vermogensbeheer
Business

Vermogensbeheer op maat van iedereen

31.10.2019
door Jeroen Verbeeck

Het klassieke spaarboekje brengt tegenwoordig nog weinig op. Gelukkig bieden de banken ook alternatieven aan in de vorm van vermogensbeheer. Voor ieder vermogen is er een gepaste oplossing.

Nadia Wera

Accountmanager Personal & Private banking, Triodos Bank
Vermogensbeheer, lage instapdrempel

Wie kan allemaal instappen in dit soort vermogensbeheer?

“Bij discretionair vermogensbeheer geef je als klant een volmacht aan de bank om het geïnvesteerde bedrag te beleggen in onder meer aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Dat kan voor grote én kleine bedragen, maar is ook al mogelijk voor minder dan 50.000 euro. We investeren het geld in een korf van Triodos-beleggingsfondsen op maat van het beleggersprofiel van de klant. Hierin zijn ook onze themafondsen opgenomen, waarbij we investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in hernieuwbare energie of in microfinancieringsinstellingen. Dat is uniek omdat die fondsen niet rechtstreeks toegankelijk zijn voor particulieren. Via dit laagdrempelig vermogensbeheer kan dat wel.”

Waarin beleggen jullie?

“We beleggen het geld van onze klanten steeds in een selectie van duurzame ondernemingen. Onze portefeuillebeheerders gaan actief op zoek naar duurzame ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan de transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving. Ze screenen bedrijven aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en aan de hand van onze eigen transitiethema’s met betrekking tot klimaatbescherming en sociale inclusie. Bovendien hanteren we ook uitsluitingscriteria. Indien een bedrijf schadelijke producten of processen aan de dag legt, zullen we het niet in onze portefeuilles opnemen. Denk maar aan wapenproductie of fossiele brandstoffen.”

Hoe groot is het risico voor de klant?

“Voor elk beleggersprofiel hebben we een modelportefeuille ontwikkeld, gaande van een behoudende tot een offensieve portefeuille. Beleggen houdt risico’s in, die uitvoerig worden uitgelegd. Onderzoeken tonen ook aan dat het duurzame karakter op zich geen negatieve invloed heeft op risico of rendement. Uiteraard zijn er vervuilende sectoren niet vertegenwoordigd die je wel in een klassieke portefeuille zou vinden. Je moet een portefeuille hoe dan ook in haar geheel bekijken. We zijn al 25 jaar actief als impactbelegger en de thema’s waarin onze fondsen en beleggingsportefeuilles investeren, zoals onder andere duurzame voeding en landbouw, zullen alleen maar aan belang winnen.”

Yves Van Laecke

Directeur Private Banking, Nagelmackers
Private banking

Wie kan allemaal instappen in dit soort vermogensbeheer?

“Bij ons kun je instappen in private banking wanneer je een belegbaar roerend vermogen van 500.000 euro ter beschikking hebt. Je hoeft zelf geen expert in beleggen te zijn om te starten met een portefeuille in vermogensbeheer. Maar liefst 95 procent van onze klanten kiest bijvoorbeeld voor het discretionair vermogensbeheer. Ze zoeken gemoedsrust en vertrouwen in de knowhow van de bank. De andere 5 procent kiest voor adviserend vermogensbeheer. Zij kennen de markten goed en zoeken eerder een klankbord vooraleer ze beslissingen nemen. Als bank bieden we ook aanvullende diensten aan zoals kredietverstrekking, maar de belegger blijft onze eerste zorg.”

Waarin beleggen jullie?

“We kiezen steevast voor transparante beleggingsinstrumenten zoals klassieke fondsen, obligaties en aandelen. Daarnaast bestaat 40 procent van onze portefeuilles uit ETF’s. Dat zijn passief beheerde beleggingsfondsen die zo goed mogelijk een beursindex volgen, met kostenefficiëntie als voordeel. We hebben ook een shortlist van instrumenten, samengesteld door een analistenteam. Ze hebben frequente contacten met externe fondsbeheerders en bedrijfsleiders. We hanteren ook een open architectuur waarbij we fondsen van andere instellingen in de portefeuille kunnen opnemen. Het devies is simpel: ‘Eat your own cooking’. Alle instrumenten zijn 100 procent gescreend vooraleer een bank ze aan de klant aanbiedt.”

Hoe groot is het risico voor de klant?

“Er was de laatste maanden veel nervositeit op de internationale financiële markten, maar per saldo staan de beurzen ongeveer op dezelfde niveaus als enkele maanden geleden. Dat bevestigt dat een langetermijnhorizon belangrijk blijft. Je investeert met een beleggingsfonds in kwaliteit en dan moet je over de heuvel durven kijken. Je moet vertrouwen op de kwaliteit van je portefeuille. We blijven kwalitatieve analyses maken en zijn daarom vandaag bijvoorbeeld iets voorzichtiger met aandelen en nemen we ook goud op in de portefeuille. Vermogensbeheer geeft je waarschijnlijk niet het hoogste rendement, maar zorgt door een maximale spreiding wel voor de hoogste gemoedsrust voor je portefeuille.”

Vanessa Dufour

Directeur wealth management, Belfius
Wealth management

Wie kan allemaal instappen in dit soort vermogensbeheer?

“Wealth management is er in ons geval voor personen die minstens 2,5 miljoen euro beschikbaar hebben. We kiezen voor een 360°-aanpak waarbij we zowel wealth management als corporate banking aanbieden. Zij vormen een tandem waarbij we zowel het privékapitaal als het ondernemingskapitaal deskundig beleggen. De klant kan kiezen voor discretionair beheer, adviserend beheer of de Direct Wealth-dienstverlening. Die laatste houdt in dat je telefonisch beroep kunt doen op ervaren beleggingsexperts en rechtstreeks contact kunt opnemen met de execution desk. Die doet op haar beurt beroep op onze marktenzaal waar meer dan 100 specialisten werkzaam zijn. Een combinatie opnemen in je portefeuille kan ook.”

Waarin beleggen jullie?

“Uiteraard stellen we eerst een profiel samen aan de hand van een diepgaand gesprek, waarin ook de doelstellingen bepaald worden. Binnen het beheer van het vermogen kun je dus verschillende portefeuilles hebben, naargelang het doel dat nagestreefd wordt. Qua onderliggende beleggingsinstrumenten wordt er gebruik gemaakt van aandelen, obligaties, opties, ETF’s, fondsen… Ook voor ondernemingen bieden we diverse oplossingen in het beheer van hun vermogen. Er is bijvoorbeeld een beheer mogelijk dat gebruik maakt van DBI-fondsen of andere volledig op maat gemaakte oplossingen. Daarnaast zijn we ook expert in duurzame investeringen en ook investeringen met een sociale impact zijn mogelijk.”

Hoe groot is het risico voor de klant?

“Wel, het is aan de bank om alle risico’s van de financiële markten te identificeren en te duiden. Dat laatste is erg belangrijk, omdat je zo een transparante werkwijze aan je klant kunt bieden. Je moet bijvoorbeeld duidelijk stellen waarom we momenteel qua aandelen een voorkeur hebben voor de Verenigde Staten of waarom we in de huidige context van lage en zelfs negatieve interestvoeten ons aandeel in goud hebben verhoogd. Er is de laatste tijd zeker wat volatiliteit op de markt, maar we blijven geloven in de performantie van de portefeuilles.”

Vorig artikel
Volgend artikel