implementatie
Business

Van digitale transformatie naar implementatie

05.03.2022
door Tom Cassauwers

Digitale transformatie kennen we allemaal. Maar eens het plan er is, moet je ook overgaan naar digitale implementatie. Een digitale visie vertalen naar de realiteit is namelijk de meest uitdagende schakel van digitalisering. Daarom lijsten we hier vier stappen op die niet mogen ontbreken in jouw plan voor digitale implementatie.

Krijg je organisatie mee.

Eens je digitale strategie er staat, moet je de organisatie meekrijgen. Dat klinkt logisch, maar heel wat bedrijven vergeten regelmatig deze stap uit te voeren. Digitale transformatie gaat namelijk niet enkel over technologie, maar ook over change management. Iedereen moet mee zijn met het plan, en de organisatie moet ermee in overeenkomst komen te staan.

Zo’n verandering moet vanuit de toplaag vertrekken. Als het management niet mee is, dan zorgt dat voor problemen. Van daaruit kan het doorvloeien naar de rest van de organisatie, via het middle management, naar de gewone werknemers.

Een transitie die echter gewoon van bovenaf wordt opgelegd, zonder input van onderuit, heeft veel kans om te falen. Duidelijke communicatie tussen de verschillende lagen is hier alvast onontbeerlijk. Zo snapt iedereen waarom de transitie nodig is, en hoe die uitgevoerd zal worden. Tijdens dat proces moet de waarde van de digitale transformatie duidelijk worden. Teamleden zullen de transitie veel beter ondersteunen als ze het praktische nut ervan inzien.

Ten slotte mag een digitale transformatie het dagelijkse werk van je team niet of zo weinig mogelijk verstoren. Verzet tegen een transitie zal namelijk groter zijn wanneer het je mensen verhindert om hun werk te doen.

Upskill je talent.

Het talent binnen je organisatie is een belangrijke pilaar tijdens elke digitale implementatie. Wil je dus een digitale transitie in gang zetten, dan is het belangrijk om te identificeren welk talent er cruciaal is voor die transformatie, en hoe hun vaardigheden aangescherpt moeten worden.

Management moet dus kijken welke talentnoden er zijn, en waar er nog gaten zitten in de organisatie die ingevuld moeten worden. Op basis van die informatie kan het bestaande talent hertraind worden, of nieuw talent aangeworven worden.

Dit kan geflankeerd worden met nieuwe interne of externe trainingsprogramma’s die de nieuwe talentnoden kunnen invullen. Die opleidingen moeten niet enkel de nadruk leggen op pure digitale vaardigheden, maar ook op het cultiveren van een nieuwe mindset. Digitale transformatie steunt zo op de introductie van een model waarbij nieuwe zaken snel getest en opgevolgd kunnen worden. Deze agile mindset is echter niet altijd aanwezig binnen bedrijven, dus voldoende ruimte geven aan teamleden om dit te leren is cruciaal.

In sommige gevallen steunt deze upskilling op een samenwerking met een externe partner. Zij kunnen nieuwe modellen introduceren in je bedrijf, en bestaande denkpatronen doorbreken.

implementatie

Benut je data beter.

Digitale transformatie betekent heel vaak een beter gebruik van data. Bedrijven zitten namelijk vaak op grote hoeveelheden gegevens, maar daar doen ze meestal weinig mee. Een cruciaal aspect van digitale implementatie is dus data in kaart brengen, en manieren vinden om ze in te zetten in de dagelijkse processen van je bedrijf.

Dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Data zitten namelijk meestal verspreid overheen allerhande databases en zelfs Excel-spreadsheets. Gegevens zijn eveneens heel vaak niet toegankelijk voor alle afdelingen, of hangen vast aan bepaalde departementen of teams. Beter data management betekent dus ook een betere communicatie doorheen je organisatie. Dat vlotter doen werken is een belangrijke stap in digitale implementatie.

Eens die data in kaart zijn gebracht, dan moet je dit linken aan praktische use-cases. Als je van digitale implementatie een succes wil maken, dan moet je ook tonen dat zaken zoals data praktische voordelen bieden voor het dagdagelijkse werk van je team. Zonder die urgentie lijkt digitale transformatie, en de bijbehorende implementatie, vooral op een prestigeproject zonder al te veel praktisch nut.

Klein beginnen, dan opschalen.

Heel vaak begint digitale transformatie met een aantal testprojecten. Hier experimenteren bedrijven meestal met proof-of-concepts van nieuwe technologieën zoals AI of blockchain. Wanneer je overgaat tot digitale implementatie moet de focus echter komen op het opschalen. Je neemt dus de succesvolle ervaringen uit de experimenten, en maakt ze een deel van de kern van het bedrijf.

Een taak die makkelijker lijkt dan ze is. Een test op kleine schaal werkt namelijk heel vaak anders dan een opgeschaald digitaal product dat je inzet in de core business van een bedrijf. Een nieuwe technologie moet je tijdens deze transitie inpassen in de strategie van het bedrijf. Ook verwacht deze scale-upfase dat men voldoende middelen investeert in het project.

Ten slotte is er een andere vorm van talent nodig om een project van experiment naar core business te brengen. Bij een testproject gaat het vaak over kleinere teams die snel itereren en oplossingen vinden. Een concept introduceren in de core business van een bedrijf verwacht daarentegen dat er sterke steun van bovenaf komt, en dat een leider de neuzen in dezelfde richting kan brengen.

Vorig artikel
Volgend artikel