duurzame
Milieu

Waarom logistiek en duurzame 
milieu-inspanningen hand in hand kunnen gaan

23.06.2021
door Fokus Online

Als het over duurzaamheid gaat, wordt er (ook) gekeken naar de grote logistieke spelers. In termen van uitdagingen als emissies en de first en de last mile kunnen zij namelijk een aanzienlijk verschil helpen maken. 

Belangrijke motor van internationale handel

Grote logistieke spelers vormen een belangrijke motor van internationale handel. Dat creëert niet alleen werkgelegenheid, welvaart en kansen en dus positieve impact. Maar ook grote uitdagingen op het vlak van milieu. Denken we maar aan negatieve gevolgen als een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen, lokale vervuiling en geluidshinder. Die logistieke spelers hebben met andere woorden een grote verantwoordelijkheid in het verhaal van de wereldwijde aanpak van de klimaatproblematiek. 

Dat beaamt ook Linda Moens, salesdirector bij DHL Global Forwarding. “Onze groep vindt het niet minder dan haar verantwoordelijkheid om in te zetten op duurzame logistiek. En is daar concreet mee gestart in 2008, met de eerste doelstellingen tegen 2020, die we echter al in 2016 haalden. Tegen 2050 willen wij, aan de hand van onze nieuwe sustainable roadmap, alle aan transport gerelateerde emissies terugbrengen tot netto nul en zo bijdragen aan de 2°C-doelstelling van het VN-Klimaatakkoord van Parijs. Tegen 2030 alleen al zullen wij 7 miljard dollar investeren in clean technology. Met als gevolg 4000 ton minder CO2 uitstoten.” 

Belangrijke werkpunten

Belangrijke werkpunten voor grote logistieke spelers zijn in dat opzicht de first en de last mile. En de zogenaamde line-haul ofte de rechtstreekse goederenstroom. “Wat die eerste uitdaging betreft, kunnen bijvoorbeeld elektrisch aangedreven of ‘minder vervuilend’ transport een groot verschil maken”, gaat Linda Moens verder. “Bij de line-haul kan werken met duurzame brandstof en op termijn zelfs LPG de emissies gevoelig doen dalen. Wat luchtvaart betreft, zijn geoptimaliseerde vluchtschema’s een belangrijke piste. Net als koolstofvrije ground operations en het kiezen van luchtvaartpartners die eveneens gebruikmaken van duurzame brandstof. Wat zeetransport betreft, werken we nu al, voor ons LCL-product, met biobrandstoffen die zero emission zijn. Al die inspanningen zijn ook meetbaar. Dat vertaalt zich eveneens in rapportering voor onze klanten waarbij we kunnen aantonen hoe duurzaam hun supply chain is.”

De uitdaging bestaat er in de grote investeringen die hiermee gepaard gaan zo weinig mogelijk terug te laten komen in de prijs van het uiteindelijke product.

Prioriteit klimaat

Of het de verantwoordelijkheid is van grote bedrijven om dergelijke ambities op tafel te leggen? “Absoluut. Het klimaat is voor iedereen een absolute prioriteit, zeker nu we bijna dagelijks de impact ervaren van de veranderingen. Plus, als bedrijf kom je er bij de consument niet meer mee weg als je geen duurzame stappen zet. En maar goed ook, want alleen een gezamenlijke en volgehouden inspanning zal het tij doen keren, tot op medewerkersniveau – bijvoorbeeld alleen al door de printer uit te schakelen in plaats van alleen op waakstand te zetten, of afval te sorteren, of het licht uit te schakelen bij het verlaten van het kantoor, of zo paperless mogelijk te werken. Het zijn zulke kleine dingen die mee het verschil kunnen maken.”

“Ik meen te mogen zeggen dat dit bij de grote logistieke en retailspelers vandaag gelukkig ook effectief op het programma staat. De uitdaging bestaat er alleen in de grote investeringen die hiermee gepaard gaan zo weinig mogelijk terug te laten komen in de prijs van het uiteindelijke product.”

Vorig artikel
Volgend artikel