Home Business Employer brand van betrokkenheid

Employer brand van betrokkenheid

Elk bedrijf heeft een eigen employer brand, vaak zonder er zich bewust van te zijn. Het is eenvoudig: de bedrijfscultuur reflecteert de ambitie van het bedrijf, en de employer brand is daarvan de ‘vertaling’.

Een goede employer brand komt niet tot stand via studies, consultants of theoretische modellen. Wel door te bouwen aan een goede bedrijfscultuur. De vraag van 1 miljoen: hoe bouw je die? Daaraan ligt een duidelijke bedrijfsstrategie ten grondslag, die zich niet louter focust op cijfers, maar wordt vertaald naar de totale werking van het bedrijf en een sterke link heeft met het menselijk kapitaal.

Waarde van bedrijfswaarden

Een fundamentele bouwsteen voor het toepassen van de bedrijfsstrategie zijn de vastgelegde bedrijfswaarden. Het is van cruciaal belang dat deze waarden in de organisatie ingebakken zitten, van topdirectie tot de werkvloer. Walk the talk: het moet duidelijk zijn dat elke genomen beslissing strookt met de waarden die het bedrijf wil uitstralen. Zonder link tussen bedrijfsvoering en waarden blijven het holle woorden, waaraan niemand zich zal houden.

Matchen met waarden

Binnen de gecertificeerde Top Employers-community worden bedrijfswaarden sterk gelinkt aan de hr-processen. Zo worden de prestaties bij evaluatiegesprekken vaak rechtstreeks afgemeten aan de waarden. Bij de werving van nieuwe medewerkers moeten kandidaten ‘matchen’ met de bedrijfswaarden. Gevolg: minder teleurstellingen voor kandidaat en bedrijf, en aanzienlijke efficiëntieverhoging van het aanwervingsproces.

Transparantie in communicatie leidt tot een betere bedrijfscultuur.

Goede communicatie

Transparantie in communicatie leidt tot een betere bedrijfscultuur. Zijn er vaste kanalen om top-down en bottom-up met elkaar te kunnen praten? Kan een medewerker makkelijk problemen of ideeën aanreiken aan de directie? Communiceert de directie openlijk over de bedrijfsresultaten, over de te volgen strategie om groei te verwezenlijken? Goed geregeld tweerichtingsverkeer in communicatie leidt tot verhoogde betrokkenheid.

Hoge betrokkenheid

Een goede bedrijfscultuur zorgt voor hogere betrokkenheid. Niks nieuws onder de zon, en toch: in een krappe arbeidsmarkt is betrokkenheid dé manier om medewerkers aan je te binden. Een evidente praktijk is om regelmatig input te vragen aan je medewerkers. Dat kan formeel, zoals via een regelmatig terugkerend tevredenheidsonderzoek. Daaruit worden juiste conclusies getrokken, vertaald naar verbeteracties. Het kan ook informeler, door bijvoorbeeld rond bepaalde projecten breed samengestelde werkgroepen te vormen die input leveren.

Menselijk kapitaal van waarde

Bedrijfscultuur gaat over een gevoel van samenhorigheid, een ‘wij-gevoel’. Elk bedrijf kan hiervoor inzetten op het bevorderen van het interne netwerken: collega’s over afdelingsgrenzen heen dichter bij mekaar brengen, zodat ze mekaar kennen en beter samenwerken. Het behalen van een keurmerk zoals dat van Top Employers is dan de kers op de taart. Het toont aan hoezeer het bedrijf zijn menselijk kapitaal naar waarde schat. Bovendien is het een gemeenschappelijke ‘vlag’ waar iedereen zich achter kan scharen, met terechte trots omdat je werkt bij een eerste keus werkgever.

MEER

Regenwater gebruiken, een kleinere rekening later

De droogte voorbij: dat is oktober, de maand waarin de nasleep van de zomer duidelijk wordt. Regenwater hoeft niet altijd kommer en kwel te zijn. Meer nog: het biedt tal van voordelen.

EV-charging: Slimme laadoplossingen in versnelling

E-mobility Laadinfrastructuur en reikwijdte waren tot voor kort een achilleshiel voor elektrisch rijden. Nu de ontwikkeling van het netwerk en het batterijbereik op volle snelheid zitten, richten providers de aandacht maximaal op slimme digitale toepassingen.

Het belang van vrijhandel voor onze welvaart

Pieter TimmermansDe Belgische economie is zeer afhankelijk van vlotte handelsstromen en internationale investeringen. 1 job op 6 in ons land hangt af van de Europese export naar de rest van de wereld. Daarom kunnen we het belang van vrijhandel enkel maar benadrukken.

Bankieren voor grote en heel grote vermogens

VermogensbeheerPrivate banking en personal banking zijn twee groeiende segmenten in het bancaire landschap van vandaag. Wat zijn de verschillen tussen deze twee diensten? Vanaf welk vermogen kun je er beroep op doen? En wat mogen de klanten hiervan verwachten? 

Het elektriciteitsnet van morgen

Koen VanthournoutOns elektriciteitssysteem verandert aan hoog tempo. Slimme netten of smart grids - de informatisering van dat systeem - zijn een belangrijk technisch antwoord op de daarmee gepaard gaande uitdagingen.

De elektrische motorfiets moet nog uit de startblokken schieten

technologie Ongeveer elke grote autoconstructeur de naam waardig is bezig met de ontwikkeling van elektrische modellen. Ook bij de motorfietsen beweegt wel een en ander, maar het tempo ligt er op het eerste zicht toch een stuk lager. Al probeert ook de Belgische wetgever de motor een stroomstoot te geven.