Home Business Ondernemen Verzeker jezelf van de juiste verzekering

Verzeker jezelf van de juiste verzekering

Ondernemen brengt risico’s met zich mee, dat is nu eenmaal de aard van het beestje. Gelukkig kun (of moet!) je je met de juiste verzekeringen indekken tegen die risico’s. Wat zijn zowat de belangrijkste polissen?

Verzekeringen bestaan er in alle maten, gewichten en prijzen. Het eerste onderscheid dat je moet maken, zijn de verplichte en niet-verplichte verzekeringen. In België zijn er namelijk niet zo gek veel verzekeringen die echt wettelijk verplicht zijn. “Veel hangt natuurlijk af van welk beroep je uitoefent en of je personeel hebt”, zegt Daan Weigand, verzekeringsspecialist van het sociaal verzekeringsfonds Xerius. “Bijvoorbeeld artsen, advocaten, architecten en bouwfirma’s moeten bepaalde risico’s verzekeren die gelieerd zijn aan hun beroep. Ook als je personeel in dienst neemt, moet je hen verzekeren tegen arbeidsongevallen. En als je een auto of vrachtwagen koopt, moet die natuurlijk ook verzekerd zijn vooraleer je ermee mag rijden. Daarnaast is er nog een verplichte verzekering ‘Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing’. Die moet je afsluiten als je een publieke plaats uitbaat, zoals een hotel, dancing, frituur of grote winkel.”

Niet verplicht, wel aangeraden

Uiteraard zijn er voor ondernemingen ook veel verzekeringen die niet verplicht zijn, maar waarvan het een goed idee is om ze op zijn minst te overwegen. De brandverzekering − die niet alleen brand maar bijvoorbeeld ook explosies of blikseminslagen dekt − is daar natuurlijk eentje van, maar er zijn er nog. “Ik denk bijvoorbeeld aan de verzekering gewaarborgd inkomen”, zegt Olivier Kahn, bedrijfsadviseur bij BECI, de Brusselse Kamer van Koophandel. “Die verzekert de bedrijfsleider van een inkomen als hij niet meer kan werken door ziekte of een ongeval. Zeker voor kleine of beginnende bedrijven, die nog heel sterk op de bedrijfsleider steunen, is zoiets aan te raden. Als hij ziek valt, is de kans immers groot dat er geen geld meer binnenkomt.”

Wachten op budget?

Natuurlijk speelt hierbij ook het beschikbare budget een rol. “Dat is zeker zo”, vervolgt Kahn. “Een dergelijke verzekering is niet goedkoop. Veel starters wachten dan ook een paar jaar om er een af te sluiten, tot ze er de financiële middelen voor hebben. Als je als bedrijfsleider zoiets te duur vindt, moet je zeker eens kijken of de voorwaarden van de verzekering niet aangepast kunnen worden of dat het eigen franchisebedrag kan worden verhoogd. Dan wordt het risico misschien wel iets groter, maar meestal daalt dan ook de premie.”

Zeker voor kleine of beginnende bedrijven, die nog heel sterk op de bedrijfsleider steunen, is een verzekering gewaarborgd inkomen aan te raden.
— Olivier Kahn, BECI

Schade aan derden

Nog een belangrijke tak verzekeringen zijn de zogenaamde polissen voor burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) die schade aan derden vergoeden. Weigand geeft een voorbeeld: “Stel dat je als fietshandelaar een fiets verkoopt met een fout en dat een klant na een ongeval met die fiets invalide wordt. De ‘B.A. na levering’ kan die schade dekken, zodat de ondernemer er zelf niet voor opdraait.”

Sociaal verstevigd

Een laatste tak verzekeringen die de moeite waard is, zijn de verzekeringen die het sociale vangnet van de zelfstandigen helpen versterken. “Iedereen weet dat de wettelijke pensioenen geen vetpot zijn voor zelfstandigen”, zegt Kahn. “Er zijn verschillende formules die helpen om dat pensioen later aan te vullen, zoals het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), de IPT (Individuele Pensioentoezegging) en de POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen). Interessant is dat je de premies voor een groot deel fiscaal kunt inbrengen. Veel ondernemers kunnen of willen zich liever niet voorstellen dat ze risico’s lopen, dat ze ziek kunnen worden en dat ze later op pensioen zullen gaan. Vaak houden ze het daarom bij heel basic verzekeringen. Ik zou daar voorzichtig mee zijn. Laat je ook altijd goed adviseren door een verzekeringsagent of financieel raadgever en vergelijk de verschillende verzekeringen. Er kunnen soms grote verschillen zijn tussen verschillende polissen voor hetzelfde risico.”

Neem geen risico

“Verzekeringen dienen in de eerste plaats om te genezen”, besluit Weigand. “Maar denk als ondernemer ook aan hoe je kunt voorkomen dat je brand hebt, dat je database verdwijnt, dat je schade veroorzaakt… Stem je verzekeringsportefeuille af op het risico dat overblijft.”

MEER

Artificial Intelligence: krachtige kans of absolute bedreiging?

AIArtificiële Intelligentie: de ontwikkelingen gaan razendsnel, maar tegelijkertijd staat deze technologie nog in zijn kinderschoenen. In hoeverre willen we AI, als maatschappij? En welke grenzen stellen we, met het oog op privacy, welvaart én werkgelegenheid aan de ontwikkeling van deze intelligentie? 

Toegepaste digitaalkunde voor de toekomst

DigitaalkundeDe digitalisering is niets nieuws. Bedrijven werken al langer aan het inbrengen van technologie in hun visie. Het digitaal verhaal is er dan ook niet een voor het slapengaan, maar wel een opwindend ‘verhaal zonder eind’ om mee op te staan, en om in je toekomstplan te brengen.

Lieven Boeve: “Nu is het moment om van duaal...

IdeaalDuaalLieven Boeve is directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij vindt het belangrijk om deel uit te maken van IdeaalDuaal, onder meer om misvattingen rond duaal leren als leerproces uit de wereld te helpen.

Activiteiten om je feestdagen te slijten

Activiteiten Last van overtollige vakantie-energie, die je ergens anders kwijt moet kunnen dan aan de tafel of in je luie zetel? Volgende activiteiten zijn hot and happening, zodat je met gemak je dagen even vol krijgt als die stevig gevulde kalkoen op het menu.

Rudy Aernoudt: Slim(mer) omgaan met geld

Rudy Aernoudt Geld werd in de economie ingevoerd als ruilmiddel. Het moest de economische transacties vergemakkelijken. Maar geld werd, door haar universeel karakter, al vlug een oppotmiddel.

Het belang van opleidingen als basis voor startende ondernemers.

StartersTot voor kort gold de verplichting voor mensen die een eigen bedrijf opstarten om een attest bedrijfsbeheer te hebben. Dat was een proeve van bekwaamheid die nodig was om een bedrijf op te richten en te leiden. Vanaf 1 september 2018 is die verplichting weggevallen.