credit management
Ondernemen

Rondags: “Robuust én wendbaar in uw credit management”

06.07.2022
door Fokus Online

Cashflow is eigenlijk een proces, niet zomaar een getal op uw balansen. Disruptieve krachten zorgen soms voor een onderbroken geldstroom en helaas voor een aantal bedrijven de doodsteek. Ik sta graag even stil bij enkele risico’s en hoe u ze kunt vermijden.

Risico: onduidelijkheid over uw cashflow-positie

U houdt best uw inkomsten en uitgaven goed in de gaten. Dat lijkt een evidentie, maar in de praktijk is het vaak moeilijk om een overzicht te krijgen van uw cashflow én tegelijkertijd in te spelen op veranderingen in de markt, bij uw klanten, enzovoort. Uw bedrijf moet tegelijkertijd robuust en wendbaar zijn om uitdagingen het hoofd te bieden.

Kans: grondige analyse

Uw strategische doelstellingen en dagelijkse activiteiten verdienen uiteraard alle aandacht. Daarom is het vaak heilzaam om een assessment of audit te laten uitvoeren om de achterliggende geldstromen in kaart te brengen en waar mogelijk te optimaliseren. Bijvoorbeeld uw credit management op punt stellen kan u heel wat kopzorgen besparen.

Risico: hoog aantal openstaande facturen

Het opvolgen en innen van onbetaalde facturen is voor veel bedrijven geen evidentie. Vaak komt uw (interne) boekhouder daar niet aan toe, of ontbreekt het juiste profiel in uw organisatie. Invorderingen zijn niet uw corebusiness, dus vergt het extra inspanningen om ze tot een goed einde te brengen.

Stel uzelf de vraag: heb ik voldoende zicht en grip op de cashflow van mijn bedrijf?

- Jeroen Rondags, Manager Outsourcing bij iCredit

Kans: outsourcing van uw collectionproces

U kunt beroep doen op een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. Helaas zal u dat in vele gevallen klanten kosten. Wilt u een goede klantrelatie? Dan laat u uw debiteurenbeheer best over aan een partner die in uw naam en voor uw rekening achterstallige betalingen int. Deze stap, gekoppeld aan een kwalitatief klachtenmanagement, brengt u veel verder.

Risico: gebrek aan (de juiste) software

Uw organisatie maakt deel uit van een wereld die steeds digitaler wordt. Een efficiënt online programma laat in grote mate automatisatie en een vlottere opvolging van uw credit management toe.

Kans: digitale sprong voorwaarts

Er bestaan talloze tools, programma’s en apps om uw cashflowproces in kaart te brengen. U moet daarbij vooral heel kritisch gaan selecteren, op basis van uw specifieke behoeftes en doelstellingen. Uiteraard kunt u daarvoor altijd objectieve specialisten raadplegen.

Conclusie

Stel uzelf de vraag of u voldoende zicht en grip heeft op de cashflow van uw bedrijf. Als dat het geval is, heeft u vast geïnvesteerd in de tools en technieken om een effectief credit management op poten te zetten. Bij veel ondernemingen en bedrijven ontbreekt het echter aan tijd, ruimte en de juiste mensen om de betalingen op te volgen.

Er valt nog veel winst te halen wanneer u de hierboven vermelde kansen aangrijpt. Onze klanten beamen dat volmondig. De optimalisatie van het werkkapitaal binnen uw bedrijf biedt u immers de operationele wendbaarheid die u in staat stelt iedere disruptie te weerstaan. Ik wens u in ieder geval alle succes toe. 

Vorig artikel
Volgend artikel