mobiliteit
KMO

De mobiliteit van morgen is duurzaam, veilig en slim

18.08.2021
door Fokus Online

Onze wereld is constant in verandering en we staan voor belangrijke maatschappelijke, economische en technologische uitdagingen met een enorme impact op onze mobiliteit. Om de Amerikaanse term te gebruiken: onze wereld is VUCA – volatile, uncertain, complex en ambiguous.

Werken, plaats en mobiliteit

Onze mobiliteitstoekomst is onherroepelijk gekoppeld aan de uitdagingen én de technologieën van morgen. Jo Caudron beschrijft het in zijn boek De wereld is rond aan de hand van drie pijlers: werken, plaats en mobiliteit. Volgens de auteur zullen wonen, werk, productie en consumptie dichter bij elkaar komen te liggen en zal onze mobiliteit mee evolueren. De coronacrisis heeft met onder meer het verhoogde aandeel thuiswerken en e-lessen die evolutie in een stroomversnelling gebracht. En dat heeft niet enkel impact op grote bedrijven maar ook op onze kmo’s.  

De Vlaamse regering keurde op mijn initiatief recent nog de Mobiliteitsvisie goed. De tekst stelt tegen 2040 een aantal doelstellingen voorop. Ten eerste zouden er tegen dan geen verkeersdoden meer mogen vallen, een dagdagelijkse ambitie. Het vervoer mag ook geen emissies meer veroorzaken, mobiliteit moet “vlot en naadloos” zijn en de ecologische voetafdruk van het materiaal dat voor mobiliteit wordt gebruikt moet met 60 procent naar beneden. Ambitieus? Heel zeker. Haalbaar? Heel zeker. Samenwerking is hierbij cruciaal, niet enkel met de 15 vervoerregio’s en de andere beleidsniveaus maar ook met burgers en bedrijven – waaronder uiteraard onze kmo’s.  

Combimobiliteit

De auto zal niet uit het straatbeeld verdwijnen. Ik ben er wel van overtuigd dat combimobiliteit opgang zal maken, net als autodelen. We zien dat nu al in onze grote steden. En dan is er uiteraard nog de opmars van de elektrische wagen. Volgens het Belgische statistiekbureau stonden er op 1 augustus 2020 in totaal 23.983 volledig elektrische personenwagens ingeschreven. Op een totaal wagenpark van 5.888.589 betekent dit een aandeel van 0,41 procent. Ontegensprekelijk zal dit aandeel de komende jaren fors toenemen. En wij als beleidsmakers moeten hier de nodige ondersteuning bieden, aan burgers en bedrijven. Enkel door samen te werken kunnen we ons wagenpark vergroenen en elektrische wagens aantrekkelijker maken. 

Samenwerken wordt de sleutel voor de mobiliteit van morgen.

- Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Voldoende laadinfrastructuur

Dan komen we uiteraard al snel bij voldoende laadinfrastructuur uit. Ik heb alvast de ambitie om tegen het einde van deze legislatuur 30.000 extra laadequivalenten uit te rollen en om elke 25 km langs de grote verkeersassen oplaadpunten te voorzien. Het gaat hier zowel om snelle als ultrasnelle laders op carpoolparkings, langs snelwegen, op drukke gewestwegen… Maar ook bedrijven kunnen hun steentje bijdragen aan de mobiliteit en zelf laadinfrastructuur voorzien. Het is dankzij innovatieve ondernemers die investeren in de toekomst dat we onze doelstellingen kunnen halen. De fiscale voordelen zijn er, bedrijven besparen op brandstof en elektrische wagens hebben een langere levensduur.  

De uitdagingen zijn groot maar onze ambities zijn dat ook. Samenwerken wordt de sleutel voor de mobiliteit van morgen waarbij duurzaam, veilig en slim kernwoorden zijn.  

Vorig artikel
Volgend artikel