crisis
Business

Van Assche: “Ondernemen in crisis”

08.03.2023
door Fokus Online
crisis

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder Unizo

Ondernemers zitten in woelig water. Onbetaalbare energierekeningen, hoge en onvoorspelbare grondstofprijzen en torenhoge loonkosten zorgen voor slapeloze nachten. Wie zou de dag van vandaag nog een eigen zaak durven opstarten? Gelukkig zijn er nog steeds voldoende durvers bij wie het ondernemersbloed door de aderen stroomt. Want elke crisis biedt ook opportuniteiten.

In 2022 waren er minder starters dan in 2021, terwijl we de voorbije jaren het ene record na het andere verpulverden. Met de coronacrisis die net achter ons ligt en de recente explosie van de energie-, grondstof- en loonkosten komt de daling van het aantal starters niet onverwacht. Ook voor gevestigde ondernemers is het niet makkelijk, merken we aan het stijgend aantal faillissementen.

Het is verre van onlogisch dat de drempel om een eigen zaak te starten hoger ligt in tijden van economische crisis. We verwelkomen nog steeds veel potentiële ondernemers op ons startersplatform, maar de laatste stap, de échte stap, wordt iets minder gezet. Men is duidelijk afwachtender om de plannen daadwerkelijk uit te voeren. Dat is daarom geen slecht signaal, want een goede voorbereiding en doordacht ondernemersplan zijn onontbeerlijk. Uit studies blijkt dat bedrijven die tijdens of kort na een crisis werden opgericht beduidend robuuster zijn en na enkele jaren gemiddeld een hogere overlevingsgraad vertonen. De creativiteit en de omzichtigheid worden in crisistijden extra getriggerd. Never waste a good crisis.

Starters zorgen vaak voor creatieve ideeën en kunnen steeds met een schone lei vertrekken.

Dat neemt niet weg dat wie nu uit de startblokken schiet best een extra financiële buffer voorziet en rekening houdt met mogelijke prijsschommelingen. Idealiter is minstens een derde van de zaak in eigen handen, de rest kan van investeerders of de bank komen. Al is dat niet voor iedereen haalbaar.

Unizo zet van oudsher sterk in op startende ondernemers en dat zullen we blijven doen. Hun belang valt dan ook niet te onderschatten. Onze economie heeft nood aan nieuw ondernemersbloed. Starters zorgen vaak voor creatieve ideeën en kunnen steeds met een schone lei vertrekken. Ze spelen meestal in op nieuwe tendensen en zorgen voor de noodzakelijke vernieuwing. We kunnen dan ook niet genoeg hameren op een gezond ondernemersklimaat, waar starters de ruimte hebben om te groeien en te experimenteren.

Ondanks een aantal recordjaren hebben we nog steeds een lagere startersgraad in vergelijking met Nederland, Duitsland en Frankrijk. Misschien speelt het taboe rond een mogelijke mislukking hierin mee, de angst voor de maatschappelijke vingerwijzing van wie heeft geprobeerd maar faalt. Complete nonsens uiteraard, want dat is vaak het leergeld dat betaald moet worden om een betere ondernemer te worden. Wat zouden we zijn zonder het initiatief van nieuwe ondernemers die hun nek uitsteken en, meestal met eigen kapitaal, risico’s nemen om welvaart en tewerkstelling te creëren? Daar moeten we in ons land misschien eens meer onze hoed voor afnemen.

Vorig artikel
Volgend artikel