. In 2017 werden die nog verbrand, nu zullen ze door het Vlaamse bedrijf Govaerts Recycling worden verwerkt tot landscapingelementen die ook op de Volvosite zelf geplaatst kunnen worden. Dit project won zelfs de publieksprijs bij de wereldwijde Volvo Car Technology Award.

MEER

3 vragen aan… Luc Verstraete, managing director bij mail...

Geautomatiseerd creditmanagement laat bedrijven toe om klanten-debiteuren op een persoonlijke en geautomatiseerde manier te benaderen vanaf de factuur, over de herinnering of aanmaning tot en met de betaling. Data-analyse via algoritmes en machine learning leiden hierbij tot het juiste betaalverzoek op het juiste moment, zonder menselijke tussenkomst.

‘Berusting of samenwerking?’

Hans MaertensOp het eerste zicht lijkt 2019 vooral instabiliteit en onzekerheid te brengen. Die uitdagingen bieden echter ook kansen om onze samenleving naar een hoger niveau te tillen. Maar dan moeten we allen samenwerken om over de hogere lat te geraken.

Integrated care voor chronisch zieken

Chronische ziekten Chronische ziekten vormen een grote uitdaging aangezien ze substantieel doorwegen in de uitgaven. Dit aandeel zal nog stijgen, door de vergrijzing en de vooruitgang van de geneeskunde: ziekten die vroeger dodelijk waren, zijn dat nu niet langer en worden zodus chronisch.

De heilige drievuldigheid

TechnologieInternet Of Things, Artificial Intelligence en blockchain: het zijn drie sterk opkomende technologieën die vooralsnog vooral afzonderlijk van elkaar worden genoemd. Jammer, want als trio hebben ze het potentieel om écht revolutionair te zijn.

Grenzen verleggen of verdwijnen?

ondernemen Ondernemen in een open economie als de Belgische is per definitie internationaal. Ons land is een deur op de wereld. Met heel wat kansen, maar ook uitdagingen. Onze ondernemers zijn plantrekkers. Maar ook de overheid moet haar rol spelen.

Change management als antwoord op arbeidsinnovatie

Change managementNieuwe technologieën, social media, digitalisering, e-commerce… beïnvloeden de manier waarop bedrijven produceren, communiceren en hun producten en diensten aanbieden. Om succesvol te zijn, moeten bedrijven snel kunnen inspelen op die veranderingen. En dat vraagt om een andere organisatiecultuur en flexibele werknemers.