Interview door Frederic Petitjean

Rika Coppens: ‘Knelpuntberoepen en arbeidstekorten zullen nog sterker zichtbaar worden’

Welke veranderingen heeft de coronapandemie aangericht op onze arbeidsmarkt? Hoe zijn de werkomstandigheden veranderd? En uiteraard: gaat dit sporen nalaten in 2021? Als CEO van House of HR, een van de grootste hr-groepen van Europa, zit Rika Coppens op de eerste rij om alle evoluties in de gaten te houden.

Uiteraard ontmoeten we Rika Coppens niet persoonlijk, maar verloopt het interview, zoals dat tegenwoordig gaat, via Zoom. Onze eerste vraag was dus vlug gevonden: 

Zijn telewerken en videoconferencing voor werknemers nu het nieuwe normaal geworden? 

“Telewerken is op dit moment niet meer weg te denken bij de bedrijven, zeker voor bedienden. Ik denk ook dat het een blijvende impact zal hebben, en dus niet plots verdwijnt wanneer we gevaccineerd zijn. In het begin heerste er een beetje een ‘hoerastemming’ rond telewerken, maar de laatste tijd krijg je toch meer nuance te horen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de medewerkers niet zo tevreden is met telewerk. Ze missen contact met andere werknemers en hebben minder werkplezier. Daarom denk ik ook niet dat we met zijn allen fulltime zullen telewerken, maar dat het zal evolueren naar maximaal een of twee dagen per week. Ik denk ook dat hybride werken een trend wordt: een deel op kantoor, een deel thuis en een deel in satellietkantoren, met het kantoor als ‘ontmoetingsplaats’.”

Wat is de algemene impact van corona op onze werkgelegenheid? 

“Tot nog toe lag het aantal faillissementen opmerkelijk genoeg lager, maar dat kwam vooral door de steunmaatregelen van de overheid. Er zijn in het afgelopen jaar meer mensen werkloos geworden en op korte termijn zal deze trend zich zeker nog doorzetten. De voorspellingen zijn wel dat we dat snel weer achter ons zullen laten: de verwachting is dat tegen eind 2021 het aantal vacatures weer groeit. Op lange termijn zullen fenomenen als knelpuntberoepen en arbeidstekorten zeker terugkomen, misschien zelfs nog sterker dan vroeger. Bedrijven zijn zich bijvoorbeeld heel erg bewust van de digitaliseringsgolf. De vraag naar pakweg IT’ers en ingenieurs zal dus zeker niet afnemen.”

Sommige jobs zullen er in de toekomst ook anders gaan uitzien, hoor je vaak. 

“Absoluut, in de retail bijvoorbeeld verwacht ik een enorme verschuiving. Dat is ook een van de sectoren die door corona zwaar is dooreengeschud. Door onlineshopping zal de job van pakweg verkoopsters een nieuwe invulling krijgen. Zij zullen zich meer moeten bezighouden met verzending, logistiek, online klantencontacten, met dienst-na-verkoop, shopping als experience… Dat vraagt een serieuze switch van zowel de bedrijven als de werknemers.”

House of HR is specifiek heel actief in uitzendwerk, wat zijn daar de trends? 

“Uitzendarbeid is de kanarie in de koolmijn, dat is een van de sectoren die als eerste de impact voelt van grote economische schommelingen. In maart bijvoorbeeld zakte het aantal vacatures met meer dan 40 procent in. Het goede nieuws is dat het ook de sector is die het eerst weer opveert als er een heropleving is. In september zaten we bijvoorbeeld weer op een activiteitsgraad van 90 procent tegenover het jaar voordien. De impact van de tweede lockdown daarna was ook veel kleiner.”

Rika Coppens
© Klaas Verdru

Uitzendarbeid is de kanarie in de koolmijn en voelt als eerste de impact van grote economische schommelingen.

Zoals je al aanhaalde: tegelijk met corona blijven we met die beruchte mismatch zitten tussen vraag en aanbod op de Belgische arbeidsmarkt. Wat moeten we daaraan doen? 

“Ja, dat is zeker zo. En ik zou willen dat dit hoger op de politieke agenda kwam. Ik denk dat reskilling en levenslang leren de enige oplossingen zijn. We moeten ook beseffen dat dit de verantwoordelijkheid is van iedereen: van de bedrijven, maar ook van de werkzoekenden, werknemers én van de overheid. Er is nog enorm veel werk aan de winkel. Uit een onderzoek van Federgon (beroepsfederatie van de uitzendkantoren, red.) blijkt dat acht op tien Vlamingen het niet nodig vindt om zich voortdurend bij te scholen. Dat zijn geen mooie cijfers. Vaak denken arbeiders ook dat dit alleen iets is wat bedienden aangaat. Tja, vergeet het maar, hoor. Ook blue collars zullen in de toekomst te maken krijgen met IT, met robots en AI. Veel meer dan ze nu vermoeden.”, legt Rika Coppens uit.

Was het altijd al je droom om zo’n groot bedrijf als House of HR te leiden? 

“Goh, mijn stelling is: Size doesn’t matter (lacht). Het is niet zozeer de grootte die me aanspreekt, maar wel de filosofie hier. Wij zijn gegroeid uit Accent Jobs, wat ooit begonnen is met één kantoortje in Roeselare. Die groei van werknemers is heel organisch verlopen en die sfeer zit nog altijd in het bedrijf. Wij proberen echt dicht bij de klant én bij de kandidaten te staan. Megacontracten waarbij we 400 of 500 werknemers tegelijk bij een bedrijf plaatsen doen wij bijvoorbeeld zelden of nooit. Op die manier kun je immers dat contact en die persoonlijke touch nooit echt verkrijgen.”

Wat is het leukste aan je job? 

“Kandidaten aan werk helpen, natuurlijk (lacht). Daaraan kunnen bijdragen is echt enorm fijn. Het is ook een heel sociale baan, je bent voortdurend met mensen in contact. We proberen dat ook breed uit te dragen. Binnen House of HR hebben we bijvoorbeeld een interne vzw, Jobroad, die zich speciaal richt op de re-integratie van ex-gevangenen. Daarnaast hebben we ook projecten die vluchtelingen aan een job proberen te helpen. Daar zitten ook hooggeschoolde mensen tussen die we perfect kunnen inzetten, maar die niet makkelijk hun weg naar de arbeidsmarkt vinden. Dan zijn wij er om hen te begeleiden.”

Hoe zou je je eigen managementstijl omschrijven? 

“Heel energetisch, vrees ik (lacht). Ik probeer heel snel vooruit te gaan, kom vaak met nieuwe ideeën af, durf al eens van de hak op de tak te springen. En mijn werknemers moeten mij maar proberen te volgen, niet altijd gemakkelijk. Tegelijk probeer ik ook heel bereikbaar te zijn voor mijn mensen. Mijn deur staat altijd open, iedereen mag mij gewoon aanspreken, dat heb ik zo het liefst. Ik voel mezelf ook niet boven de medewerkers staan, omdat ik nu toevallig de CEO ben. Ik sta met hen mee in het veld, met mijn laarzen aan.”, vertelt Rika Coppens.

Smart
fact

Wat was je droomjob toen je kind was?

“Ik ben van de Top Gun-generatie, dus ik droomde er destijds van om F16-piloot te worden. Uiteindelijk ben ik Handelsingenieur gaan studeren, dus het heeft niet mogen zijn. Maar geen seconde spijt van gehad, hoor (lacht).”

15.02.2021
door Frederic Petitjean
Vorig artikel
Volgend artikel