leiders
Business

Wie mag de titel van ‘sterke leider’ eigenlijk claimen?

De impact van de huidige crisis op onze economie is haast niet te overzien, maar de vastberadenheid om uit het dal te klimmen is duidelijk voelbaar. Bedrijven en ondernemers kunnen tijdelijk beroep doen op fiscale voordelen en premies. Maar er is meer nodig dan dat. Uit het werkveld, en bij de burgers, klinkt steeds vaker de roep om sterk leiderschap.

De impact van de huidige crisis op onze economie is haast niet te overzien, maar de vastberadenheid om uit het dal te klimmen is duidelijk voelbaar. Bedrijven en ondernemers kunnen tijdelijk beroep doen op fiscale voordelen en premies. Maar er is meer nodig dan dat. Uit het werkveld, en bij de burgers, klinkt steeds vaker de roep om sterk leiderschap.

Maar hoe zien die ‘sterke leiders’ er vandaag uit? En is roepen om sterk leiderschap niet gevaarlijk als het niet duidelijk is wat dat precies betekent? Romina Longo, managementexperte en CEO van Youphoria (Interim Management & Consulting), wikt een en ander af.

Romina Longo`
Romina Longo, managementexperte en CEO van Youphoria (Interim Management & Consulting)

De schreeuw om sterk leiderschap wordt luider

“We hebben de afgelopen tijd wel wat voorbeelden gezien van do’s-and-don’ts qua leidinggeven in tijden van corona op het nationale en internationale politieke toneel. De chaotische communicatie tijdens de laatste twee edities van de Nationale Veiligheidsraad zindert na en heeft het debat over het leiderschap voor België van Wilmes en haar regering verder aangewakkerd.

De schreeuw om sterk leiderschap wordt daarom in België ook luider en sterker. Maar roepen om ‘leiderschap’ is gevaarlijk als we niet duidelijk omschrijven wat we van dat leiderschap verwachten. We gaan er nog te vaak van uit dat het moet gaan om een figuur met een onbuigzame houding en uitgesproken mannelijke eigenschappen. Iemand die zonder verpinken gezag uitstraalt en met een ijzeren hand regeert.

Maar wat maakt een leider écht goed? Bedachtzaamheid, een langetermijnvisie, overleg en goede communicatie met oprechte overtuigingskracht zijn voor mij de essentie. Deze eigenschappen zijn een must voor álle leidersfiguren. Of ze nu behoren tot het bedrijfsleven of tot het korps van politici dat ons als individuen in de rigide pas moet laten lopen ten voordele van het algemeen belang.

Koppig binnen je eigen denkkader blijven is gevaarlijk

Een wispelturige wereldleider, die dag na dag sloganeske uitspraken in het rond spuwt en beweert dat de coronapiek voorbij is, past niet binnen de categorie van een écht sterke leider. Dictators die ongeloofwaardig zweren dat er in hun land geen enkele besmetting is maken evenmin kans op een nominatie. Leiderschap komt volgens mij niet gelijktijdig aangewandeld met een titel (president of CEO) en is voor velen geen vanzelfsprekende verworvenheid. Het is een eigenschap die groeit en die zich uitgerekend in crisistijden manifesteert.

Leiderschap is een eigenschap die groeit en die zich uitgerekend in crisistijden manifesteert.

Het is te gevaarlijk om je beleid te verantwoorden op zaken die hoogst twijfelachtig zijn, zeker nu je bij elke beslissing moet afwegen wat alle potentiële gevaren zijn. Er moeten steeds goed doordachte keuzes gemaakt worden, wars van je oude vooroordelen. Een sterke leider moet enkel leiden in functie van grotere doelen: het welzijn van de bevolking, van de werknemers, het opnieuw aanzwengelen van de economie, het mikken op goede businessresultaten in de bitterste tijden.

Nood aan nieuwe visie in aanvoering

Het komt erop aan om niet te verstarren door angst en onzekerheid, noch door de omvang van deze ongeziene crisis. Wispelturigheid mag ons evenmin verlammen. Leiders moeten wendbaar zijn, maar het is nooit opportuun om in een korte tijdspanne te switchen tussen wel bezoek versus geen bezoek in woonzorgcentra, fake news versus een ware pandemie. De tegenpool van wispelturigheid is visie, een must voor een sterk leider.

Bedrijfsleiders moeten vandaag, samen met hun team, aan de slag om een toekomstplan uit te tekenen. Dat vraagt om de nodige denkoefeningen. Hoe passen bedrijven in de nieuwe post-coronawereld? Dat plan moet niet in één-twee-drie geschreven worden, maar met de nodige bedachtzaamheid en met een blik die naar de korte én de lange termijn kijkt. Zo’n herlanceringsplan wordt een must voor alle bedrijven en sectoren. Ook politici moeten ons zo snel mogelijk een perspectief bieden via een heldere en geloofwaardige exitstrategie.

Samen slim boven solo slim

Interageren om tot intelligente strategieën en plannen van aanpak te komen is een ander punt waarop menig wereldleider faalt. Presidenten staan niet boven de kennis van wetenschappelijke experts, ze moeten simpelweg luisteren naar goed advies en er geen krachtstrijd van maken. Sterke bedrijfsleiders plaatsen zichzelf ook niet boven hun werknemers, maar zijn net hun klankbord.

Ideeën uitwisselen en inspiratie zoeken over hoe je succesvol kan zijn na corona hoeft zich zelfs niet te beperken tot de kennis die binnen één bedrijf zit. Netwerken met andere stakeholders uit je sector was nog nooit zo makkelijk als in dit digitale tijdperk. Iedereen staat voor dezelfde uitdagingen, dus #samensterk blijft ook post-corona van toepassing.

Netwerken met andere stakeholders uit je sector was nog nooit zo makkelijk als in dit digitale tijdperk.

Warme communicatie en erkenning tonen

Waar steeds aandacht voor moet blijven is dat fysieke afstand ook een mentale afstand schept. Het is voor werknemers essentieel dat ze zich deel blijven voelen van het bedrijf en van de ploeg. Diezelfde afstand tekent zich ook af tussen de bevolking en regering. Mensen zijn de maatregelen beu en als de regering dan blundert met chaotische communicatie is het hek van de dam.

Goede leiders zetten in op hun mensen door extra tijd te besteden aan warme communicatie. Zo horen burgers vandaag geregeld een ‘dankuwel’ voor al hun inspanningen. In het werkveld moet communicatie ook niet beperkt blijven tot praktische afspraken over de workflow, denk maar aan virtuele afterworkdrinks. Het is belangrijk om oprechte erkenning te blijven geven aan iedereen die zich vandaag enorm flexibel opstelt.

Leiders zijn geen roepende alfamannetjes

De motivatie hoog houden is geen evidentie, maar wel de plicht van sterke leiders. Motivatie is immers essentieel om te blijven werken, de maatregelen te blijven volgen en stilaan samen weer op te klimmen.

Kortom: de sterke leiders die ik ken en apprecieer zijn niet per se de roepende alfamannetjes. Ze zetten bedachtzaam de bakens uit en kunnen boven hun klassieke denkkader uitstijgen. Ze zien zichzelf als deel van een groter geheel en hebben aandacht voor hun communicatie. Kunnen we afspreken dat als we roepen om sterke leiders, we dan dit bedoelen?

29.04.2020
door Fokus-online.be

Ontdek meer

Vorig artikel
Volgend artikel