nieuwe markten
Agri & Food

Over nieuwe markten en brexitbedrijven

06.06.2020
door Jerom Rozendaal

Momenteel zijn er twee zaken die een onnavolgbare stempel drukken op het ondernemerslandschap in Nederland: de coronacrisis, jawel, en het Verenigd Koninkrijk dat zijn biezen pakt en de EU verlaat. Wat wil dat zeggen voor de Nederlandse bedrijven? Ontstaan er nieuwe markten, en welke kansen en uitdagingen worden daardoor gevormd? 

Simon Smits

Nederlandse Ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk

Hoe uit de Nederlandse handelsgeest zich anno 2020?

“In het VK bestaat veel behoefte aan slimme oplossingen op het gebied van landbouw, water, logistiek en duurzame mobiliteit. Sectoren waar wij als land een duidelijke toegevoegde waarde kunnen leveren. Daar zitten we bovenop. Nederlandse ondernemers brengen hier creatieve, innovatieve oplossingen op de markt. Van hogere landbouwopbrengsten tot waterbeheer en het voorkomen van overstromingen, waar ze hier de laatste jaren behoorlijk wat last van hadden. Brexit en de uitbraak van het coronavirus vragen aanpassingen; mijn verwachting is dat de Nederlandse ondernemer interesse zal blijven tonen in de kansen die zich voordoen in het VK, onze North Sea Neighbour.”

Welke trends zie je bij de uitbreiding van Nederlandse bedrijven over de grenzen?

“De focus op innovatie en duurzaamheid in het VK opent veel deuren voor Nederlandse bedrijven. De afgelopen tijd zijn er ecosystemen ontstaan, waaronder CleanTech, waar Nederland al een grote toegevoegde waarde biedt. Denk aan de laadinfrastructuur voor duurzame mobiliteit, wind-op- zeetechnologie of AI. En zoals gezegd, op het gebied van waterbeheer en kustbescherming bestaat er veel behoefte aan Nederlandse kennis en wordt er al goed samengewerkt. Ook in agri-food liggen grote kansen. Omdat het VK op langere termijn de eigen productiviteit wil verhogen, ontstaat een interessante markt voor Nederlandse (agrarische) technologie, kennis en dienstverlening.”

Welke kansen liggen er in de UK en wat zijn de uitdagingen?

“Juist in deze tijd, met brexit en de coronacrisis, is het belangrijk dat Nederlandse bedrijven en ondernemers die zakendoen in het VK de ambassade weten te vinden. Wij zijn er voor hen. Grenscontroles kunnen een obstakel vormen na de brexit- transitieperiode. Wij benadrukken constant de positie van onze exporteurs bij de Britse beleidsmakers en importeurs. Dat is ook in hun belang. Britten zullen een groot deel van hun producten – inclusief voedsel – moeten blijven importeren; Nederlandse exporteurs bieden de gewenste kwaliteit tegen concurrerende prijzen. Er kunnen daarnaast nieuwe importeisen ontstaan, zoals extra eisen aan duurzaamheid en dierenwelzijn. Maar juist daar loopt Nederland voorop.”


Hans De Boer

VNO-NCW-voorzitter

Hoe uit de Nederlandse handelsgeest zich anno 2020?

“We zijn een nijver en creatief volkje, en we hebben een topland. Dus daar kan voor mij geen misverstand over bestaan: uitbreiden doe je best in Nederland. Anderen zien dat ook. Heel wat bedrijven breiden uit naar ons land en vestigen zich hier, bijvoorbeeld vanwege de brexit. Wat ik echter belangrijk vind om te benadrukken, is dat we wel over de grenzen heen moeten blijven kijken. Ik kom net zelf uit Indonesië en groei moet steeds meer uit verre markten komen.

Dus ondernemen doe je in Nederland, maar we moeten niet vergeten om over de grens te blijven gaan en ook daar uit te breiden. Daar halen we het beleg voor de Hollandse boterham. Eigenlijk is het dus een en-en-verhaal.”

Welke trends zie je bij de uitbreiding van Nederlandse bedrijven over de grenzen?

“De groei zit in de grote steden van verre markten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Daar moeten we het komende decennia verdienen. Onze traditionele topsectoren hebben op buitenlandse markten veel te bieden. Van waterkennis, tot hightech en agro: we zijn een topspeler op tal van terreinen. Overal waar ik kom, zie ik Nederlandse parels uit het grootbedrijf en het mkb rondlopen.

Door ervaring op die verre markten op te doen, breng je nieuwe inzichten mee naar Nederland. Qua skills kunnen we het op sommige markten nog slimmer spelen door goede consortia te vormen. Wij zijn daarmee vanuit onze stichting NLinBusiness druk bezig, en helpen ondernemers om kansen in die landen te ontdekken.”

Welke kansen liggen er in de UK en wat zijn de uitdagingen?

“Het VK importeert veel voedingsmiddelen en wil meer eigen productie. Dat schept kansen voor bijvoorbeeld Nederlandse kassenbouwers. Nederlandse bedrijven zijn goed voorbereid op de nieuwe situatie, en dat geeft voordelen ten opzichte van concurrenten die dat niet zijn.

Uitdagingen zijn er genoeg, helaas door de brexit: Wat betekent de douanetussenkomst per 1 januari 2021 voor supply chain? Houdt het VK dezelfde standaarden als de EU? Er ligt een groot gevaar dat het VK op een oneerlijke manier gaat concurreren zonder goede handelsdeal. Maar de echte pijn van de brexit zit voor mij in de aanslag die het vormt op de Europese solidariteit en de tegenkracht tegen onwenselijke mondiale geopolitiek.”


Liesje Schreinemacher

VVD Europarlementariër, lid van handelscommissie en interne markt commissie

Hoe uit de Nederlandse handelsgeest zich anno 2020?

“Onze bedrijven hebben altijd al hun blik over de grenzen heen gericht. En met succes, want een derde van ons BBP wordt verdiend met handel, en een kwart van onze banen is ervan afhankelijk. Helaas is er soms nog sprake van een handelsschaamte. Dat werd onlangs pijnlijk duidelijk bij de discussie over het handelsverdrag met Canada.

En we kunnen natuurlijk ook niet om de coronapandemie heen. Ik hoop dat de zaken voor ondernemers er snel beter zullen uitzien, zodat dit jaar toch nog kansen over de grens zal bieden. Zo hebben we sinds vorig jaar handelsverdragen met Japan en Vietnam gesloten en zijn we nu in gesprek met de VS en Australië. Dat maakt de handel met deze landen een stuk gemakkelijker.”

Welke trends zie je bij de uitbreiding van Nederlandse bedrijven over de grenzen?

“Een belangrijke opkomende sector is de ontwikkeling en toepassing van AI. Ook heeft Nederland unieke samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en kennisinstellingen die veel kennis en innovatie opleveren. Zo zie je dat start-ups, die gebruik maken van AI of deze toepassingen ontwikkelen, snel groeien en uitbreiden over de grens. Daarvoor biedt de Europese interne markt natuurlijk mooie kansen, maar ook buiten Europa zien we interessante groeimarkten zoals China en India. Nu worden veel nieuwe ideeën en bedrijfjes opgekocht door grote spelers in het buitenland, terwijl het ook van groot belang is dat de kennis en kunde in Nederland en Europa behouden blijven voor verdere ontwikkeling.”

Welke kansen liggen er in de UK en wat zijn de uitdagingen?

“Alles hangt af van de uitkomst van de huidige onderhandelingen met het VK. Zo min mogelijk handelsbarrières voor bedrijven die zakendoen in het VK is onze inzet. Hogere drempels, zoals extra papierwerk en douaneformaliteiten kunnen vooral voor het mkb een obstakel zijn. Ook heeft een langere wachttijd bij de grens grote gevolgen voor bijvoorbeeld onze bloemenexport. Dat willen we voorkomen.

Tegelijkertijd kan het natuurlijk niet zo zijn dat een land uit de EU stapt en zonder voorwaarden dezelfde voordelen behoudt van onze interne markt. Als het VK afwijkt van onze regels en standaarden zal dat gevolgen hebben voor hun toegang tot onze markt, want een gelijk speelveld staat voorop.”

Vorig artikel
Volgend artikel