skills
Business

De evolutie van eigen skills voor een duurzame inzetbaarheid

18.11.2020
door Hannes Dedeurwaerder

Het volstaat vandaag niet langer om in een bedrijf aan de slag te zijn en de status-quo na te streven. Wie niet bereid is aan de eigen (of nieuwe) skills te werken, is in deze snel veranderende tijden een vogel voor de kat. Wat is hierbij de verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker?

Het bedrijfslandschap is de laatste jaren grondig veranderd. Vooral de digitale transformatie heeft de menselijke inbreng danig hertekend. Eén gevolg daarvan is dat ondernemers en hun medewerkers mee moeten met de snelheid waarmee veranderingen zich vandaag voltrekken.

De evolutie van je set of skills 

En dat kan alleen maar door de nieuwe skills voor de eigen job te blijven aanscherpen (upskilling) of skills voor een andere job te ontdekken en ontwikkelen (reskilling). Alleen door zelf voortdurend te evolueren, kan men vandaag duurzaam inzetbaar blijven en de eigen marktwaarde op peil houden. 

“In deze uitdagende tijden leren werknemers dat zij hier zelf een belangrijke verantwoordelijkheid in dragen”, vertelt Elke Geraerts, CEO van Better Minds at Work en auteur van het boek Authentieke Intelligentie. “Zo heeft de coronacrisis heel sterk duidelijk gemaakt hoe wendbaar we als mens moeten zijn. We zijn uit onze comfortzone getrokken. Daarenboven zien we hoe onze jobs door automatisering helemaal veranderen. Inzetten op de eigen duurzame inzetbaarheid is een must om je als mens te kunnen blijven onderscheiden. Ten opzichte van robots én van andere medewerkers.”

“Iedereen moet werken aan zijn duurzame inzetbaarheid. Je bent letterlijk nooit te oud of te jong om te leren.”— Elke Geraerts, Better Minds at Work

Altijd en overal leren

Opleidingen zijn hierbij cruciaal. Olivier Lambert is directeur van Cevora, dat jaarlijks (gratis) opleidingen aanbiedt aan 450.000 werknemers uit 55.000 bedrijven. “De helft van de jobs die in 2030 zullen worden uitgeoefend, bestaat vandaag nog niet. En 100 procent van de jobs die nu al bestaan, zal veranderen. Tel daarbij op dat we de opkomst meemaken van volledig nieuwe profielen als mobiliteitsplanner of consumptiecoach, en je weet: opleiding is key. De belangrijkste vaardigheden met het oog op de toekomst is om jezelf te kunnen aanpassen aan een wereld die heel snel verandert. Daarom moet je vandaag
altijd en overal leren. Zeker wat digitale tools betreft.”

Lambert noemt nog vier andere cruciale vaardigheden, die hij ‘de vier C’s’ noemt. “Collaboration, Creativity, Communication en Critical sense. Die C’s proberen we in al onze opleidingen zo organisch mogelijk te integreren. Ook bijvoorbeeld in een training rond werken met Excel. Hoe kan dat een tool zijn om samen te werken, of om creatief mee te zijn?”

Welzijn is de grootste nood

Tijdens de lockdown overlegde Cevora met werkgevers en andere stakeholders om te weten te komen wat de impact van de crisis was én welke behoeften er zoal leefden. “Daaruit kwamen drie grote noden”, verduidelijkt Lambert, “waarvan welzijn er één was. Dat kun je interpreteren als: een werknemer moet zich goed voelen in de organisatie waar hij of zij aan de slag is. Dat doe je ook door opleidings- en groeikansen aan te bieden. Opleidingen zijn in mijn ogen de nieuwe bedrijfswagens, even belangrijk als financiële voordelen.”

“Mijn oproep is dan ook om te kiezen voor werkgevers met een uitgebreid opleidingsaanbod. En omgekeerd spoor ik bedrijven en hr-managers aan om daar werk van te maken, als ze hun werknemers willen behouden. Opleidingen zijn een gedeelde uitdaging én verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer.”

“Je moet vandaag altijd en overal leren. Zeker wat digitale tools betreft.” Olivier Lambert, Cevora

Growth mindset

Die opleidingen mogen werkgevers echter niet voorstellen als een plicht: ze zijn een recht, een opportuniteit én een noodzaak. “Het is daarom belangrijk dat je als organisatie de focus legt op de growth mindset”, verduidelijkt Elke Geraerts. “Die heb je namelijk nodig om je talenten en vaardigheden te blijven bijspijkeren. En ervan overtuigd te zijn dat je echt alles kunt aanleren.”

Het idee dat werken aan de eigen (digitale) skills leeftijdsgebonden is, kan overigens de vuilnisbak in. “Iedereen moet werken aan zijn duurzame inzetbaarheid”, benadrukt Geraerts. “Je bent letterlijk nooit te oud of te jong om te leren. Zowel de schoolverlater als de vijftigplusser moet non-stop op zijn of haar vaardigheden inzetten.” En dat vanuit het besef dat flexibiliteit en wendbaarheid de enige antwoorden zijn op de veranderende wereld.

“Het idee dat alleen digital natives digitale tools kunnen gebruiken, is bovendien onjuist”, besluit Olivier Lambert. “Integendeel zelfs: de ervaring leert ons dat net zij minder goed met Microsoft Office kunnen omgaan. Kortom, leren, leren, leren, ongeacht de leeftijd.”

Vorig artikel
Volgend artikel