logistieke optimalisatie
Business

Samenwerking is de sleutel tot logistieke optimalisatie

14.07.2018
door Fokus Online

Files, complexe regelgeving en e-commerce: uitdagingen genoeg voor de logistieke sector. Een product van A naar B vervoeren klinkt simpeler dan het lijkt. Tegen welke logistieke problemen lopen bedrijven en organisaties aan en wat valt daaraan te doen. We legden het voor aan drie experts.

Martine Pauwels
Directeur logistiek Colruyt

Aan de hand van welke factoren bepalen jullie een optimale, op maat gemaakte, logistieke oplossing?

“Een supply chain moet in lijn zijn met de commerciële strategie van een bedrijf. Voor elk bedrijf zal een optimale logistieke oplossing dus anders zijn. Wanneer ik het over onze Colruyt-winkels heb, gaat het over een food commerce met als commerciële strategie ‘laagste prijzen’. Wij focussen ook in de supply chain dus op zo laag mogelijke kosten. Het belangrijkste principe waarin zich dat uit in ons logistieke proces, is dat goederen zoveel mogelijk moeten ‘stromen’. We hebben dagelijks de mogelijkheid om al onze producten aan iedere winkel te leveren. Dankzij onze grote volumes en speciale dragers, waaronder de typische Colruyt-container, kunnen we verschillende producten in dezelfde vrachtwagen vervoeren, ongeacht temperatuurverschillen tussen de producten.”

Wat zijn de grootste problemen die in de praktijk voorkomen tijdens het logistieke proces?

“Het grootste probleem in België is mobiliteit. Om winkels te bevoorraden zijn we bijna exclusief afhankelijk van vervoer via de weg, maar de toenemende files en ongevallen zorgen voor veel vertragingen. Daarnaast mogen we in veel gemeentes ’s nachts geen goederen aanvoeren, vanwege het nachtlawaai. Daardoor moeten we wel tijdens de drukkere uren de weg op. Bovendien beslissen gemeentes vaak autonoom over dit soort zaken, waardoor we met verschillende regelgevingen verspreid over heel België te maken hebben. Een ander probleem is hoger geschoold logistiek personeel vinden. Dat blijkt niet zo’n populaire richting onder hooggeschoolden, maar we hebben hen wel nodig om onze supply chain zo optimaal en kostenbesparend mogelijk in te richten.”

Wegen raken verstopt, vliegtuigen zijn milieuvervuilend… Wat zijn de logistieke opties voor de toekomst?

“Nog meer data verzamelen. Om te weten wat er beweegt in de supply chain kunnen extra data nieuwe inzichten geven. Daarnaast is samenwerking heel belangrijk. Volgens studies is de gemiddelde beladingsgraad op de Belgische wegen zo’n 55 procent. Dat moet omhoog. Bij de aanvoerstromen vanuit leveranciers naar onze distributiecentra kunnen wij daarop een impact hebben. We hebben bijvoorbeeld een afspraak met verschillende leveranciers van diepvriesproducten dat hun goederen gezamenlijk in een gekoelde wagen aan ons geleverd worden. Ook zouden we meer vrijheid in het bevoorraden van onze winkels willen hebben van gemeentes. Bijvoorbeeld door 24 op 7 te mogen leveren en zo de dalmomenten op de weg te kunnen benutten.”

Inge Heirbaut
Opleidingshoofd logistiek management Karel de Grote Hogeschool

Aan de hand van welke factoren bepalen jullie een optimale, op maat gemaakte, logistieke oplossing?

“Optimale logistieke oplossingen zijn altijd gericht op twee zaken: kosten en service. Klanten verwachten stipte en frequente leveringen en transporten, kwaliteitsvolle producten, een scherpe prijs en steeds meer duurzaamheid. Logistieke bedrijven leveren diensten op vraag van de klant zoals opslag van binnenkomende en uitgaande goederen. On-site value added logistics zoals het herverpakken van goederen volgens de wens van de klant, refurbishment (herstellingsdiensten), het prijzen van artikelen zijn activiteiten die bedrijven in de haven aanbieden. Voor elk type product en klant zijn er mogelijkheden voor laden en lossen, opslag, verdere afwerking en doorvoer naar het hinterland.”

Wat zijn de grootste problemen die in de praktijk voorkomen tijdens het logistieke proces?

“Online Shopping neemt toe in populariteit. Iedereen is blij met de snelle bezorging van online aankopen, maar duurzaam en kostenefficiënt is het niet. Al deze producten worden verzonden op individuele basis, wat leidt tot congestie. Daarenboven hangt er een kostenplaatje aan het transport. Vandaag worden de meeste online aankopen bijna gratis verzonden. Dit kostenmodel is in de toekomst niet meer haalbaar. Een ander probleem betreft de voorraden. De levensduur van producten wordt steeds korter. Het risico dat men met oude stock blijft zitten neemt toe. Langs de andere kant blijft het hebben van een voorraad van belang. Wanneer een product niet beschikbaar is bij de ene webshop vindt de consument snel de weg naar een andere waar hetzelfde product wel beschikbaar is.”

Wegen raken verstopt, vliegtuigen zijn milieuvervuilend… Wat zijn de logistieke opties voor de toekomst?

“In het spoorvervoer is er nog steeds capaciteit. Schepen zijn trager maar dit kan perfect in de logistieke keten ingebouwd worden. Bovendien is er geen wereldhandel mogelijk zonder scheepvaart. Een mental shift dringt zich echter op. Co-modaliteit, het op elkaar afstemmen van verschillende modaliteiten – spoor, weg, lucht en meer – biedt mogelijkheden om het vervoer duurzamer te maken. De samenwerking tussen verschillende spelers kan bovendien helpen lege ritten en vaarten te vermijden. Verder zijn er innovaties aan de orde zoals hyperloop, vrachtdrones, zelfrijdende vrachtwagens en fleetsharing. Ook zien we een evolutie naar een 24/7-economie en nachttransporten. Daar is immers nog capaciteit.”

Liesbeth Geysels
Managing director VIL (Vlaanderen Innovatiecluster voor de logistiek)

Aan de hand van welke factoren bepalen jullie een optimale, op maat gemaakte, logistieke oplossing?

“Optimaal staat voor ons gelijk aan E³: Effectief, Efficiënt en Ecologisch. Effectiviteit staat voor de doeltreffendheid van de oplossing. Geraken de goederen van A naar B binnen de gestelde termijn en wordt daarbij ook voldaan aan andere service vereisten? Door mobiliteitsproblemen komt de effectiviteit van heel wat logistieke ketens onder druk te staan. Onder efficiënt verstaan wij de manier waarop het doel bereikt wordt. Daarbij speelt het kostenaspect: een half beladen vrachtwagen is niet efficiënt. Tot slot is er nog het ecologische aspect waarbij de focus op zo weinig mogelijk negatieve impact op het milieu ligt. Deze drie E’s zijn nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.”

Wat zijn de grootste problemen die in de praktijk voorkomen tijdens het logistieke proces?

“Dat de klant zich niet als een koning maar als een keizer gedraagt. Een goede dienstverlening laat zich betalen. There is no such thing as a free lunch. Gratis leveringen, leveringen aan huis, gratis retours, frequente ‘just-in-time’-leveringen in kleine hoeveelheden zodat geen voorraad wordt opgebouwd, zijn een eindig verhaal. Ook de verladers en de logistieke dienstverleners moeten hun verantwoordelijkheid hierin opnemen. Verladers zijn mee verantwoordelijk voor de grote maatschappelijke uitdagingen zoals congestie en CO2. Hun tenders en korte termijncontracten werken contraproductief: dienstverleners investeren niet en zo wordt de deur opengezet voor suboptimale oplossingen en goedkope chauffeurs uit andere landen.”

Wegen raken verstopt, vliegtuigen zijn milieuvervuilend… Wat zijn de logistieke opties voor de toekomst?

“Hier ben ik het niet mee eens. Wegen zijn enkel overdag verzadigd maar niet ’s nachts, treinnetwerken zijn helemaal niet overvol – al dient het goederenverkeer wel voorrang te geven aan het passagiersvervoer – en ook de binnenvaart heeft nog capaciteit. De piste van ondergronds transport kan onderzocht worden en hetzelfde geldt voor het potentieel dat drones en micromagazijnen aan de rand van steden kunnen bieden voor een duurzamere last mile. De oplossing is dus om zeker niet te dramatiseren, maar wel te kijken naar en te werken aan innovatieve oplossingen en samenwerkingsmodellen. Ook de energiebronnen van de toekomst moeten in overweging genomen worden: aardgas, elektrisch en hybride op korte en middellange termijn en waterstof-elektrisch op lange termijn.”

Vorig artikel
Volgend artikel